2019. Február 14., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének jóváhagyása.
2. - A 2019-2022. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
3. - Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
5. - A 2019. évi vagyonhasznosítási koncepció jóváhagyása.
6. - Új Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása.
7. - Mosdóhasználatra vonatkozó megállapodás.
8. - A Mediocritas Human Egészségügyi Szolgáltatót Kft. telephely bejegyzés iránti kérelme (rendkívüli előterjesztés, az előterjesztést később küldjük).
9. - Egy mappában a 2019. február 14-i képviselő-testületi ülés anyagai.
Szám: 913-3/2019.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2019. február 14-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének jóváhagyása.
Előadó a jegyző nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. A 2019-2022. évekre vonatkozó középtávú tervezés keretszámainak jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
3. Kőszeg Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Huber László polgármester.
4. Döntés kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, a rendezési terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának az elrendelése.
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor városi főépítész.
5. A 2019. évi vagyonhasznosítási koncepció jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
6. Új Közbeszerzési Szabályzat jóváhagyása.
Előterjesztő: Németh Ildikó, az előkészítő munkacsoport vezetője.
7. Mosdóhasználatra vonatkozó megállapodás.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
7. A Mediocritas Human Egészségügyi Szolgáltatót Kft. telephely bejegyzés iránti kérelme (rendkívüli előterjesztés, az előterjesztést később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

Kőszeg, 2019. február 8.

Huber László s. k.
polgármester