1/2020. (III. 19.) polgármesteri határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-kezdése alapján engedélyezi a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Előadó-művészeti szervezetek többlet-támogatására 2020. évi tematikus egyedi támo-gatási rendszerben a Támogatási kategóriák 31. pontjában a Szabadtéri előadó-művészeti színterek felújításának támogatására pályázatot nyújtson be a Kő-szegi Várszínház nézőterének cseréjére 50 000 000 Ft támogatási összegre.
2. Kőszeg Város Polgármestere elrendeli, hogy a pályázathoz szükséges
10 000 000 Ft önerő az önkormányzat 2021. évi költségvetésében biztosítva le-gyen.

Felelős: Pócza Zoltán igazgató.
Határidő: azonnal.