2/2013. (I. 10.) önkormányzati rendelete a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatalban adható egyes illetménykiegészítésekről és pótlékokról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
[A 33/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt szöveg.]


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4), továbbá a 236. § (4) bekezdése b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal vezetői megbízással rendelkező köztisztviselőit egységesen, az alapilletményük 10%-át kitevő vezetői illetménypótlék illeti meg.


2. §

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kőszeg, 2013. január 9.Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester aljegyző