2016. Június 30., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközök 3. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - A környezet és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A történelmi belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló 35/2005. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 38/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosítása.
6. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Beszámoló a Szociális Gondozási Központ 2015. évi munkájáról.
8. - Beszámoló az ISES Alapítvány Jurisics tér 7. alatt végzett szakmai munkájáról.
9. - Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem kőszegi telephely létesítési kérelme.
10. - Javaslat a kőszegi 3277/28 hrsz-ú magánút elnevezésére.
11. - Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.
12. - A „Déli városrész közlekedésfejlesztése Kőszegen” valamint „A Kőszegi Városmajor környezettudatos megújítása” c. TOP pályázatok benyújtásának jóváhagyása (rendkívüli előterjesztés).
13. - A közétkeztetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása (az előterjesztést később küldjük).
14. - A várárok melletti támfal megerősítése.
15. - Az egészségház épületére árnyékoló kialakítása.
16. - A Kőszegi Címerpajzs Plusz Kft.-vel parkoló építésre vonatkozó megállapodás jóváhagyása.
17. - Orvosi szolgálati lakás hasznosítása (rendkívüli előterjesztés).
18.a - Vagyonügyek: A Kelcz-Adelffy u. 5. alatti vendéglakások értékesítése.
18.b - Vagyonügyek: A 117/2016. (V. 26.) képviselő-testületi határozat módosítása.
18.c - Vagyonügyek: A Liszt F. u. 17. I/3. alatti önkormányzati bérlakás értékesítése (rendkívüli előterjesztés, az anyagot később küldjük).
20. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
11. napirendi pont:
Kiss Andrással kötendő vállalkozási szerződés jóváhagyása.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kiss András Kőszeg, Munkácsy M. u. 4. alatti lakos, egyéni vállalkozó 2014-ben hozta létre a koszegINFO koncepciót (annak facebook és weboldalát) amely azóta is sikeresen járul hozzá Kőszeg városának imázs építéséhez internetes felületeken.
A vállalkozó és az önkormányzattal történő együttműködés, Kőszeg város arculatának további építése, az idegenforgalom élénkítése, a lehetőségek bemutatása, a helyi információkhoz való széles körű hozzájutási lehetőség érdekében 2 millió Ft anyagi támogatást kért az önkormányzattól, amelyet részletes szakmai indokolással, számadatok bemutatásával támasztott alá.
Kiss András kérelmét 2016. januárjában mindhárom bizottság megtárgyalta. A humánerőforrás bizottság az összeg biztosítását nem támogatta, de a pénzügyi, valamint a városfejlesztési bizottság igen.

Mindhárom bizottság e tárgykörben javasolta, hogy a képviselő-testület jóváhagyó döntése esetén készüljön egy külön megállapodás, amelyet a képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra.
A 2 millió Ft támogatást a képviselő-testület „imázsépítés” címén az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 12.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta (1. információs tábla 182. sor).
Az azóta eltelt időben elkészült az önkormányzat és a vállalkozó között kötendő vállalkozási szerződés, amelyet a mellékletben csatolunk.
Az előterjesztést megtárgyalta a városfejlesztési és a pénzügyi bizottság, mindkét bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlotta.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és fenti szerződés jóváhagyására.

Kőszeg, 2016. június 24.

Huber László s. k.
polgármesterHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II. 12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2 millió Ft támogatás rendelkezésre bocsátása érdekében a mellékletben szereplő, az önkormányzat és Kiss András között kötendő vállalkozási szerződést jóváhagyja.

Felelős: Huber László polgármester
Határidők: értelemszerűen

(A mellékleteket lsd. a letöthető formátumban.)
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.