Határozatok

Sorszám Cím
1. 214/2011. (XII. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja dr. Tóth László jegyzőn keresztül Rimányi Krisztina projektmenedzsert, hogy a belváros ...
2. 213/2011. (XII. 22) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 484 hrsz-ú 3491 m2 nagyságú, valamint a 483 hrsz-ú ...
3. 212/2011. (XII. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1782 hrsz-ú Schneller I. u. 1. I/2. szám alatti ...
4. 211/2011. (XII. 22) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1160/9/A/1 hrsz-ú, Felső krt. 10. fszt. 1. szám alatti ...
5. 210/2011. (XII. 22) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 505/1 hrsz-ú 1098 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan ...
6. 209/2011. (XII. 22) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem- Kiegészítő munkák elvégzése” tárgyában kiírt hirdetmény ...
7. 208/2011. (XII. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli 2012. január 1-től kezdődően 2012. december 31-ig 1 fő pénzügyi-gazdasági tanácsadó ...
8. 207/2011. (XII. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a kőszegi 1828 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Mozsé ...
9. 206/2011. (XII. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár 2012. évi szolgáltatási díjait jelen határozat mellékletében ...
10. 205/2011. (XII. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról” című beszámolót. ...
11. 204/2011. (XII. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. igazgatóját, hogy a 24/2011. (XII. 27.) ...
12. 203/2011. (XII. 6) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 187/2011. (XI. 14.) határozatát hatályon kívül helyezi és a „Lóránt Gyula ...
13. 202/2011. (XII. 6) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi koncepcióját, és annak alap-elveit elfogadja, és elrendeli a ...
14. 201/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az ISES Alapítvánnyal szemben fennálló 27 000 000 Ft követelés peres ...
15. 200/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 2011. évi vagyonkoncepcióról szóló 22/2011. (III. 3.) határozatát, és elrendeli ...
16. 199/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 145/2011. (IX. 1.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja és egészíti ...
17. 198/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. a ...
18. 197/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft-nek a 2012. évi lakbérek ...
19. 196/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. műszaki csoportja 2012. évi szolgáltatási díjait a ...
20. 195/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város forgalmi rendjével kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 1. A képviselő-testület a 153/2011. ...
21. 194/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. ...
22. 193/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre. ...
23. 192/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 1. hatállyal a közte és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó ...
24. 191/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Kőszeg Város településszerkezeti tervét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló ...
25. 190/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László ...
26. 189/2011. (XI. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház személyi juttatások és munkaadói járulékok előirányzatából ...
27. 188/2011. (XI. 17) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – Jurisics tér térfigyelő rendszerének ...
28. 187/2011. (XI. 14) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Lóránt Gyula Sporttelep sportöltöző és edzőterem felújítása” tárgyában a megvalósításhoz korábban jóváhagyott ...
29. 186/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 0195/16 hrsz-ú ingatlanból az új köztemető kialakításához szükséges összesen 34.049 ...
30. 185/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új köztemető kialakításához szükséges kőszegi 0195/11 hrsz-ú, szántó és gazdasági épület ...
31. 184/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új köztemető kialakításához szükséges kőszegi 0195/11 hrsz-ú, szántó és gazdasági épület ...
32. 183/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonát képező kőszegi 2134/1 hrsz.ú gazdasági épület és ...
33. 182/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Kőszeg, Rákóczi F. u. 19. szám ...
34. 181/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletének 20. ...
35. 180/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a Kőszeg, 1160/9/A/12 hrsz-ú, Felső krt. 10. II. em. 12. szám ...
36. 179/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Rákóczi F. u. 13. szám, 2263/3 hrsz-ú áruház megnevezésű ingatlant ...
37. 178/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „Helyi és térségi jelentőségű ...
38. 177/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jurisich Gimnázium Kollégiuma lánykollégium tetőfelújítás – kiegészítő munkák elvégzése” tárgyában kiírt ...
39. 176/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi köztemető üzemeltetése” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívást eredménytelennek nyilvánítja. Eredménytelenség indoka: a ...
40. 175/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a VASIVÍZ Zrt. számára a botgyári szennyvízátemelő megközelítéséhez szükséges, a 29/2011. ...
41. 174/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ISES Alapítvánnyal kötendő, a parkolóhely megváltási díjra vonatkozó ...
42. 173/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási megállapodás VII/1.2 pontja alapján a Nyugat-dunántúli ...
43. 172/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. a Kőszeg, Jurisics tér 5. ...
44. 171/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli annak vizsgálatát, hogy a Kőszeg, Jurisics tér 5. szám alatti épületben ...
45. 170/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képvis5lő-testülete a közte és Vecseiné dr. Kiss Gabriella között 2007. április 1-jén létrejött, ...
46. 169/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és Parádiné dr. Ágoston Zsuzsanna között 2007. április 1-jén létrejött, ...
47. 168/2011. (X. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. Az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja az önkormányzat 2012-2016. évre ...
48. 167/2011. (X. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Lóránt Gyula Sporttelep sportöltöző és edzőterem felújítása” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi ...
49. 166/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. ...
50. 165/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Pintér Richárd kiemelt főelőadó (tűzmegelőzési) 2011. november 1-től 2012. ...
51. 164/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Seper András tűzoltó alezredes, városi tűzoltóparancsnok szolgálati jogviszonya – ...
52. 163/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Pócza Zoltán igazgatót, hogy a 2011. szeptember 22-25. között megrendezett Kőszegi ...
53. 162/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a 2352/3 hrsz-ú ingatlanból kialakult 2352/5 hrsz-ú, beépítetlen terület megnevezésű ingatlant ...
54. 161/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Jurisich Gimnázium Kollégiuma lánykollégium tetőfelújítás- kiegészítő munkák elvégzése” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi ...
55. 160/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem – Kiegészítő munkák elvégzése” tárgyában ...
56. 159/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Renault Trafic típúsú, 9 személyes kisbusz megvásárlását 2 M Ft értékben ...
57. 158/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása- Kiegészítő munkák elvégzése” tárgyában kiírt ...
58. 157/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása- Jurisics tér térfigyelő rendszerének tervezése ...
59. 156/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi köztemető üzemeltetése” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívást elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ...
60. 155/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Cák Község településrendezési terveinek módosításához az alábbi előzetes véleményt adja: - Kőszeg Város Önkormányzata ...
61. 154/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
62. 153/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Vas Megyei Szervezete által tervezett ...
63. 152/2011. (IX. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Képviselő-testülete a 66/2000. (VI. 29.) képviselő-testületi határozatának 1. és 2. pontját visszavonja. 2. Kőszeg Város Képviselő-testülete ...
64. 151/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Básthy Béla alpolgármestert az „Ostromnapok” programsorozat megszervezésében végzett kiemelkedő munkája elismeréseképpen három ...
65. 150/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) rendelete alapján VAS MEGYE ...
66. 149/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ottlik Géza író születésének 100. évfordulója tiszteletére munkacsoportot hoz létre. A képviselő-testület ...
67. 148/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0183/32 hrsz-ú ingatlan értékesítése tekintetében elővásárlási jogával élni nem kíván. Felelős: ...
68. 147/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni a kőszegi 4147/3 hrsz-ú közforgalom elől el nem zárt ...
69. 146/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat és a Kőszegi Címerpajzs Kft. között, 2007. októberében, a ...
70. 145/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egy-másért Közhasznú Egyesület részére határozatlan időre bérbe adja a Kőszeg, Liszt ...
71. 144/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Horvát Kisebbségi Önkormányzat részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, Kossuth L. ...
72. 143/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1452/A/1 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Kálvária utca 23./1. szám alatti 58m2 alapterületű ...
73. 142/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Rohonci u. 46./B. IV./13. szám alatti, 3378/10/A/13 hrsz-ú 57 m2-es ...
74. 141/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft., mint bérbeadó módosítsa a Kőszeg, ...
75. 140/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Rákóczi Ferenc utca 122. szám alatti, 2917/9/A/1 hrsz-ú irodaház értékesítését ...
76. 139/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alpannonia® – Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig ...
77. 138/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 0186/9, 0186/10 és a 0186/13 hrsz-ú szőlő, szántó és ...
78. 137/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ólmod Község településrendezési terveinek módosításához az alábbi véleményt adja: – Vas Megye Közgyűlésének Vas ...
79. 136/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 4107 hrsz-ú ingatlanból a 0144/1 hrsz-ú közútba csatolandó 219 ...
80. 135/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az önkormányzat és a Readiness Kft. fa. között a 4080 hrsz-ú ...
81. 134/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kőszeg, Temető u. 30. szám alatti köztemetőben található I. világháborús ...
82. 133/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékszállítás kötelező igénybevételéről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Kovács István igazgató. Határidő: azonnal. 2. Kőszeg Város ...
83. 132/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a lerakási ...
84. 131/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat és az ISES Alapítvány között, a Vas Megyei Bíróságon ...
85. 130/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kistérségi fenntartásba átadott intézmények dokumentumainak értékeléséről, az intézmények működtetéséről szóló tájékoztatót ...
86. 129/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – Pótmunkák elvégzése” tárgyában ...
87. 128/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Vas Megyei Szervezete által tervezett, ...
88. 127/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, és felhatalmazza ...
89. 126/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Huber László ...
90. 125/2011. (IX. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szent Jakab templom tetőfelújításához 3 M Ft vissza nem térítendő támogatást ...
91. 124/2011. (VIII. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei önkormányzat által működtetett kőszegi uszoda nyári szünet utáni kinyitása érdekében ...
92. 123/2011. (VIII. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, mely szerint legkésőbb 2012. január 1-től a Vas Megyei ...
93. 122/2011. (VIII. 4) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE - Pótmunkák végzése” tárgyában lefolytatott ...
94. 121/2011. (VIII. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Távhőszolgáltató Kft. által javasolt lakossági és külön kezelt intézmények távhőszolgáltatási ...
95. 120/2011. (VIII. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola Óvodai Intézményegység ...
96. 119/2011. (VIII. 4) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola Iskolai Intézményegység ...
97. 118/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Kossuth Lajos utca 7. szám alatti, 2201/A/2 hrsz.-ú, volt ...
98. 117/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 140/2008. (V. 29.) határozatának 2. pontját. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bérbeadja ...
99. 116/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rákóczi utca 30 és 32 szám, 3172, 3173, 3174, ...
100. 115/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft., mint bérbeadó módosítsa a Kőszeg, ...
101. 114/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jurisics tér és környékének rekonstrukciós munkáinak műszaki ellenőrét, hogy tájékoztatassa ...
102. 113/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hozzájárul ahhoz, hogy Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása a ...
103. 112/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő tér állapotáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali felelős: ...
104. 111/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Szőlőskert utca (3765/1-3280 hrsz) melletti ingatlanok – szennyvízcsatorna hálózat gerinc ...
105. 110/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 1/2011. (V. ...
106. 109/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. 2. A képviselő-testület felkéri Huber László ...
107. 108/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal működési rendjéről szóló 1/2010. (I. 28.) képviselő-testületi határozattal elfogadott ...
108. 107/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, illetve más Vas megyei hasonló nagyságrendű városok feladat-ellátási rendszerének összehasonlításáról ...
109. 106/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót – a kőszegi ...
110. 105/2011. (VI. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságát, hogy a települési szilárd ...
111. 104/2011. (VI. 23) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jurisich Gimnázium Kollégiuma lánykollégium tetőfelújítás”egyszerű tárgyalásos ajánlattételi felhívás tárgyában a Címerpajzs ...
112. 103/2011. (VI. 23) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisich Miklós Gimnázium kollégiuma tetőfelújítási munkái elvégzésének ellenőrzésére egy ideiglenes munkacsoportot ...
113. 102/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli, hogy amennyiben az új köztemetőhöz szükséges területek megvásárláshoz a 2011. évi ...
114. 101/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének nem áll módjában a létesítendő új köztemető területén útszolgalmi jogot biztosítani a ...
115. 100/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új köztemető kialakításához szükséges kőszegi 0195/14 hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlant 4 ...
116. 99/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új köztemető kialakításához szükséges kőszegi 0195/11 hrsz-ú, szántó és gazdasági épület ...
117. 98/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új köztemető kialakításához szükséges kőszegi 0195/11 hrsz-ú, szántó és gazdasági épület ...
118. 97/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új köztemető kialakításához szükséges kőszegi 0195/15 hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlant 4 ...
119. 96/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új köztemető kialakításához szükséges kőszegi 0195/13 hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlant 4 ...
120. 95/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az új köztemető kialakításához szükséges kőszegi 0195/10 hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlant 3 ...
121. 94/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Csepreg Város Önkormányzatával közösen a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. ...
122. 93/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Liszt F. u. 3. szám, 2211/2 hrsz alatti ingatlant várospolitikai ...
123. 92/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete licitálás útján értékesíti az 1. mellékletben felsorolt ingatlanokat az önkormányzat vagyonáról és ...
124. 91/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3346/A/27 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Velemi út 34/B. fsz. 2. szám alatti, ...
125. 90/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. Törvény 5. ...
126. 89/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként a Magyar Íjász Szövetség (Budapest, Istvánmezei u. 1-3.) ...
127. 88/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata kinyilvánítja szándékát, miszerint a Kőszegi és a Felső-Répcementi Kistérség Foglalkoztatási Paktuma pályázat konzorciumi ...
128. 87/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Jurisich Gimnázium Kollégiuma lánykollégium tetőfelújítás” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívást elfogadja. 2. Kőszeg Város ...
129. 86/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Mozgásban – Gyöngyös Szabadidőpark területén található kézilabda pálya (1056 m2) ...
130. 85/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 ...
131. 84/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda alapító okiratának 10. pontját az alábbiak szerint határozza meg: 10. ...
132. 83/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata a közte és az Írottkő Egészségház Kft. között 2010. február 25-én létrejött együttműködési ...
133. 82/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. könnyvizsgálói feladatai elvégzésére vonatkozóan a CONSULTATIO Gazdasági ...
134. 81/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.-nak a hulladékszállítás kötelező igénybevételére ...
135. 80/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának a munkájáról ...
136. 79/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2010 évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
137. 78/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városban 2010-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. ...
138. 77/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az SOS Gyermekfalu elmúlt öt éves munkájáról szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. ...
139. 76/2011. (V. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az uszoda helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Határidő: azonnal. ...
140. 75/2011. (V. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a szociális nyári gyermekétkeztetés igénylésére, amelyhez a saját erőt ...
141. 74/2011. (V. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27 millió forint visszatérítendő támogatást nyújt az ISES Alapítvány részére a jelen ...
142. 73/2011. (V. 12) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium, kollégium épületének energetikai korszerűsítését a ...
143. 72/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 52/2011 (III. 31.) határozatát módosítva a pedagógus bírósági ülnökök közül Bíró ...
144. 71/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete licitálás útján értékesíti a mellékletben szereplő ingatlanokat, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az ...
145. 70/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 1861/A/1 hrsz-ú, természetben Kőszeg, Chernel utca 11. fsz.1. szám alatti, 81m2 ...
146. 69/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata támogatja az Írottkő Natúrparkért Egyesület szándékát, hogy vezető partnerként az Ausztria – Magyarország ...
147. 68/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 ...
148. 67/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg, Szőlőskert utca (3765/1-3280 hrsz.) út melletti ingatlan tulajdonosok – szennyvízcsatorna ...
149. 66/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú Kőszeg, Festetich u. 3627/5 hrsz-ú ingatlanon ...
150. 65/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3652 hrsz-ú, be-építetlen terület megnevezésű ingatlan közúttá történő átsorolását. ...
151. 64/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 3557/4 hrsz-ú ingatlanon található, a mellékleten jelölt 2 db ...
152. 63/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 2515 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló öltöző építésére vonatkozó, Kőszeg Város Önkormányzata, ...
153. 62/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Gyöngyös utca fizető parkolási övezetbe való bevonását lakossági többségi igény ...
154. 61/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete által végzett 2010. ...
155. 60/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. A 2010. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Dr. Tóth László jegyző. Hivatali ...
156. 59/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testület jelen határozat melléklete szerint elfogadja Kőszeg Város Közművelődési Koncepcióját. A képviselő-testület egyúttal a ...
157. 58/2011. (IV. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolót köszönettel elfogadja. ...
158. 57/2011. (IV. 21) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú ...
159. 56/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) ...
160. 55/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007. (II. 2.) ...
161. 54/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007.(II. 2.) önkormányzati ...
162. 53/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat által adományozható kitüntető címekről és díjakról szóló 2/2007.(II. 2.) önkormányzati ...
163. 52/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányának 46.§. (2.) bekezdése, illetve a bírák jogállásáról és ...
164. 51/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát jelen határozat ...
165. 50/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 224/2004. (XII. 21.) képviselő-testületi határozatát, és 2011. április 1. napjával felmenti ...
166. 49/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Guttmann Ferencné intézményvezetői megbízását a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde KIKI vezetésére ...
167. 49/2011. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kovácsné Szabó Éva intézményvezetői megbízását a Bersek József KIKI Általános Iskola Egységes ...
168. 48/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi Csónakázó tónál lévő, a 1113/5 hrsz-ú területen található vendéglátóipari egység ...
169. 47/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Várkör 39. szám alatti 1761/A/2 hrsz-ú 84m2 alapterületű önkormányzati ...
170. 46/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Rajnis utca 5. szám alatti 1846/A/1 hrsz-ú 205 m2 ...
171. 45/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat mellékletében felsoroltak szerint licitálás útján értékesíti vagy bérbeadással hasznosítja a ...
172. 44/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján benyújtott pályázat elnyerése ...
173. 43/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli pályázat benyújtását a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján a Kőszegi ...
174. 42/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú ...
175. 41/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alpannonia® – Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig ...
176. 40/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága KA/3496-30/2010. számú jogerős építési engedélye alapján Kőszeg Város Önkormányzatának ...
177. 39/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 106/2010. (V. 27.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli ...
178. 38/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának ingyenes használatba adja a Kőszeg, Kossuth ...
179. 37/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Huber László polgármestert, hogy Varga Zsolt vállalkozóval (Trió Média Dunántúl Kft.) ...
180. 36/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a Kőszeg Város Önkormányzata közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szóló jelentés megállapításaihoz, ...
181. 35/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékszállítás jelenlegi igénybevételéről szóló, a Kőszegi Városüzemeltető és Szolgáltató Nonprofit Kft. ...
182. 34/2011. (III. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város népegészségügyi helyzetéről szóló tájékoztatót köszönettel elfogadja. ...
183. 33/2011. (III. 10) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság új alkotmány tervezetéről az alábbi ajánlásokat adja: 1. A 41. Cikk ...
184. 32/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Várkör 20-22/I/1 szám, 2181/1/A/2 hrsz-ú 60 m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban ...
185. 31/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Petőfi tér 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú garázs bérleti ...
186. 30/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 0205/135 hrsz-ú szántó megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti, ...
187. 29/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a VASIVÍZ Zrt. számára a Botgyári szennyvízátemelő megközelítése érdekében a Szabályozási ...
188. 28/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alpokalja Zöldek Közhasznú Egyesülettel nem kíván együttműködési megállapodást kötni. ...
189. 27/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1.h. pontja, valamint a ...
190. 26/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi út- és járda felújítási tervet a határozat melléklete szerinti ...
191. 25/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú ...
192. 24/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kistérségi fenntartásba átadott közoktatási intézményrendszer szerkezetét a várható jelentős jogszabályi változások ...
193. 23/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KSK Tenisz Szakosztálya öltöző építésének ügyével kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. ...
194. 22/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
195. 21/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a pénzügyi, jogi és vagyon-ügyi bizottságot, hogy a polgármesteri hivatallal együttműködve ...
196. 20/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei önkormányzat által működtetett kőszegi uszoda 2011. június 30-ig történő működtetéséhez ...
197. 19/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza: 1. Az utak közművesítése tekintetében ...
198. 18/2011. (III. 3) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közrendjéről és a közbiztonságról szóló beszámolót elfogadja és megállapítja, hogy ...
199. 17/2011. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2011. (I. 27.) határozatát az alábbi, 4. ponttal egészíti ki. „4. Kőszeg Város ...
200. 16/2011. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi és Felső-Répcementi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum c. projektről szóló beszámolót elfogadja. Felelős: ...
201. 15/2011. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete biztosítja a Jurisics-Vár Művelődési Központ és Várszínház részére „A helyi önkormányzatok könyvtári és ...
202. 14/2011. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának a 2.2.2 ...
203. 13/2011. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt ...
204. 12/2011. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE” egyszerű tárgyalásos ajánlattételi felhívás tárgyában ...
205. 11/2011. (II. 15) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati ...
206. 10/2011. (II. 15) képviselő-testületi határozat
10/2011. (II. 15.) képviselő-testületi határozat: Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a közte, az Innovációs Park Kőszeg Kft. ...
207. 9/2011. (II. 15) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetébe az alábbiak beépítését: A képviselő-testület a ...
208. 8/2011. (I. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata támogatja az Írottkő Natúrparkért Egyesület szándékát, hogy vezető partnerként az Ausztria – Magyarország ...
209. 7/2011. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Liszt F. u. 30. alatti épület egyben történő hasznosítása érdekében elrendeli ...
210. 6/2011. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 06/9 hrsz-ú ingatlan értékesítése tekintetében elővásárlási jogával élni nem kíván. Felelős: ...
211. 5/2011. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber László ...
212. 4/2011. (I. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 10.§ ...
213. 3/2011. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Művelődéséért” elnevezésű, pedagógusnapi elismerés adományozásáról rendelkező, a 72/2008. (III. ...
214. 2/2011. (I. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 238/2009. (XI.26.) határozatában az ISES Alapítvány számára megállapított teljesítési határidőt 2011. ...
215. 1/2011. (I. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének a Kőszeg-Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó építésének eredményeként ...