9/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a mező-és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) foglaltak alapján rekreációs célra az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat jelöli ki:

Hrsz Terület nagyság Megnevezés
0183/18 1367 gyümölcsös
0183/22 1296 szántó
0183/30 5090 gyümölcsös
0183/50 7593 szántó
0183/51 3332 szántó
0183/59 2952 szántó
0183/95 8325 szántó
0186/38 13005 gyümölcsös
0186/52 384 gyümölcsös
0205/34 21044 szántó
0380/5 1493 szántó
042/C 2497 szántó
6012 1822 rét
7700 2357 rét, gyümölcsös
7805 3011 gyümölcsös, kert, szőlő

2. Kőszeg Város Polgármestere a használókkal a Földforgalmi törvény 38.§ (1a) bekezdésében írt, a határozat mellékletét képező rekreációs célú földhasználati szerződéseket 1 éves határozott időtartamra (2020.április 1.- 2021. március 31.), 10 Ft/m2/év földhasználati díj ellenében köti meg.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: azonnal, illetve folyamatosan.