21/2020. (II. 13.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „ATHU064 – VELOREGIO Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban építési beruházás” tárgyban a közbeszerzési eljárás indítását határozza el.

2. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 28. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően a becsült érték meghatározásra és dokumentálásra került. Az eszközbeszerzés becsült értéke tervezői költségbecsléssel került meghatározásra. A közbeszerzés becsült értéke nettó 22.011.618,- Forint (egybeszámított érték: nettó 107.297.258,- Forint).

3. A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján a nyertes ajánlat kiválasztásának szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer.

4. A közbeszerzési eljárás a becsült értékre tekintettel a Kbt. 117. § (1) bekezdése alapján kerül lefolytatásra.

5. Az építési beruházás forrása az INTERREG V-A Ausztria – Magyarország Program ATHU-064 VELOREGIO azonosítószámú, Közös határon átnyúló kínálat fejlesztése és megvalósítása az osztrák-magyar határtérség kerékpáros régióiban című projekt költségvetésében áll rendelkezésre.

6. A képviselő-testület elrendeli az eljárás EKR rendszerben történő megindítását, s egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására és jognyilatkozatok megtételére.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal.