2021. Május 27., Csütörtök, 09:00 óra, Városháza tanácskozó terme: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Meghívó letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Meghívó nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az önkormányzat 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 14.) rendelet módosítása (IV. negyedév).
2. - Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának beszámolójáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása (zárszámadás).
3. - Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról szóló 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosítása.
4. - A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
5. - A Kőszeg Város Művelődéséért szabályzat visszavonása, Kőszeg Város Önkormányzata Hűségjutalom adományozásáról szóló szabályzat megalkotása.
6. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló.
7. - A Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
8. - Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok létszámának meghatározása.
9. - Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása.
10. - A rendezési terv módosítására vonatkozó döntések meghozatala (kiemelt fejlesztések).
11. - Wienerberger Zrt.-vel kötendő ingatlancsere előszerződés.
12. - A 7250 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
13. - A Kőszeg, Zrínyi u. 8. fszt. 3. sz. alatti lakásra érkezett vételi szándék.
14. - A Kőszeg, 4516/3 hrsz-ú ingatlan területrészének visszaadása.
15. - Egy mappában a 2021. május 27-i polgármesteri döntések tervezete.
Tárgy: veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása.

A Kormány az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-COV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségnek és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. november 4-i hatállyal. Ezzel életbe lépett a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Fenti jogkör alapján a polgármester jogosult az önkormányzat zökkenőmentes működése érdekében intézkedni.

2021. május 27. (péntek)

Tervezett polgármesteri döntések:

1. A 2020. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása (IV. negyedév).
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. Kőszeg Város Önkormányzata 2020. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás).
Előterjesztő: Básthy Béla polgármester.
3. Az önkormányzati képviselők, a bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Nagy Edina aljegyző.
4. A közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 1/2000. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
5. A Kőszeg Város Művelődéséért szabályzat visszavonása, Kőszeg Város Önkormányzata Hűségjutalom adományozásáról szóló szabályzat megalkotása.
Előadó a polgármester nevében: Dr. Zalán Gábor jegyző.
6. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. éves beszámolója, mérlegbeszámoló (később küldjük).
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
7. A Városüzemeltető Kft. Felügyelő Bizottságának a beszámolója.
Előterjesztő: Kőhalminé Major Judit, a felügyelő bizottság elnöke.
8. Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodai csoportok létszámának meghatározása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág osztályvezető.
9. Kőszeg Meseváros Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázatának elbírálása.
Előadó a polgármester nevében: Kovács-Mezei Virág osztályvezető.
10. A rendezési terv módosítására vonatkozó döntések meghozatala (kiemelt fejlesztések).
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.
11. Wienerberger Zrt.-vel kötendő ingatlancsere előszerződés.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető és Kovács István igazgató.
12. A 7250 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
13. A Kőszeg, Zrínyi u. 8. fszt. 3. sz. alatti lakásra érkezett vételi szándék.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
14. A Kőszeg, 4516/3 hrsz-ú ingatlan területrészének visszaadása.
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó városüzemeltetési osztályvezető.
  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.