2015. Október 29., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
3. - Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
4. - Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
5. - A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a család- és gyermekjóléti központ létrehozása.
6. - A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
7. - A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
8. - A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
9. - A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
10. - A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
11. - Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
12. - A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
13. - A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
14.a - Vagyonügyek: Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
14.b - Vagyonügyek: A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott jogkörben hozott döntésekről.
16. - Egy mappában a 2015. október 29-i képviselő-testületi ülés anyagai.
17. - Rendkívüli előterjesztés: A Balog iskola lábazati falszigetési munkáinak elvégzése
18. - Rendkívüli előterjesztés: az Ostromnapokon résztvevő szervezetek támogatása.
Szám: 730-18/2015.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2015. október 29-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.
Napirend előtt:
Beszámoló az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről.

N A P I R E N D:

1. A helyi építészeti értékek védelméről szóló 7/2008. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előterjesztő: Szima Andrea városi főépítész.
2. Tájékoztató a KRAFT projekt állásáról.
Előterjesztő: Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc az ISES Alapítvány igazgatója.
3. Az önkormányzat által alapított alapítványok további sorsa.
Előterjesztő a polgármester nevében: dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
4. Középtávú együttműködési megállapodás a Szabóhegyért Közösen Egyesülettel.
Előadó a polgármester nevében: dr. Tóth László szervezési és humánpolitikai osztályvezető.
5. A Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosítása, a Család- és Gyermekjóléti Központ létrehozása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
6. A Kőszegi Közös Önkormányzati hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
7. A 2016. évi ellenőrzési terv jóváhagyása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
8. A Kőszegi Városüzemeltető Kft. támogatási kérelme.
Előadó a polgármester nevében: Sőbér Aurélia pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
9. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
10. A „Lóránt Gyula Emléknap” hivatalos önkormányzati emléknappá nyilvánítása.
Előterjesztők: Tóth Gábor és Plechl Tibor képviselők.
11. Tájékoztató a vagyonhasznosítás időarányos teljesítéséről.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.
12. A 88/2014. (V. 29.) képviselő-testületi határozat visszavonása.
Előterjesztő: Keszei Balázs bizottsági elnök.
13. A nyári szociális gyermekétkezetési pályázat elszámolása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
14. Vagyonügyek:
a) Kiss Zoltán Miksa ingatlancsere kérelme.
b) A Gyöngyös u. 19. fsz. 2. alatti lakás további hasznosítása.
Előadó a polgármester nevében: Rimányi Krisztina a városfejlesztési és üzemeltetési osztály vezetője.

A napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Kőszeg, 2015. október 22.


Huber László s. k.
polgármester
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.