2021. Február 25., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (később küldjük).
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet módosítása.
3. - Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló 27/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
6. - Beszámoló az Írottkő Natúrparkért Egyesület, a TDM szervezet és a Tourinform 2020. évi munkájáról, 2021. munkaterv jóváhagyása.
7. - A 2021. évi városbejárási terv jóváhagyása.
8. - A kőszegi teniszpálya bérletére és telephely bejegyzésre vonatkozó döntések meghozatala.
9. - A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
10. - Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztési felhívásra pályázat (TOP-2.1.3-16 kódszám) benyújtása.
11. - Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus/intézményvezetői munkakörére szóló pályázati felhívás jóváhagyása.
11. - Az önkormányzat illegális hulladéklerakó pályázata 2021. évi költségvetési átcsoportosítása.
12. - Az önkormányzat 2021. évi kölstégvetési átcsoportosítása intézményi ellenőrzési nyomvonal készítése érdekében.
15. - Egy mappában a 2021. február 25-i polgármesteri döntések tervezete.
Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

A Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-i hatállyal. Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

2021. február 25. (csütörtök)

Tervezett polgármesteri döntések:
1. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása (később küldjük).
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
2. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
3. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek kialakításáról szóló 27/2016. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.
4. A környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
5. A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal működési rendjéről szóló szabályzat módosítása.
Előadó a jegyző nevében: dr. Nagy Edina aljegyző.
6. Beszámoló az Írottkő Natúrparkért Egyesület, a TDM szervezet és a Tourinform 2020. évi munkájáról, 2021. munkaterv jóváhagyása.
Előterjesztő: Bakos György egyesületi elnök.
7. A 2021. évi városbejárási terv jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
8. A kőszegi teniszpálya bérletére és telephely bejegyzésre vonatkozó döntések meghozatala.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
9. A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása.
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
10. Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztési felhívásra pályázat (TOP-2.1.3-16 kódszám) benyújtása.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
11. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde óvodapedagógus/intézményvezetői munkakörére szóló pályázati felhívás jóváhagyása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág igazgatási osztályvezető.


A nyilvánosság korlátozásával, azaz a „zárt ülés” szabályai szerint:

1. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése – Kőszeg, Erdészház utca, Borsmonostori utca, Vámház utca, Herman Ottó utca út-burkolat felújítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

2. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése – Kőszeg, Fekete kert parkoló, Rómer Flóris utca (Velemi és Rákóczi Ferenc utca között), Rákóczi Ferenc utca (Munkácsy Mihály utca-Rómer Flóris utca és orvosi ügyelet között útburkolat és kapcsolódó párhuzamos parkoló), Munkácsy Mihály utca (út- és bal oldali járda), Kossuth Lajos utca (főpálya útburkolat) felújítás tárgyában indított közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.

3. Belterületi útfelújítás, parkolókialakítás, csapadékvízelvezető rendszere kiépítése – Kőszeg, Petőfi tér két ága útburkolat felújítása és Petőfi téri parkoló bővítése, valamint a BM önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2020. évi pályázati keretéből nyert támogatás alapján a Kőszeg, Szent Lénárd utca, Petőfi tér NY-i ág, Rohonci utca útburkolat felújítása tárgyában indított közbeszerzési eljárásban eredményhirdetés.
Előadó a polgármester nevében: Fekete Balázs fejlesztési irodavezető.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.