2019. Március 7., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 7. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása.
2.a - Beszámoló az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2018. évi munkájáról, tájékoztató 2019. évi munkatervéről.
2.b - Beszámoló a Térségi TDM Szervezet és a Tourinform Iroda 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi marketing intézkedési terv bemutatása.
3. - A belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
4. - A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
5. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
6. - A bölcsőde 2019. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
7. - Bölcsődei fejlesztési program pályázat benyújtása.
8. - A Kőszeg, Munkácsy M. u. 19. ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntések meghozatala.
9. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
10. - Egy mappában a 2019. március 7-i képviselő-testületi ülés anyagai.
Szám: 913-4/2019.
M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2019.március 7-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. Kőszeg Város településrendezési eszközeinek 7. sz. módosítása – véleményezési szakasz lezárása. 1
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor városi főépítész.
2/a. Beszámoló az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2018. évi munkájáról, tájékoztató 2019. évi munkatervéről.
Előterjesztő: Bakos György egyesületi elnök.
2/b. Beszámoló a Térségi TDM Szervezet és a Tourinform Iroda 2018. évi tevékenységéről, a 2019. évi marketing intézkedési terv bemutatása.
Előterjesztő: Bakos György egyesületi elnök.
3. A belváros gépjármű-közlekedésének szabályairól szóló új önkormányzati rendelet megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
4. A Kőszegi Szociális Gondozási Központ 2019. évi intézményi térítési díjainak megállapítása.
Előterjesztő: Raposa Helga intézményvezető.
5. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
6. A bölcsőde 2019. évre javasolt intézményi térítési díjának megállapítása.
Előterjesztő: Guttmann Ferencné óvodavezető.
7. Bölcsődei fejlesztési program pályázat benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
8. A Kőszeg, Munkácsy M. u. 19. ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésével kapcsolatos döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.
Kőszeg, 2019. február 21.

Huber László s. k.
polgármester