2015. Szeptember 24., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről.
2. - Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
3. - A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
6. - Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
7. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
8. - A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
9. - Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
10. - Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
11. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
12. - A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről.
14. - Vagyonügy: A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. szeptember 24-i képviselő-testületi ülés anyagai.
Szám: 730-15/2015.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2015. szeptember 24-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt:
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.
N A P I R E N D:
1. Tájékoztató Kőszeg város népegészségügyi helyzetéről. Előterjesztő: dr. Gyánó Gabriella járási tisztifőorvos, osztályvezető.
2. Tájékoztató a kőszegi iskolák helyzetéről.
Előterjesztő: Háromi Jenő tankerületi igazgató.
3. A helyi adókról szóló 35/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. A talajterhelési díjról szóló 19/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a jegyző nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
5. Nemescsó község településrendezési eszközeinek módosítása.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
6. Kőszeg Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó Vizsgálat jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács Bence projekt koordinátor.
7. Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
8. A Kőszegi Értéktár Testület beszámolója a 2015. I. félévben végzett munkájáról.
Előterjesztő: Révész József elnök.
9. Az ifjúsági koncepció felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Szabó Marianna ügyintéző.
10. Döntés a Kőszegi Városüzemeltető Kft. részére vissza nem térítendő támogatásról.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
11. Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló („civil”) szabályzat módosítása.
Előadó a polgármester nevében: dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
12. A 6903/3 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezető-helyettese.
13. Döntés a Kőszegi Futball Klub kérelméről. (Az anyagot később küldjük.)
Előterjesztő: Huber László polgármester.
14. Vagyonügy:
A Kálvária u. 16. tetőtér 8. sz. alatti lakás értékesítése.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezető-helyettese.

A napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Kőszeg, 2015. szeptember 18.


Huber László s. k.
polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.