Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Klímaváltozásról kicsit másképp

A Kőszegi Polgári Kaszinó 2017. február 9–én (csütörtökön) 17 órakor a Brenner János Katolikus Közösségi Házban tartja PÉK TIBOR építőmérnök és író fenti című előadását.

A Kőszegi Polgári Kaszinó tisztelettel meghívja Önt és kedves barátait és ismerőseit

és minden érdeklődőt

2 0 1 7 . f e b r u á r 9 –é n (csütörtökön) 17 ó r á r a

a Brenner János Katolikus Közösségi Házba (Kőszeg, Kelcz –Adelffy utca 6.)P É K T I B O R

ÉPÍTŐMÉRNÖK ÉS ÍRÓ„K L I M A V Á L T O Z Á S R Ó L

K I C S I T M Á S K É P P”

CÍMŰ ELŐADÁSÁRA ÉS KÖNYVÉNEK ISMERTETSÉRE

MELYNEK CIME: „A / MITŐL VAGY KITŐL/ VÁLTOZÓ KLÍMA”Kérjük tisztelje meg rendezvényünket jelenlétével!