Összetartozunk – emléknap diákokkal

Árpád-házi, Balog, Bersek, Dr. Nagy, Jurisich, Teki - valamennyi kőszegi iskola diákjai megjelentek június 4-én, hétfőn reggel az Országzászlónál, hogy a város és a városi intézmények vezetőivel együtt emlékezzenek a történelmi Magyarország 98 évvel ezelőtti feldarabolására.

Összetartozunk – emléknap diákokkal

Árpád-házi, Balog, Bersek, Dr. Nagy, Jurisich, Teki - valamennyi kőszegi iskola diákjai megjelentek június 4-én, hétfőn reggel az Országzászlónál, hogy a város és a városi intézmények vezetőivel együtt emlékezzenek a történelmi Magyarország 98 évvel ezelőtti feldarabolására. A megemlékezés után a részvevők felsétáltak a Trianoni-kereszthez, melynek lábánál koszorúkat helyeztek el, gyertyákat gyújtottak.

A megemlékezés szónoka, Kovácsné Szabó Éva, a Bersek József Általános Iskola igazgatója az Országzászló tövében felidézte az első világháborút követő tragikus időszakot, majd emlékeztetett arra, hogy a Nemzeti Összetartozás Emléknapját 2010. május 31-én iktatta törvénybe a Magyar Országgyűlés, kinyilvánítva: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. Beszédében az igazgatónő felhívta a figyelmet a Kormány Határtalanul” pályázati programjára, melynek köszönhetően a 7. évfolyamos diákoknak lehetőségük nyílik megismerni a szomszédos országok magyarlakta területeit, személyes tapasztalásokat szerezve a külhoni magyarságról, az elszakított részeken található magyar emlékekről, az ottani magyarság életéről: „Tudom, hogy fiataljainkat meg kell ismertetnünk Trianonnal, és meg kell tanítanunk őket a gyűlöletmentes emlékezésre. Meg kell tanítanunk, hogy erős országot csak hazáját szerető, védő, gyűlölettől mentes, erős akaratú, kitartó nép tud építeni. Arra is meg kell tanítani őket, hogy az akaratukon kívül idegen országokhoz került magyarok a magyar nemzet szerves részét alkotják, használják anyanyelvüket, őrzik, átadják az utódoknak a magyar kultúra, hagyomány ismeretét, tiszteletét, ápolását. Mert az a nemzet, amelyik elfeledi múltját, annak ingatag a jelene és bizonytalan a jövője.”
A megemlékezésen Gergye Hanna a Bersek József Általános Iskola nyolcadikos diákja József Attila A Dunánál című verséből szavalt részletet, majd a Hajnalcsillag Néptáncegyüttes lányainak tánca zárta a műsort, melyet követően Huber László polgármester, Kovácsné Szabó Éva iskolaigazgató és Básthy Béla alpolgármester megkoszorúzta az országzászlót. A diáksereg a rendezvény után gyalog vitte fel a Trianoni-kereszthez az iskolák koszorúit, melyeket a 11 órai harangszó felcsendülése után helyeztek el a kereszt lábánál.