2015. Március 26., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.
2. - Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
3. - Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
4. - Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
5. - Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól.
6. - A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
7. - Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
8. - A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
9. - Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
10. - A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
12.a - A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.b - A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
12.c - A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása.
13. - A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
14. - A Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
15. - Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
16. - Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
17.a - Vagyonügyek: Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
17.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
19. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
21. - Rendkívüli előterjesztés: a közétkeztetésre kírt közbeszerzési eljárás elbírálása.
22. - Rendkívüli előterjesztés: NKA pályázat benyújtása az "Ostromnapok" 2015. évi megrendezése támogatására
Szám: 730-4/2015.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2015. március 26-án (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt:
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.
N A P I R E N D:
1. Beszámoló Kőszeg Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. 1
Előterjesztő: Stubán Tamás r. alezredes, kapitányságvezető.
2. Tájékoztató a kőszegi polgárőrség 2014. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Méhes Lajos elnök.
3. Beszámoló az Írottkő Natúrpark Egyesület munkájáról, turisztikai elképzeléseiről.
Előterjesztő: Bakos György elnök.
4. Beszámoló a „Kőszeg és Vidéke” lap munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán felelős kiadó.
5. Tájékoztató a Kőszegi Sportegyesület 2014. évi munkájáról, az újrendszerű támogatási forma tapasztalatairól. Előterjesztő: Kenyeri András, a KSE részéről.
6. A 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 7.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
7. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
8. A közterület-használatról és városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) valamint a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 25/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendeletek módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
9. Az üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló 30/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
10. A szlovákai Nyitragerencsér községgel barátsági szerződés jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
11. Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló új szabályzat jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
12. Belterületbe vonási kérelmek elbírálása.
a) A 028 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
b) A 6088/1 hrsz alatti ingatlan belterületbe vonása.
c) A 0203/10, a 0203/11, a 0203/12, a 0203/13, a 0203/14 és a 0203/15 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonása. .
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
13. A 2015. évi közbeszerzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
14. Kőszeg, Chernel u. 14. (Európa-ház) és Chernel u. 16. (Zwinger) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárást megindító felhívás jóváhagyása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az Előkészítő Munkacsoport tagja.
15. Cák község települési eszközei módosításának véleményezése.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
16. Velem község települési eszközei módosításának véleményezése.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
17. Vagyonügyek:
a) Nyilatkozat a 6080 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról.
b) A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülésen megtárgyalt napirendek után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Zárt ülés kertében:
1. Kőszeg Város Önkormányzata kitüntetéseire és elismerő címeire érkezett javaslatok elbírálása
Előadó: a polgármester nevében Krizsovenszky Lajosné ügyintéző
Kőszeg, 2015. március 20.


Huber László s. k.
polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.