37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya Kőszeg város önkormányzati képviselőire, a bizottságok elnökeire és tagjaira terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület
a) az önkormányzati képviselők részére havi 60.000,- Ft tiszteletdíjat, mint alapdíjat,
b) a bizottsági elnökök részére, az alapdíjon felül, az alapdíj 90%-ának megfelelő 54.000,- Ft tiszteletdíjat,
c) a bizottságok tagjai részére - önkormányzati képviselők esetén az alapdíjon felül -
ca) egy bizottsági tagság esetén az alapdíj 30 %-ának megfelelő 18.000,- Ft tiszteletdíjat,
cb) két vagy több bizottsági tagság esetén az alapdíj 50 %-ának megfelelő 30.000,- Ft tiszteletdíjat
állapít meg.
(2) A tiszteletdíjakat a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal a jogosultak folyószámlájára utalja a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig.

3.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselők, a bizottsági elnökök és tagok, továbbá a tanácsnokok tiszteletdíjáról szóló 29/1994. (XII. 22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 5/1995. (II. 7.), 12/1996. (IV. 12.), 5/1997. ( II. 1.), 3/1999. (II. 1.), 3/2001. (III.2.), 9/2002. (III. 1.), 3/2002.(II. 4.), 30/2003. (XII. 9.), 21/2004. (VIII. 1.), 5/2005. (II. 5.), 46/2005. (XII. 23.), 37/2006. (XI. 1.), 43/2007. (XII. 22.) és a 2/2010. (II. 12.) önkormányzati rendelet.

Kőszeg, 2014. október 21.

Huber László s. k. Dr. Zalán Gábor s. k.
polgármester jegyző