2019. Január 31., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegfalvi Baráti Körrel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
2. - Beszámoló a zártkerti mintaprogram projekt megvalósításáról.
3. - Dr. Hang Dóra háziorvosi szerződésének módosítása.
4. - Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
5. - Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért – partnerségi együttműködési megállapodás jóváhagyása.
6. - A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
7. - A polgármester 2019. évi szabadság tervének jóváhagyása.
8. - A képviselő-testület 2019. évi munkatervének jóváhagyása.
9. - A Kőszeg, 6755/10 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
10.a - Vagyonügyek: a Kőszeg, 6828 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi szándék.
10.b - Vagyonügyek: A Kőszeg, 016/3 és a 016/4 hrsz-ú ingatlanokra érkezett vételi szándék.
11. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
12. - Egy mappában a 2019. január 31-i képviselő-testületi ülés anyagai.
Szám: 913-2/2019.


M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2019. január 31-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A Kőszegfalvi Baráti Körrel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
2. Beszámoló a zártkerti mintaprogram projekt megvalósításáról.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
3. Dr. Hang Dóra háziorvosi szerződésének módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. Az általános iskolai körzethatárok véleményezése.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
5. Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért – partnerségi együttműködési megállapodás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Csiki István ügyintéző.
6. A polgármester és az alpolgármester cafetéria juttatásának megállapítása.
Előterjesztő: Dr. Zalán Gábor jegyző.
7. A polgármester 2019. évi szabadság tervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
8. A képviselő-testület 2019. évi munkatervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
9. A Kőszeg, 6755/10 hrsz-ú földrészlet belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
10. Vagyonügyek:
a) A Kőszeg, 6828 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi szándék.
b) A Kőszeg, 016/3 és a 016/4 hrsz-ú ingatlanokra érkezett vételi szándék.
c) A Kőszeg, 7381 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi szándék.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.
Kőszeg, 2019. január 24.

Huber László s. k.
polgármester