12/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ának megfelelő tárgyalásos eljárás során elkészítteti a településrendezési eszköz módosítását a Kőszeg, Űrhajósok útja 2. 3277/29 hrsz-ú terület, valamint a Kőszeg hrsz.: 013/4 és 013/6 terület és az általuk határolt 012/3 hrsz-ú útterület vonatkozásában és a kidolgozott tervet elfogadásra előterjeszti a képviselő-testület elé.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: 2020. április 30.