Határozatok

Sorszám Cím
1. 258/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 243/2012. (XII. 13.) határozatával jóváhagyott, a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési ...
2. 257/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 233/2012. (XII. 13.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Gondozási ...
3. 256/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői számára 2013. évben egységesen 20% illetménykiegészítést állapít ...
4. 255/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi koncepcióját, annak alapelveit, és részletszabályait elfogadja, és elrendeli ...
5. 254/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletének 20. ...
6. 253/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. melléklet szerinti tartalommal elfogadja a Kőszeg Város Önkormányzatának 2012. évi ...
7. 252/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a víziközmű tulajdon átadás-átvételével kapcsolatos megállapodás tervezetét jóváhagyja azzal, hogy az átszálló ...
8. 251/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kőszeg város autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában ...
9. 250/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg város helyi személyszállítási közszolgáltatói feladatok ellátásának tárgyában 2013. 01.01.-től 2013.03.31.-g megbízza ...
10. 249/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. hatállyal a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ...
11. 248/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. hatállyal a Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium tanulóinak ...
12. 247/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. hatállyal a közte és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó ...
13. 246/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. hatállyal a közte és az Vas Megyei Intézményfenntartó Központ ...
14. 245/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Báró Miske Kálmán Múzeum igazgatói feladatainak ellátásával, a magasabb vezetői pályázati ...
15. 244/2012. (XII. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 226/2012. (XI. 13.) határozatát visszavonja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és ...
16. 243/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzatot 2013. január 1-i ...
17. 242/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal működési rendjéről szóló, a 108/2011. (VI. 30. és a ...
18. 241/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratát jóváhagyja. Felelős: Huber László polgármester és dr. ...
19. 240/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Bozsok Község Önkormányzatával és Velem Község Önkormányzatával kötendő, közös önkormányzati hivatal ...
20. 239/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása- Pótmunkák elvégzése II.” tárgyában ...
21. 238/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 48.§ (1) bekezdése ...
22. 237/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú ...
23. 236/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bozsok Község Önkormányzatával és Velem Község Önkormányzatával kötendő, közös önkormányzati hivatal ...
24. 235/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal kőszegi székhelyének létszámát – a polgármester nélkül – ...
25. 234/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának elfogadásáról szóló 142/2001. (XII. 20.) ...
26. 233/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális Gondozási Központ alapító okiratát a mellékelt „Módosító Okirat”-ban foglalt módosításokkal ...
27. 232/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár alapító okiratát a mellékelt „Módosító Okirat”-ban foglalt ...
28. 231/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház alapító okiratát a mellékelt „Módosító Okirat”-ban ...
29. 230/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Újvárosi Óvoda alapító okiratát a mellékelt „Módosító Okirat”-ban foglalt módosításokkal jóváhagyja. ...
30. 229/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde, Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény alapító ...
31. 228/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Báró Miske Kálmán Múzeum igazgatói munkakörére szóló pályázati felhívást az 1. ...
32. 227/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Báró Miske Kálmán Múzeum alapító okiratát elfogadja. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali felelős: ...
33. 226/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közte és a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (Szombathely, Berzsenyi tér 1) ...
34. 225/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közte és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) ...
35. 224/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Huber László polgármestert arra, hogy az önkormányzat által fizetendő, az ...
36. 223/2012. (XII. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló ...
37. 222/2012. (XII. 11) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás megállapodásának módosítását 2013. január ...
38. 221/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Advent” elnevezésű, hagyományteremtő szándékkal, 2012. december 7-9. között tervezett program ...
39. 220/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2012.(IX.27.) számú határozatát módosítja azzal, hogy elrendeli a Központi Óvoda toldaléképületének ...
40. 219/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a GesztenyeKék Természetbarát Egyesülettel a Szulejmán-kilátó és a Koronaőrző emlékhely ingyenes használatba ...
41. 218/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő testülte a Vasivíz Zrt. által kezdeményezett szolgáltatásarányos csatornadíj javaslatát az alábbi táblázatban ...
42. 217/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1789 hrsz-ú, Schneller I. u. 9. szám alatti ingatlan ...
43. 216/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1244/A/1 hrsz-ú, Gyöngyös u. 16. fszt.1. szám alatti 104 ...
44. 215/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2464/3/A/8 hrsz-ú, Petőfi tér 12. szám alatti 16 m2 ...
45. 214/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottság által javasolt a város külterületén ...
46. 213/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évben esedékes évfordulók, tervezett programok közül a 2013. évi költségvetésben – Kőszegfalva ...
47. 212/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „1” jelzésű (Vasútállomás – Felső-gyöngyöshíd), az „1A” jelzésű (Vasútállomás- Szabóhegy), az ...
48. 211/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Chernel utca Várkör és Európa ház közötti szakaszán a kétirányúsításhoz szükséges ...
49. 210/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi szolgáltatási díjait ...
50. 209/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi kertészeti, parkfenntartási, úttisztítási és csapadékelvezető rendszer karbantartási díjakat az ...
51. 208/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.2. pontja alapján a ...
52. 207/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Egy-másért Közhasznú Egyesület beszámolóját. Felelős: Huber László polgármester Hivatali felelős: Ujvári Csaba ...
53. 206/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja a Kőszeg, 2975/65 hrsz-ú területen felépítendő jégkorong pálya és hozzá ...
54. 205/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulását adja a Kőszeg, 2975/65 hrsz-ú területen felépítendő jégkorong pálya és ...
55. 204/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005.(XI. 1.) önkormányzati rendeletének és a ...
56. 203/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január 1. hatállyal a közte és az Elamen Kereskedelmi és Vendéglátó ...
57. 202/2012. (XI. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Huber László ...
58. 201/2012. (XI. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a2013. január 1-től a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás keretében ...
59. 200/2012. (XI. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kortárs, esztétikailag és tartalmában ...
60. 199/2012. (XI. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése II ütem- Kiegészítő munkák elvégzése” tárgyában kiírt hirdetmény ...
61. 198/2012. (XI. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a „Szállítási szerződés keretében a Kőszeg Jurisics vár turisztikai fejlesztése I ...
62. 197/2012. (XI. 13) képviselő-testületi határozat
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt. 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján ...
63. 196/2012. (XI. 13) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a központi orvosi ügyelet Kőszeg, Rákóczi u. 19. alatt kialakítására vonatkozó nyertes ...
64. 195/2012. (XI. 13) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi orvosi ügyelet Kőszeg, Rákóczi u. 19. ...
65. 194/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi, 1160/25 hrsz-ú (553 m2), mintegy 200 m2 nagyságú területrész értékesítéséhez ...
66. 193/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletének 20. ...
67. 192/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1911/A/4 hrsz-ú, Várkör 28. fszt. 3. szám alatti 38 ...
68. 191/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1160/9/A/6 hrsz-ú, Felső krt. 10. fszt. 6. szám alatti ...
69. 190/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kiírt „Téli sportpályák funkció- és ...
70. 189/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és irányított intézményei, valamint a kőszegi székhelyű nemzetiségi ...
71. 188/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 0205/58 hrsz-ú szántó megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti, ...
72. 187/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII.13.) Korm. rendelet szerint a ...
73. 186/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Sportbár 2010. Kft. bérleti jogának a Kőszegi Sportszolgáltató Kft. (9730 ...
74. 185/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a kőszegi 3344/50/A helyrajzi számú (továbbiakban: hrsz-ú) területen lévő al- ...
75. 184/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 1. Jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja Kőszeg Város Önkormányzatának 2013-2017. évre ...
76. 183/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a „Jelentés a város környezeti állapotáról” című beszámolót. ...
77. 182/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a városfejlesztési bizottságot, hogy a város külterületén fennálló talajszennyezési jelenség okát ...
78. 181/2012. (X. 25) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és a térség foglalkoztatási helyzetéről szóló tájékoztatót köszönettel tudomásul veszi. ...
79. 180/2012. (X. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal létszámát 2012. október 20-tól 1 fővel megemeli. A képviselő-testület felhatalmazza ...
80. 179/2012. (X. 18) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2012. (II.16.) számú határozatát visszavonja, és az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek ...
81. 178/2012. (X. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete folyószámla-hitel felvételét rendeli el 60 000 000 Ft összegben. A hitel célja: ...
82. 177/2012. (X. 18) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete működési hitel felvételét rendeli el 100 000 000 Ft összegben. A hitel ...
83. 176/2012. (X. 4) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a kőszegi 2007.sz. tulajdoni lapon nyilvántartott 2254 hrsz-u, ténylegesen Kőszeg Rákóczi ...
84. 175/2012. (X. 4) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai ...
85. 174/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi, 3276/7 hrsz-ú (5663 m2), mintegy 55 m2 nagyságú területrész értékesítéséhez ...
86. 173/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 2250/A/1 hrsz-ú Rákóczi F. u. 1. fszt. 1. sz. alatti ...
87. 172/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete liciteljárás útján értékesíti a Kő-szeg, 2191/A/1 hrsz-ú Várkör 8. fszt. alatti 64 ...
88. 171/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal létszámát 2012. október 1-től 1 fővel megemeli. A képviselő-testület felhatalmazza ...
89. 170/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi költségvetésébe a vagyonhasznosítás bevétele terhére betervezi a 28/2012.(III.1.) ...
90. 169/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, 0183/2 hrsz-ú, szántó megnevezésű ingatlan esetében élni kíván elővásárlási jogával ...
91. 168/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Központi Óvoda toldaléképületének beázása miatt elrendeli magastető építését zsindelyfedéssel, hagyományos horganyzott ...
92. 167/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
93. 166/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Szándéknyilatkozat Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés ...
94. 165/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Schneller u. 1. I/2. önkormányzati bérlakás felújításának költségvetéséről szóló tájékoztatót ...
95. 164/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testület elrendeli a hulladékszállítási díjak 35 %-os emelését, amely fedezetet nyújt a Kőszeg-hegyaljai ...
96. 163/2012. (IX. 27) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Népegészségügyi ...
97. 162/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) rendelete alapján …………………………….-t javasolja Vas megye Közgyűlésének ...
98. 161/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) rendelete alapján ……………………………………… -t javasolja Vas ...
99. 160/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vas Megye Közgyűlése 17/2006. (XII. 15.) rendelete alapján …………………………………….-t javasolja Vas megye ...
100. 159/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2134/2/A/3 hrsz-ú, Kiss János u. 34-36. fszt. 3. szám ...
101. 158/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg történelmi belváros rehabilitációja során az útépítéssel igénybevett nem önkormányzati tulajdonban ...
102. 157/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi, 0377/30 hrsz-ú szántó megnevezésű földrészlet belterületbe vonásáról szóló döntést az ...
103. 156/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 0186/16 hrsz-ú gyümölcsös megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, valamint kijelenti, ...
104. 155/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elrendeli a Chernel utca Várkör és Európa ház közötti szakaszán a kétirányúsításhoz ...
105. 154/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg, Írottkő u. 13/B. számú társasház előtti közterületen 1 db mozgáskorlátozott ...
106. 153/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Cák Község településrendezési terveinek módosításához az alábbi állásfoglalást alakítja ki: – Kőszeg Város Önkormányzata ...
107. 152/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközeit meghatározó tervdokumentáció munkaközi tervének módosítását, ...
108. 151/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközeit meghatározó tervdokumentáció munkaközi tervének módosítását ...
109. 150/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközeit meghatározó tervdokumentáció munkaközi tervének módosítását, ...
110. 149/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközeit meghatározó tervdokumentáció munkaközi tervének módosítását, ...
111. 148/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához, és felhatalmazza ...
112. 147/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 1-jei hatállyal a közte és a Pusztai Eü. Bt. között ...
113. 146/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 1-jei hatállyal a közte és Vecseiné dr. Kiss Gabriella között, ...
114. 145/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. ...
115. 144/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókból befolyó bevételek áttekintéséről, az építményadó bevezetésének tapasztalatiról készített beszámolót ...
116. 143/2012. (VIII. 30) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja. Felelős: Huber László ...
117. 142/2012. (VIII. 7) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai ...
118. 141/2012. (VIII. 7) képviselő-testületi határozat
1/a. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alpannonia® - Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig ...
119. 140/2012. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszeg, Jurisich Miklós Gim-názium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület energetikai ...
120. 139/2012. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete főpályázóként pályázatot nyújt be a „Helyi gazdaság és közszolgáltatás fejlesztés hátrányos helyzetű ...
121. 138/2012. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközeit meghatározó tervdokumentáció munkaközi tervének módosítását ...
122. 137/2012. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközeit meghatározó tervdokumentáció munkaközi tervének módosítását ...
123. 136/2012. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközeit meghatározó tervdokumentáció munkaközi tervének módosítását ...
124. 135/2012. (VII. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata a tulajdonát képező Kőszeg-hegyaljai Regionális Hulladéklerakó gázkezelő rendszerének kialakításához 10.950 e Ft támogatást ...
125. 134/2012. (VII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszegi Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I. ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 jelű pályázat megvalósítása ...
126. 133/2012. (VII. 19) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása” tárgyú NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0003 jelű pályázat megvalósítása ...
127. 132/2012. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat tulajdonában álló Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális ...
128. 131/2012. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat és Krizmanich István között kötendő, oktatói feladatok ...
129. 130/2012. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
130/2012. (VII. 12.) képviselő-testületi határozat: Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat és Krizmanich István között 2011. december ...
130. 129/2012. (VII. 12) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alpannonia® - Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig ...
131. 128/2012. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 94/2012.(V.31.) számú határozatát hatályon kívül helyezi és a Bersek József Többcélú ...
132. 127/2012. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye annak érdekében, hogy a ...
133. 126/2012. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy Tóth Szilárd egyéni vállalkozó 3 havi bérleti díj megfizetése alól ...
134. 125/2012. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kőszegi távhőszolgáltatási árak előkészítése tárgyában az alábbi javaslatot teszi: Javasolt árak Díj típusa Felhasználó, fogyasztó Lakosság ...
135. 124/2012. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 8/2012. (II. 16.) képviselő-testületi határozata 2. és 3. pontját visszavonja. Felelős: ...
136. 123/2012. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2012. (III. 29.) képviselő-testületi határozatának (2) pontját visszavonja. A képviselő-testület egyúttal elrendeli, ...
137. 122/2012. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sporthorgász Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját – az egyesület ...
138. 121/2012. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az üres ingatlanokról szóló tájékoztatót elfogadja. ...
139. 120/2012. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vagyonhasznosítási terv időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. ...
140. 119/2012. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a történelmi belváros forgalmi rendjének kialakítása tárgyában hozott 86/2012. (V. 31.) határozatát ...
141. 118/2012. (VI. 28) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház 2011. évi és 2012. évi költségvetésének ...
142. 117/2012. (VI. 20) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg, Jurisich Miklós Gimnázium leány-és fiúkollégiumának felújítása a KEOP-2011-4.9.0 kódszámú épület ...
143. 116/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 9. §. (4) bekezdése alapján Lajos Tibornét ...
144. 115/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 9. §. (4) bekezdése alapján Pócza Zoltánt ...
145. 114/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 3428/A/9 hrsz-ú, Rákóczi F. u. 4. I/9. szám alatti ...
146. 113/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1761/A/4 hrsz-ú, Várkör 39. fszt. 4. szám alatti 42 ...
147. 112/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1170/2/A/4 hrsz-ú, Dózsa Gy. u. 23. fszt. 4. szám ...
148. 111/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 0186/31 hrsz-ú árok megnevezésű ingatlan átminősítését. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ...
149. 110/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletének 20. ...
150. 109/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletének 20. ...
151. 108/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Felső krt. 10. fszt. 1. sz. alatti üres lakás bérbeadás ...
152. 107/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonában álló „PRONAR 320 A” nevű kistraktort az értékbecslésben szereplő ...
153. 106/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. ...
154. 105/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Rendészeti Bizottsága 74/2011 (XI. ...
155. 104/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. ...
156. 103/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től folyószámla-hitel felvételét rendeli el 170 000 000 Ft ...
157. 102/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú ...
158. 101/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete jóváhagyja az Alpannonia® L00051 számú határon átnyúló pályázatban a Kálvária sétaút felújításához ...
159. 100/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től támogatás megelőlegező hitel felvételét rendeli el 29 827 ...
160. 99/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vasivíz Zrt.- be apportált vagyon működtetésére és szolgáltatás ellátására vonatkozó üzemeltetési szerződés ...
161. 98/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 195/2011. (XI. 24.) számú határozattal kiegészített 153/2011. (IX. 29.) számú, a ...
162. 97/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 6648/8 hrsz-ú gyümölcsös és út megnevezésű földrészlet belterületbe vonását, ...
163. 96/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Írottkő Natúrparkért Egyesülettel a város turisztikai feladatainak ellátásáról szóló megbízási szerződést ...
164. 95/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodás 2.2.8. pontjának alábbiak szerinti ...
165. 94/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Bersek József Többcélú Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Általános Iskola, Egységes Pedagógiai ...
166. 93/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat kintlévőségeiről szóló beszámolót elfogadja. II. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kintlévőségek ...
167. 92/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. évi munkájáról szóló beszámolót ...
168. 91/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolóját elfogadja. Felelős: Kovács István igazgató. Határidő: ...
169. 90/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközeit meghatározó tervdokumentáció munkaközi tervének módosítást ...
170. 89/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
I. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint elfogadja Kőszeg Város rövid, közép és hosszú távú energetikai ...
171. 88/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező múzeális értékű vagyontárgyak őrzéséről és használatáról ...
172. 87/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kőszeg város műemlékvédelmi helyzetéről szóló előterjesztést elfogadja. ...
173. 86/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
– a módosított parkolási és behajtási rendeletnek megfelelő közlekedési táblák és parkolóautomaták kihelyezését; fizető-parkolóhelyek kijelölését; – a Kelcz-Adelffy utca ...
174. 85/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Kormányhivatalnak a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról ...
175. 84/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a Kőszegi Horvát, a Kőszegi Német és Kőszegi Roma ...
176. 83/2012. (V. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Bozsok Község Önkormányzatával és Velem Község Önkormányzatával kötendő, közös önkormányzati hivatal ...
177. 82/2012. (V. 24) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete támogató döntést hoz a TÁMOP 3.2.12-12/1 „Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” c. ...
178. 81/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 1783/A/1 hrsz-ú, Schneller u. 3. fszt. 1. szám alatti ...
179. 80/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 2231 hrsz-ú, Liszt F. u. 21. sz. alatti ingatlan ...
180. 79/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 210/2011. (XII.22.) sz. határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: „1. Kőszeg Város ...
181. 78/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 213/2011. (XII. 22.) határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: „1. Kőszeg Város ...
182. 77/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. (II. 16.) határozatát hatályon kívül helyezi, és Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalának ...
183. 76/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-vel fennálló folyószámla-hitelkeret szerződés prolongálását rendeli el 170 000 ...
184. 75/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Petőfi tér 14/A. szám alatti Lóránt Gyula Sporttelep megnevezésű ingatlan ...
185. 74/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodás VII/1.1.h. pontja, valamint a ...
186. 73/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó ...
187. 72/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterületek felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló beszámolót elfogadja. 2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ...
188. 71/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alpannonia® – Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig ...
189. 70/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a városban 2011-ben végzett gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. ...
190. 69/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Wienerberger Zrt-vel csere előszerződés megkötését, amelyben az önkormányzati tulajdonú 0118/2 ...
191. 68/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 0164/34 hrsz alatti ingatlanon található I. és II. sz. Abért-tó ...
192. 67/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközeit meghatározó tervdokumentáció munkaközi tervét megismerte. ...
193. 66/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközeit tartalmazó tervdokumentáció munkaközi tervére vonatkozóan ...
194. 65/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete által végzett 2011. ...
195. 64/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: a) A 2011. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja. Felelős: Dr. Tóth László jegyző. Hivatali ...
196. 63/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata a tulajdonában álló Kőszeg, Kossuth u. 3. szám alatti 2196 hrsz-ú piactéren, valamint ...
197. 62/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy készüljön előterjesztés a közigazgatás átszervezése következtében az önkormányzat feladatellátásának változásairól ...
198. 61/2012. (IV. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínháznál 2011. évben képződött 5 723 E ...
199. 60/2012. (IV. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. §. (3) bekezdésében ...
200. 59/2012. (IV. 5) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium, kollégium épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú ...
201. 58/2012. (IV. 5) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Jurisich Miklós Gimnázium és Középiskolai Kollégium, kollégium épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú ...
202. 57/2012. (IV. 5) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú ...
203. 56/2012. (IV. 5) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alpannonia® - Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig ...
204. 55/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete 11. § (8) bekezdése alapján a ...
205. 54/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2007. (II. 2) önkormányzati rendelete 14. § bekezdése alapján „Kőszeg Város ...
206. 53/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város önkormányzatának Képviselő–testülete a 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete 13 § (1)bekezdése alapján „Kőszeg Önkormányzatának ...
207. 52/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2007. (II. 2) önkormányzati rendelete 12§ (1) bekezdése alapján „Pro Communitate” ...
208. 51/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete 11§ (2) bekezdése alapján „Kőszeg Városért” ...
209. 50/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelete7.§ valamint a 8.§. (2) bekezdése alapján ...
210. 48/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete Regéné Kenyeri Ágota intézményvezetői megbízását az Újvárosi Óvoda vezetésére – benyújtott pályázat ...
211. 47/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi, 3548/2 hrsz-ú, 983 m2 nagyságú ingatlan 120 m2 nagyságú területrészének ...
212. 46/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, 7258/2 hrsz-ú ingatlan esetében az ingatlan-nyilvántartásba Kőszeg Város Önkormányzata ...
213. 45/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendeletének 20. ...
214. 44/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdésének h) pontjában biztosított ...
215. 43/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata jóváhagyja és elfogadja a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság alapszabályát és a köztestület alapító tagságát ...
216. 42/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. A képviselő-testület elrendeli az önkormányzat ...
217. 41/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fő tér állapotáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. Felelős: Huber László polgármester. Hivatali felelős: ...
218. 40/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város rövid és középtávú energetikai cselekvési tervének elkészítése érdekében elrendeli, hogy ...
219. 39/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg és Vidéke c. lap kiadásáról és szerkesztéséről szóló beszámolót dicséretének ...
220. 38/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kistérségi Főépítész munkájáról szóló beszámolót elfogadja. ...
221. 37/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 195/2011. (XI. 24.) számú képviselő-testületi határozatának 2. pontjában a Munkácsy Mihály egyirányúsításával ...
222. 36/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a történelmi belváros behajtási és várakozási rendjének kialakítására vonatkozó koncepciót az alábbiak ...
223. 35/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodás 2.2.2. pontjának alábbiak szerinti ...
224. 34/2012. (III. 29) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a Vasi Volán Zrt. között 2004. december 21-én megkötött ...
225. 33/2012. (III. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Kőszegfalvi Sportegyesület a kőszegi 0377/26 hrsz-ú ingatlanon öltözőépület ...
226. 32/2012. (III. 22) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Képviselő-testülete biztosítja a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház részére „A helyi önkormányzatok könyvtári és ...
227. 31/2012. (III. 22) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi köztemető üzemeltetése” tárgyában kiírt egyszerű hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás nyertesét kihirdeti: Ajánlattevő ...
228. 30/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a Kőszeg, Fő tér 2. fszt. 3. sz. alatti üzlethelyiség bérlők ...
229. 29/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az ISES Alapítvány részére nyújtott támogatás fennálló fizetési kötelezettsége, azaz 2 000 ...
230. 28/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kőszegi 2515 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló öltöző építésére vonatkozó, Kőszeg Város Önkormányzata, ...
231. 27/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi a kőszegi, 0205/57 hrsz-ú szántó és gazdasági épület megnevezésű földrészlet belterületbe ...
232. 26/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Főkefe Nonprofit Kft. részére határozatlan időre ingyenes használatba adja a Kőszeg, ...
233. 25/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kerti hulladék gyűjtéséről és elhelyezéséről szóló előterjesztést elfogadja. A képviselő-testület a ...
234. 24/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012 évi útkarbantartási tervet a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. Felelős: Kovács István ...
235. 23/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012 évi útkarbantartási tervet a mellékletben szereplő tartalommal elfogadja. Felelős: Kovács István ...
236. 22/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező, a halmozottan hátrányos helyzetű – elsősorban hajléktalan ...
237. 21/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egy-másért Közhasznú Egyesület részére ingyenes használatba adja a Kőszeg, 0183/51 hrsz-ú ...
238. 20/2012. (II. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszegi Polgárőr Egyesület beszámolóját köszönettel elfogadja. ...
239. 19/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közrendjéről és a közbiztonságról szóló beszámolót elfogadja, egyúttal a Kőszegi ...
240. 18/2012. (III. 1) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 209/2007. (IX. 25.) határozattal jóváhagyott, a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló ...
241. 18/2012. (II. 21) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: költségvetési ...
242. 17/2012. (II. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház igazgatói munkakörére szóló pályázati felhívást az ...
243. 16/2012. (II. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Chernel Kálmán Városi Könyvtár igazgatói munkakörére szóló pályázati felhívást az 1. ...
244. 15/2012. (II. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alpannonia® - Határon átnyúló Prémium Turistaút előkészítése és kialakítása Kőszegtől Semmeringig ...
245. 15/2012. (I. 31) képviselő-testületi határozat
Kőszeg város Önkormányzatának Képviselő –testülete a „Kőszeg és Vidéke” c. időszaki önkormányzati lap felelős kiadójának 2013. ...
246. 14/2012. (II. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Kőszegi köztemető üzemeltetése” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívást eredménytelennek nyilvánítja. Eredménytelenség indoka: a ...
247. 13/2012. (II. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal működési rendjéről szóló 1/2010. (I. 28.) képviselő-testületi határozattal elfogadott ...
248. 12/2012. (II. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalának alapító okiratát hatályon kívül helyezi és a polgármesteri ...
249. 11/2012. (II. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi vagyongazdálkodási koncepciót elfogadja és elrendeli a végrehajtáshoz szükséges intézkedések ...
250. 11/2012. (I. 31) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a közte és a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ között, a muzeális ...
251. 10/2012. (II. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelettervezetébe az alábbiak beépítését: 1/a. A rendelettervezet indoklásában ...
252. 9/2012. (II. 16) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek felső határát a 2012-2015. évekre az 1. ...
253. 8/2012. (II. 16) képviselő-testületi határozat
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a felnőtt-, illetve gyermek háziorvosokkal 1993. december 23.-án, illetve 2007. április 1-jén ...
254. 7/2012. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 92/2011. (V. 26.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: „1. Kőszeg Város ...
255. 6/2012. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Bersek József KIKI Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ...
256. 5/2012. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program” KEOP-7.1.1.1/09-2009-0009 számú projekt a 2. fordulós pályázatához ...
257. 4/2012. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. Végrehajtásért felelős: Huber László ...
258. 3/2012. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a többcélú kistérségi társulás létrehozásáról szóló megállapodás 2.2.2. pontjának alábbiak szerinti ...
259. 2/2012. (I. 26) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg Város Közbeszerzési Szabályzatát elfogadja. Egyúttal a képviselő-testület a 61/2010. (IV. 1.) ...
260. 1/2012. (I. 5) képviselő-testületi határozat
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a kőszegi köztemetőkre vonatkozó Temetőüzemeltetési és Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítását jelen ...