14/2020. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Szociális Gondozási Központ intézményi térítési díjait 2020.04.01-től az alábbiak szerint határozza meg:
a) Idősek otthona:
a) intézményi étkezéssel: 3670 Ft/ellátási nap,
b) intézményi étkezés nélkül: 2810 Ft/ellátási nap.
b) Hajléktalanok átmeneti szállása: 1000 Ft/ ellátási nap.
c) Házi segítségnyújtás: személyi gondozás: 720 Ft/gondozási óra, szociális segítés:
835 Ft/gondozási óra.
d) Étkeztetés: az ellátást igényébe vevő rendszeres havi jövedelmétől függően, 100.000 Ft-ig 760 Ft/ellátási nap, 100 001 Ft-tól 830 Ft/ellátási nap.
e) Idősek klubja Kőszeg: 140 Ft/ellátási nap, Idősek klubja Horvátzsidány: 0 Ft/ellátási nap. Ezen szolgáltatás igénybevételéért személyi térítési díjat nem kell fizetni.

Felelős: Básthy Béla polgármester és Raposa Helga Erzsébet intézményvezető.
Határidő: 2020.04.01.