Határozatok

Sorszám Cím
1. 235/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 6647/9 hrsz-ú kivett, közforgalom elől el nem zárt magánút ...
2. 234/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Polyák András a Kani ’75 Kft ügyvezetője – Dr. Ambró Gyula utca ...
3. 233/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata 7. pontjának törlését jogszabályi változások ...
4. 232/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszegi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okirata 10. pontjának törlését jogszabályi ...
5. 231/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okirata 10.1 pontját a következő ellátandó ...
6. 230/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okirata 12. pontjának törlését ...
7. 229/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Budaker Gusztáv Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okirata 7. pontját a ...
8. 228/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium alapító okirata 11. pont ...
9. 227/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bersek József KIKI Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okirata ...
10. 226/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Béri Balog Ádám Általános Iskola alapító okirata 7. pontját a következőképpen ...
11. 225/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda alapító okirata 7. pontját a következőképpen határozza meg: Az intézmény ...
12. 224/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény alapító ...
13. 223/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata támogatja az Írottkő Natúrparkért Egyesület szándékát, hogy vezető partnerként előkészítse és az Ausztria- ...
14. 222/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 10.§ h) pontjában biztosított hatáskörében a mellékelt térképmásolat ...
15. 221/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ólmod Község településrendezési terveinek módosításához az alábbi előzetes véleményt adja: – A módosítás során ...
16. 220/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívást elfogadja. 2. Kőszeg ...
17. 219/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium a 2009. évi ...
18. 218/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának VII/1.1. f. pontja, valamint ...
19. 217/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetésében 12,6 M forinttal szerepelteti a Kőszegi Sportklub Egyesület ...
20. 216/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kőszegi TÁVHŐ Kft. által kezdeményezett árképleten alapuló díjszámítási rendszert azzal, ...
21. 215/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő–testülete felhatalmazza Huber László polgármestert, hogy Varga Zsolt vállalkozóval (TRIÓ MÉDIA Kőszeg Kft.) ...
22. 214/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Parádiné dr. Ágoston Zsuzsanna között 2007. április 1-jén létrejött, ...
23. 213/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 1. hatállyal a közte és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó ...
24. 212/2010. (XII. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László ...
25. 211/2010. (XII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.-t, hogy a 2011. évi felújítási-karbantartási kerete ...
26. 210/2010. (XII. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi koncepcióját, és annak alapelveit elfogadja, és elrendeli a ...
27. 209/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottság tagjának – Tolnai Dávid lemondása folytán ...
28. 208/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem idegeníti el albetétenként a Kőszeg, Liszt Ferenc utca 30. számú, 2530/2 ...
29. 207/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2011. január 1-től kezdődően 2011. december 31-ig 1 fő pénzügyi-gazdasági tanácsadó ...
30. 206/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Klapka György Lovas Polgárőr és Hagyományőrző Egyesület támogatási kérelmét működési forrás ...
31. 205/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Fitt-boksz Ökölvívó Egyesület 2207-5/2010. iktatószámú támogatási kérelmét működési forrás hiányában nem ...
32. 204/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §. (3) bekezdésében ...
33. 203/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szociális Gondozási Központ alapító okiratáról szóló 189/2010. (X. 28.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg ...
34. 202/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Űrhajósok utcája 3344/50 hrsz. alatti ingatlanra tervezett 18 férőhelyes parkoló ...
35. 201/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi Ferenc utcában a fák által megemelt csapadékvíz elvezető ...
36. 200/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. között létrejött szolgáltatási szerződés alapján a 2011. ...
37. 199/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek a 2011. évi lakbérek ...
38. 198/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi ingatlankezelési, karbantartási és ...
39. 197/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a települési szilárd hulladékgyűjtési, kezelési, szállítási és lerakási díját 2011. évre nem ...
40. 196/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fizető parkolás díját 2011. évre nem kívánja módosítani. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: ...
41. 195/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi szolgáltatási díjait ...
42. 194/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy büszke arra, hogy Kodolányi László elismert művész városunkban alkotott három ...
43. 193/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huber László polgármestert arra, hogy a volt posztógyár területére vonatkozó adásvételi ...
44. 192/2010. (XI. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Jurisics tér 7. szám alatt lévő ingatlan haszonkölcsön-szerződéssel történő ingyenes ...
45. 191/2010. (XI. 2) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium infokummunikációs technológiai fejlesztése” tárgyában hozott 182/2010.(X. 21.) számú ...
46. 190/2010. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium alagsora vízelvezetésének megoldására engedélyt ad és az ...
47. 189/2010. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 1-jei hatállyal a Szociális Gondozási Központ alapító okirata 3. pontját ...
48. 188/2010. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása társulási megállapodásának 2.2.2. és 6.6.1. ...
49. 187/2010. (X. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete újabb értékbecslés elkészítését követően elrendeli a kőszegi Csónakázó tónál található vendéglátóipari egység, ...
50. 186/2010. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Humán Erőforrás Bizottságot, hogy terjesszen elő a képviselő-testület 2010. novemberi ülésére ...
51. 185/2010. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a PR-Telecom Zrt. Ady Endre utca, Győri János utca, Temető ...
52. 184/2010. (X. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (9027 Győr, Puskás Tivadar utca 37. szám ...
53. 183/2010. (X. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. Az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2011-2015. évre ...
54. 182/2010. (X. 21) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium infokommunikációs technológiai fejlesztése” tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárás ...
55. 181/2010. (X. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bizottságaiba megválasztja az alábbi képviselőket és külső tagokat: Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottságba ...
56. 180/2010. (X. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és az Innovációs Park Kft. között 2007. 09. 12-én létrejött ...
57. 179/2010. (X. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi, Jogi és Vagyonügyi Bizottságot, hogy az SZMSZ átfogó felülvizsgálatát ...
58. 178/2010. (X. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Básthy Béla társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 14. napjától havonta 193 ...
59. 177/2010. (X. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Huber László polgármester illetmé-nyét 2010. október 3. napjától kezdődően havonta 521 800 ...
60. 176/2010. (X. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdésében ...
61. 175/2010. (X. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alpolgármester megválasztásának levezetésére szavazatszámláló bizottságot hoz létre az alábbiak szerint: Elnök: Gyarmati Kálmán ...
62. 174/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 6647/10 hrsz-ú gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű földrészlet belterületbe ...
63. 173/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az Önkormányzat tulajdonjogának bejegyzését követően a kőszegi 1112/1/A/1 hrsz-ú albetéten nyilvántartott, ...
64. 172/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 1705 hrsz-ú ingatlan szabályozása után az 1702 hrsz-ú ingatlanhoz ...
65. 171/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 3216 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közúttá történő átsorolását. Felelős: ...
66. 170/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 3626/1 hrsz-ú, közút megnevezésű ingatlan forgalomképtelen vagyoni körből a ...
67. 169/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi Ferenc utcában lévő csorba, töredezett keramit szegély ~916,00 ...
68. 168/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 7868 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tárgyában hozott 130/2010.(VI. 24) számú határozatát ...
69. 167/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközök figyelembevételével – szabályozási terv és a Helyi Építési ...
70. 166/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportklub Tenisz Szakosztálya kérelmére jóváhagyja a kőszegi 2515 és 2517 ...
71. 165/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város környezetvédelmi rövid távú intézkedési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Kőszeg ...
72. 164/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 76/2008. (III. 27.) határozatának 2. pontját. 2. A képviselő-testület elrendeli az épülő Rákóczi ...
73. 163/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
74. 162/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal kötendő szívességi használati szerződést az előterjesztés mellékletében foglaltak ...
75. 161/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az önkormányzat hozzá fog járulni a kőszegi uszoda ...
76. 160/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a határozat melléklete szerinti megfogalmazásban elfogadja Kőszeg Város Közművelődési Koncepcióját. Felelős: Huber László ...
77. 159/2010. (IX. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót – a kőszegi ...
78. 158/2010. (IX. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 millió forint visszatérítendő támogatást nyújt az ISES Alapítvány részére a határozat ...
79. 157/2010. (IX. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Vas megyei Víz-és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság nyugdíjazás miatt megüresedő ...
80. 156/2010. (IX. 14) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium info-kommunikációs technológiai fejlesztése.” tárgyában elkészített ajánlattételi felhívást ...
81. 155/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szavazatszámláló bizottsági tagnak megválasztja Nagy Andrea Kőszeg, Várkör 32., Horváth Mária Kőszeg, Kiss ...
82. 154/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az új temető kialakításához szükséges, valamennyi megszerzendő ingatlanra vonatkozóan új értékbecslés ...
83. 153/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az 51/2010. (III. 4.) határozatát, és hozzájárul a Rákóczi u. 79. ...
84. 152/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Takács Lajos és Takács Lajosné Szombathely, Szinyei Merse Pál utca 13. ...
85. 151/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az 53/2010. (III. 4.) határozatát és nem értékesíti a Kőszeg, Jurisics ...
86. 150/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Puskapor utcai 100/100 kő- és tégla-boltozatú csapadékcsatorna rekonstrukciójának elvégzését ...
87. 149/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 218/2009.(X.16.) Korm. rendelet 20.§ (1) bekezdése és a rendelet 11. mellékletének ...
88. 148/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
1/a. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete licitálás útján értékesíti az 1. számú mellékletben felsorolt kétszeri liciten meghirdetett üresen ...
89. 147/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. ...
90. 146/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2010. I. félévi munkájáról szóló beszámolót ...
91. 145/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához, és felhatalmazza ...
92. 144/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huber László polgármestert, hogy a TRIÓ-MÉDIA_KŐSZEG Kft.-nek a Magazin műsor készítésére ...
93. 143/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportklub Egyesületet a 2010. évben 3.000 E FT többlettámogatásban részesíti ...
94. 142/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Evangélikus Egyházközséget 3 000 E FT támogatásban részesíti a Malomárok-híd ...
95. 141/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium Kollégiumi Pedagógiai programját a határozat ...
96. 140/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város külkapcsolatairól szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali felelős: Schlögl ...
97. 139/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a külterületi ingatlan tulajdonosok egy részének az építményadó eltörlésére irányuló kérelmét elutasítja ...
98. 138/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László ...
99. 137/2010. (VIII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a 69/2010. (IV. 29.) képviselő-testületi határozattal elkülönített 20 millió forinton kívül ...
100. 136/2010. (VII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) számú rendelete alapján „VAS MEGYE BERZSENYI DÁNIEL ...
101. 135/2010. (VII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) számú rendelete alapján „Lóránt Gyula Díj”kitüntetésre ...
102. 134/2010. (VII. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Helyi Választási Bizottsága tagjainak megválasztja: Dr. Bakács Nóra Kőszeg, Alsó krt. ...
103. 133/2010. (VII. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a képviselők által használt laptopok értékesítését, elsősorban a használói számára. Amennyiben ...
104. 132/2010. (VII. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE” tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárást ...
105. 131/2010. (VII. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Vállalkozási szerződés a „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt ...
106. 130/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg,7868.hrsz. ingatlan kisajátítási eljárás tárgyában hozott 82/2010.(IV.29) számú határozatát visszavonja, azzal ...
107. 129/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huber László polgármester 2010. évi szabadságolási tervét jóváhagyja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: értelemszerűen. ...
108. 128/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete licitálás útján értékesíti a mellékletekben felsorolt ingatlanokat, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ...
109. 127/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kötvénykibocsátásból származó bevétel terhére a határozat melléklete szerinti kimutatásban szereplő fejlesztési ...
110. 126/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kőszegi Sportklub részére megállapított 2010. évi támogatás IV. negyedévi ...
111. 125/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportklubbal 25/2010. (II. 11.) határozatával elfogadott és 2010. február 26-án ...
112. 124/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Sport Bár 2010. Kft. (székhelye: 9730 ...
113. 123/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Ban-Ber Kft. között, a Kőszeg, Petőfi ...
114. 122/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja együttműködési szándékát a Mária Út zarándok úthálózat megvalósulása és működése érdekében ...
115. 121/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról” című előterjesztést. A képviselő-testület elrendeli, hogy ...
116. 120/2010. (V. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes rendezési tervek felülvizsgálata során elrendeli, hogy a ...
117. 119/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes rendezési tervek felülvizsgálatát megkezdi és meghozza a ...
118. 118/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Kőszegi Rendőrkapitánysággal kötendő, a közcélú foglalkoztatás keretében végzendő ...
119. 117/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi közfoglalkoztatási tervének – a határozat melléklete szerinti – 2010. ...
120. 116/2010. (VI. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új köztemető vázlatterveit jóváhagyja, és elrendeli az új köztemető vázlattervei alapján ...
121. 115/2010. (VI. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása által a „NYDOP ...
122. 114/2010. (VI. 10) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívást ...
123. 113/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 6080 hrsz-ú ingatlan értékesítése tekintetében elővásárlási jogával élni nem kíván. Felelős: ...
124. 112/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 96/2007. (IV. 17.) sz. határozatának kiegészítéseként elfogadott 157/2008. (VI. 26.) ...
125. 111/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 3526/2/A/5 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Hunyadi u. 11./I./5 sz. alatti ingatlant ...
126. 110/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy nem kívánja megvásárolni a kőszegi 2116/5-hrsz-ú ingatlant, azonban fenntartja annak ...
127. 109/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő Testülete hosszú lejáratú fejlesztési hitel igénybevételét rendeli el. A hitel célja: Kőszeg, Királyvölgyi ...
128. 108/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 5. ...
129. 107/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a K+F 83 Építész – Mérnöki Iroda Bt- vel létrejött tervezési ...
130. 106/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Gesztenyefa utca Kőszeg Város Szabályozási tervében szereplő kialakítandó közút területében ...
131. 105/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg-Lukácsháza árvízcsúcs-csökkentő tározó II. számú tava hasznosításával kapcsolatos koncepciót és az ...
132. 104/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.-nek megvalósításra javasolja a Riebenbauer Energy Kft. ...
133. 103/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Szlovák Köztársaságban lévő Szenc városával baráti városi ...
134. 102/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Horvátországban lévő Senj városával testvérvárosi kapcsolatra lépjen. ...
135. 101/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2/2007.(II.2.) önkormányzati rendelete 11.§ (8), illetve 12.§ (7) bekezdése ...
136. 100/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2/2007.(II.2.) önkormányzati rendelete IV. fejezet 14.§ bekezdése alapján adományoz ............. ...
137. 99/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2/2007.(II.2.) önkormányzati rendelete 12.§ (1) bekezdése alapján adományoz ..................... ...
138. 98/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 2/2007.(II. 2.) önkormányzati rendelete 11.§ (2) bekezdése alapján adományoz ...
139. 97/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke című önkormányzati időszaki lap főszerkesztői feladatainak ellátásával 2010. ...
140. 96/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elismerését fejezi ki a Kőszeg és Vidéke önkormányzati lap szerkesztőségének valamint főszerkesztőjének ...
141. 95/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2009. évi ...
142. 94/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009. évi munkáról szóló ...
143. 93/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg városban 2009-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. ...
144. 92/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Munkaszervezetének 2009. évi munkájáról szóló ...
145. 91/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodás módosítását a ...
146. 90/2010. (V. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete városrehabilitációs kölcsön nyújtása céljára elrendeli a 2010. évi költségvetésben 4 000 E ...
147. 89/2010. (V. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "A rendkívüli záporok-zivatarok által okozott kimosódások, rongálódások helyreállítási munkáinak elvégzése a szakértő ...
148. 88/2010. (V. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az "EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE" tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárást ...
149. 87/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete licitálás útján értékesíti az 1. és a 2. mellékletekben felsorolt ingatlanokat, Kőszeg ...
150. 86/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Kőszegi Önkéntes Tűzoltóság pályázatát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiírt ...
151. 85/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Kft-ről tájékoztatót tudomásul veszi. ...
152. 84/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi régi hulladéklerakó rekultivációs projektjének lezárásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Kovács István ...
153. 83/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása a NYDOP-2010-5.3.1/A ...
154. 82/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 7868 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó kisajátítási eljárás megkezdését az "Alpannonia® ...
155. 81/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Lukácsházi víztározó II. számú tava körül található ...
156. 80/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesületnek juttatott működési támogatás összegét a költségvetésben szereplő turisztikai ...
157. 79/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel a város turisztikai feladatainak ellátásáról szóló megbízási szerződést ...
158. 78/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a bevételi intézkedések eredményeiről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali felelős: ...
159. 77/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2010. szeptember 1-jei hatállyal a Szociális Gondozási Központ alapító okiratából az ...
160. 76/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcső-de, Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény alapító ...
161. 75/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda alapító okiratának 11. pontja 11.1 alpontjában a 851012-1 ...
162. 74/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bersek József Többcélú Közös Igazga-tású Közoktatási Intézmény Általános Iskola, Egységes Pedagógiai ...
163. 73/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete által végzett 2009. ...
164. 72/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Tóth László ...
165. 71/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az építményadóról szóló helyi szabályozás felülvizsgálatát a 2011. évi költségvetési koncepció ...
166. 70/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsát, hogy a ...
167. 69/2010. (IV. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 20 millió forint átcsoportosítását lakáscélú támogatás nyújtására a bérlakás értékesítési tartalék ...
168. 68/2010. (IV. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Liszt Ferenc utcai autóbusz pályaudvar áthelyezését a Nyugat-dunántúli Operatív program ...
169. 67/2010. (IV. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az "Egykori Kresz park területén szabadidőközpont létesítése" kiviteli munkáira vonatkozó egyszerű ajánlattételi ...
170. 66/2010. (IV. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 3574/1 hrsz-ú ingatlan forgalomképtelen vagyoni körből a forgalomképes vagyoni ...
171. 65/2010. (IV. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi Csónakázó tó (1112/3 hrsz) és a "Téglagyári tó" (0115 hrsz) ...
172. 64/2010. (IV. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingyenesen, illetve kedvezményesen használt, valamint az ürese álló helyiségek használatáról szóló ...
173. 63/2010. (IV. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg, Királyvölgyi utca (7560-1576 hrsz.) melletti ingatlan tulajdonosoknak az ivóvízhálózat gerinc ...
174. 62/2010. (IV. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete "Kőszeg Város 2010. évi rendkívüli út helyreállítási munkáinak elvégzése " tárgyában kiírt ...
175. 61/2010. (IV. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Közbeszerzési Sza-bályzatát elfogadja. Egyúttal a képviselő-testület a 227/2006. (XI. 28.) ...
176. 60/2010. (III. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a közte és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt. között az ...
177. 59/2010. (III. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulásának a "Közétkeztetés a Kőszegi Kistérség ...
178. 58/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 23.§. (1.) bekezdésében foglalt ...
179. 57/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az építményadóra vonatkozó helyi szabályozás felülvizsgálatát és a rendelet-módosítás előterjesztését a ...
180. 56/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat benyújtását az EU Önerő Alaphoz az NYDOP-3.3.1/A-2008-0003 azonosító számú, "Kőszegi ...
181. 55/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat benyújtását az EU Önerő Alaphoz az NYDOP-3.1.1/C-09-2009-0010 azonosító számú, "Mozgásban-Gyöngyös ...
182. 54/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat benyújtását az EU Önerő Alaphoz az NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 azonosító számú, "Kőszegi ...
183. 53/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rizó Regina 9730 Kőszeg, Jurisics tér 14. sz. alatti kérelmező részére értékesíti ...
184. 52/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Kőszeg, Liszt F. u. 17. társasház közös udvarából 12 m2 ...
185. 51/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Rákóczi u. 79. társasház közös udvarából 56 m2 területű – ...
186. 50/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy tovább-ra is érdekelt a "Kőszegfalvi Lakópark"megvalósításában. Ennek érdekében: – szorgalmazza ...
187. 49/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi településfejlesztési döntést hozza: a Rákóczi utca 42 és 44 szám ...
188. 48/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi településfejlesztési döntést hozza: a Gyöngyös utca 20-22-24-ben lévő ingatlanok területén ...
189. 47/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi parkfenntartási és csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási tervét elfogadja. Felelős: Kovács ...
190. 46/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi út és járda karbantartási tervet az előterjesztésnek megfelelően elfogadja. Felelős: ...
191. 45/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete elrendeli a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére a pályázati alapból 1 millió ...
192. 44/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csónakázó tó (1112 hrsz) és a "Téglagyári tó" (0115 hrsz) halászati ...
193. 43/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület részére 285 866 Ft támogatást biztosít a földgáz ...
194. 42/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fitt-Box Ökölvívó Egyesülettel kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást a mellékletben szereplő tartalommal ...
195. 41/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és Tóth Szilárd egyéni vállalkozó között a Kőszeg ...
196. 40/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati cafeteria rendszer 2009-2010. évi áttekintéséről szóló előterjesztést elfogadja. ...
197. 39/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huber László polgármestert, hogy a TRIÓ-MÉDIA-KŐSZEG Kft.–nek 10 db magazin műsor ...
198. 38/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodása, valamint a helyi önkormányzatok ...
199. 37/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az építési engedélyek tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadja. ...
200. 36/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a városrehabilitációs támogatásról szóló szabályozás felülvizsgálatát és a 2010. május 27-i ...
201. 35/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város Ifjúsági Koncepcióját elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. (A koncepció szövegét lsd. ...
202. 34/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
203. 33/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Kovács István ügyvezető igazgatót arra, hogy az égetési szabályok szigorítása miatt ...
204. 32/2010. (III. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Rendőrkapitányságnak a közrend, közbiztonságról szóló, 2009. évi beszámolóját elfogadja. ...
205. 31/2010. (II. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási megállapodás VI. fejezet 6.2.2. pont módosítását 2010. március 1.-től az ...
206. 30/2010. (II. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Liszt Ferenc utcai autóbusz pályaudvar áthelyezését a Nyugat-dunántúli Operatív program ...
207. 29/2010. (II. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem tartja indokoltnak, hogy az általános iskolai osztályok jelenlegi számában bármilyen változatást ...
208. 28/2010. (II. 11) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a "Kőszegi történelmi belváros rekonstrukciójának kivitelezésére valamint 2 épület felújításra" vonatkozó közbeszerzési ...
209. 27/2010. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és a Ban-Ber Kft. között a Kőszeg, ...
210. 26/2010. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportklubbal kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást, valamint az ahhoz kapcsolódó Ingatlanhasznosítási ...
211. 25/2010. (II. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24384/2004 számú Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú ...
212. 24/2010. (II. 11) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ingyenes használatba adja a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának a Kőszeg, Kossuth ...
213. 23/2010. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem önkormányzati szervezeteknek 2009. évben juttatott céltámogatásokról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber ...
214. 22/2010. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a lakáscélú támogatásokról szóló 26/2003. (XII. 9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és ...
215. 21/2010. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásával kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 1. A ...
216. 20/2010. (II. 11) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Huber László polgármester illetményének megállapításáról szóló 294/2007. (XII. 20.) képviselő-testületi határozatát – ...
217. 19/2010. (II. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §. (3) bekezdésében ...
218. 18/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
H A T Á R O Z A T Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Özv. Horváth Ferencné (szül: ...
219. 17/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesület megszűnéséről és a Kőszegi Sportklub megalakulásáról szóló tájékoztatót tudomásul ...
220. 16/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi munkaprogramját a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (A mellékletet lsd. a ...
221. 15/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a polgármester részére 2010. március 1-től kezdődően 2010. december 31-ig 1 ...
222. 14/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat mellékletét képező, Kőszeg, Deák F. u. 2. szám, 3001/5 hrsz ...
223. 13/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása az 1/2010. (I. ...
224. 12/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi 1112/A hrsz-ú, egyéb épület megnevezésű ingatlan társasházzá alakítását, és ...
225. 11/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 1112/1 hrsz-ú, 4131 m2 nagyságú, egyéb épület és udvar ...
226. 10/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasivíz Zrt. Igazgatótanácsának létszámát továbbra is 5 főben javasolja megállapítani. 2. Kőszeg Város ...
227. 9/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 1. napon történő hatálybalépéssel elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati ...
228. 8/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata nem rendelkezik rekultiválandó települési szilárdhulladék-lerakóval. Erről a határozat megküldésével tájékoztatja a Nyugat-dunántúli Regionális ...
229. 7/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi útfelújításokról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
230. 6/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
6/2010. (I. 28.) képviselő-testületi határozat: 1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Operatív program keretében megjelent "Belterületi utak ...
231. 5/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy közte és az Írottkő Egészségház Ingatlanfejlesztő Kft. között megállapodás jöjjön ...
232. 4/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Dr. Pusztai Szilveszter között 1993. december 23-án kötött, a ...
233. 3/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti közfoglalkoztatási tervet elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali felelős: Dr. Tóthné ...
234. 2/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a mezőőri szolgálat 2009. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. ...
235. 1/2010. (I. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdés ...