26/2020. (IV. 8.) polgármesteri határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 44. § ca) pontja alapján a 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgár-mester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.

Alulírott Básthy Béla polgármester, mint Kőszeg Város Önkormányzata ajánlatkérő által a TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00007 azonosító számú, „A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósítása keretében „A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése” tárgyában előkészített közbeszerzési eljárás döntéshozója ajánlatkérő képviseletében:
1. A közbeszerzési eljárás vonatkozásában annak megindítását határozom el.

(A határozat további része az ajánlatok beérkezéséig nyilvánosságra nem hozható.)