2015. Február 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
3. - A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
4. - Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
5. - Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
6. - Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
7. - A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8.a - A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
8.b - A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
9. - A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
10. - Külső bizottsági tag választás.
11. - A „Kőszeg, Egészségház eszközbeszerzése II.” tárgyában lefolytatandó nyílt közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
12. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
13. - Egy mappában a 2015. február 26-i képviselő-testületi ülés anyagai.
Szám: 730-3/2015.M E G H Í V Ó


Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését

2015. február 26-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtt:
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.
N A P I R E N D:
1. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
2. A közterületek elnevezésének rendjéről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a jegyző nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
3. A háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása, az új egészségház épületrészeire vonatkozó használati szerződések jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági valamint Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
4. Az Írottkő Program fejlesztési stratégia előzetes véleményezése.
Előterjesztő: Promen Tanácsadó Kft. képviselője.
5. Rekreációs célú földszerzésekre kijelölt területek kijelölése.
Előadó a jegyző nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
6. Tájékoztató az egyéb városüzemeltetési feladatok 2015. évi költségeinek részletezéséről.
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
7. A 2015. évi városbejárási terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
8/a. A KSE támogatási elszámolására vonatkozó kérelem elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
8/b. A KSE részére 2015. évben biztosított támogatás szakosztályonkénti felosztása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
9. A polgármester 2015. évi szabadság tervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
10. Külső bizottsági tag választás.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
11. Az egészségház eszközbeszerzés II. részére ajánlattételi felhívás jóváhagyása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.


A napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.


Kőszeg, 2015. február 20.


Huber László s. k.
polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.