14/2020. (III. 26.) polgármesteri határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat tulajdonát képező kőszegi 09/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan hozzájárul, hogy a NIF Zrt. saját költségviselése terhére a 87. sz. főút Kőszeg (HU) - Rattersdorf (Rőtfalva AT) országhatár közötti szakasz kivitelezési munkáinak elvégzése (PST kód: K087.05) tárgyú projekt keretében a csapadékvíz elvezetés érdekében elvégezze a vasúti talpárok jókarba helyezését és ezt követően az önkormányzat továbbra is vállalja annak üzemeltetését, kezelését a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint.

Felelős: Básthy Béla polgármester.
Határidő: értelemszerűen.