2015. Január 29., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3.a - Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
3.b - Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
4. - A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
5. - A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
6. - Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
7. - A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
8. - A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése.
10. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
11. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
12. - A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
13. - Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
14. - A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
15.a - Vagyonügyek: Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
15.b - Vagyonügyek: A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
18. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
Szám: 730-1/2015.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2015. január 29-én (csütörtökön)
8 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt:
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:
1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Dr. Nagy Edina aljegyző.
2. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3/a Beszámoló az ISES Alapítvány 2014. évi egyetemi oktatási programjáról.
Előterjesztő: Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc, az ISES Alapítvány igazgatója.
3/b. Az ISES Alapítvánnyal kötött támogatási megállapodás módosítása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
4. A közétkeztetésről szóló közbeszerzési eljárás megindítása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az előkészítő munkacsoport tagja és Krizmanich Gergely közbeszerzési szakértő.
5. A Kőszegi Települési Értéktár 2014. évi tevékenységéről szóló beszámoló.
Előterjesztő: Révész József elnök, múzeumigazgató.
6. Múzeumi tárgyak letétbe helyezése.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztály-vezető.
7. A Béri Balog Ádám Általános Iskola udvari szennyvízelvezetés javítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.
8. A képviselő-testület 2015. évi munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
9. A Vas Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleménye-zése.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna ügyintéző.
10. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna ügyintéző.
11. A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
12. A Liszt Ferenc u. 30. épület bontása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.
13. Településrendezési eszközök tárgyalásos eljárás során elvégzett pontosítása.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
14. A városfejlesztési bizottságba külső tag megválasztása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
15. Vagyonügyek:
a) Elővásárlási jogról döntés a 0183/23 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
b) A Fő tér 11. alatti üzlethelyiség hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osz-tályvezető.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendek után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.


Zárt ülés keretében:

1. Javaslatok megyei önkormányzati kitüntetések adományozására.
Előadó a polgármester nevében: Krizsovenszky Lajosné ügyintéző.

Kőszeg, 2015. január 23.Huber László s. k.
polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.