Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati Hirdetmény

A pályázat célja Kőszeg, 2917/9/A/1 hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a Képviselő-testület 259/2008. (X. 30.) sz. határozata értelmében, valamint az I/2007. (II. 2.) vagyonrendelete és ennek mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi belterületi ingatlan értékesítésére.


1.) Kiíró adatai:

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-517; +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535


2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 2917/9/A/1 hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan legmagasabb áron történő értékesítése.


3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Eszmei hányad
Kőszeg 2917/9/A/1 irodaház 527 314/1000

Az ingtalan részét képezi a társasházhoz tartozó osztatlan közös udvar eszmei hányadának megfelelő területe.

3.b.) Műszaki feltétel:

2917/9/A/1 hrsz. Kőszeg, Rákóczi F. u. 122. szám alatti irodaház (527 m2).

A 87. számú főútról leágazó a városba bevezető Rákóczi útról könnyen megközelíthető betonozott belső úton. Közvetlen környezete jelenleg rendezetlen.
Infrastrukturális állapota: A Posztógyár megszűnése óta eltelt időszakban az iparterület teljes közműrendszere használhatatlanná vált. A közműveket a Rákóczi úton lévő gerincvezetékekről lehet leágaztatni. Környezetében ipari, kereskedelmi illetve lakóházas ingatlanok találhatók.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

- Az ingatlan jogi jellege:
Az irodaház melletti 2917/9/A/2 hrsz-ú raktár megnevezésű ingatlant a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Soproni Irodája a 410/229/2007. számú határozatával ideiglenes műemléki védelem alá helyezte, ezért a 2917/9/A/1 hrsz-ú irodaház megnevezésű ingatlan építéshatósági eljárásában is a KÖH jár el engedélyező hatóságként.

- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.

- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 8 napon belül meg kell kötni, a teljes vételárat a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni.

- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap.

- Ajánlati biztosíték:
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan induló vételárának 10 %-át jelenti. Ezt kell befizetni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára a licitálás napját megelőző napig.A befizetésről szóló igazolás bemutatása a licitáláson való részvétel feltétele.
 A licit eljáráson való részvétel feltétele: ajánlat benyújtása, amelyet az ajánlattevőnek név/cég megjelölésével, személyi (nyilvántartási) adataival és aláírásával ellátva kell benyújtani. Az ajánlattevő köteles igazolni, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Bruttó kikiáltási ár (Ft)
Kőszeg 2917/9/A/1 irodaház 527 25.919.000,-

4.b.) A pályázat nyertese a versenyeztetést követő 8 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2008. november 4.
A licitálás ideje: 2008. november 26. 9:00
A licitálás helye: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala,
Kőszeg, Jurisics tér 8., 137. sz. tárgyaló
Ajánlatok elbírálásának határideje: a licitálás napja.

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +3694/562-517, +3694/562-529
Fax.: +3694/562-535
Hétfőtől csütörtökig: 8.00- 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között