2019. Április 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: nyilvános ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 13/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
3. - Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
4. - Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
5. - Jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról.
6. - Hitelfelvételhez kormányzati engedélykérelem benyújtása.
7. - Előterjesztés a Munka Törvénykönyve módosítása alapján elrendelhető túlmunka elrendelésének korlátozásáról, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tekintetében.
8. - Idősbarát Önkormányzat Díj című pályázat benyújtásának jóváhagyása.
9. - A MEDIOCRITAS Humán Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyása.
10. - A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása.
11. - A polgármester személyes érintettsége bejelentésével kapcsolatban lefolytatott vizsgálatról szóló jelentés megtárgyalása.
12. - Vagyonügy: Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a 0145/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
15. - Jelentések lejárt határidejű határozatokra, beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
17. - Rendkívüli előterjesztés: Kiss János altábornagy emlékére kopjafa állítása.
Szám: 913-8/2019.M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
nyilvános ülését
2019. április 25-én (csütörtökön)
9 órakor
a Városháza tanácskozó termében
tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D:

1. A kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 13/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. Beszámoló a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Pócza Zoltán igazgató.
3. Beszámoló a Chernel Kálmán Városi Könyvtár legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Lajos Tiborné igazgató.
4. Beszámoló a Kőszegi Városi Múzeum legutóbbi beszámolója óta eltelt időszakban végzett munkájáról.
Előterjesztő: Révész József igazgató.
5. Jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
6. Hitelfelvételhez kormányzati engedélykérelem benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
7. Előterjesztés a Munka Törvénykönyve módosítása alapján elrendelhető túlmunka elrendelésének korlátozásáról, az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tekintetében.
Előterjesztők: Plechl Tibor, Rába Kálmán és Tóth Gábor önkormányzati képviselők.
8. Idősbarát Önkormányzat Díj című pályázat benyújtásának jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
9. A MEDIOCRITAS Humán Kft.-vel kötendő feladatellátási szerződés jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
10. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző, választási irodavezető.
11. A polgármester személyes érintettsége bejelentésével kapcsolatban lefolytatott vizsgálatról szóló jelentés megtárgyalása.
Előterjesztő: Sas Norbert a pénzügyi, jogi és rendészeti bizottság elnöke.
12. Vagyonügy:
Elővásárlási jogról szóló nyilatkozat a 0145/2 hrsz-ú ingatlan tekintetében.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.

A nyilvános ülés keretében megtárgyalt napirend után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.

Zárt ülés keretében:

1. Bírósági ülnökök megválasztása.
Előterjesztő: dr. Zalán Gábor jegyző.
2. Kitüntetésre javaslattétel (rendkívüli előterjesztés).
Előadó a polgármester nevében: Horváth Zoltán polgármesteri referens.


Kőszeg, 2019. április 18.

Huber László s. k.
polgármester