7/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Rendelet letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Rendelet nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„c) a bizottságok tagjai részére
ca) önkormányzati képviselők esetén - az alapdíjon felül - bizottsági tagságonként az alapdíj 30 %-ának megfelelő, 18.000,- Ft/hó tiszteletdíjat,
cb) külső bizottsági tagság esetén 25.000,- Ft/hó tiszteletdíjat
állapít meg.”

2.§

Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdése.

3. §

Ez a rendelet 2020. március 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Kőszeg, 2020. február 27.
Dr. Zalán Gábor s. k. Básthy Béla s. k.
jegyző polgármester