Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Pályázati Hirdetmény

A pályázat célja Kőszeg, 2869/26, 2869/28, 2869/29 hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan
licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a Képviselő-testület 2008. évi vagyonkoncepciója és hatályos vagyonrendelete értelmében a versenyeztetési szabályzat alapján nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi belterületi ingatlanok értékesítésére.


1.) Kiíró adatai:

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata

Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535


2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 2869/26, 2869/28, 2869/29 hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.


3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 2869/26 ipartelep 2148
Kőszeg 2869/28 ipartelep 6717
Kőszeg 2869/29 ipartelep 7491

3.b.) Műszaki feltétel:

az ingatlanok közmű nélküli ipartelep megnevezésűek, gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató építési övezetbe tartoznak (Gksz), ahol a beépítési mód a következő:
Az övezetben az épületeket szabadonálló módon kell elhelyezni, beépítettsége 30 %,
kialakítható minimális telekterület 1500 m2, maximális átl. építménymagasság 9,0 m.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.
- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 8 napon belül meg kell kötni. A teljes vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül mag kell fizetni.
- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.
- A bérlővel rendelkező ingatlanok tekintetében a bérlőt elővásárlási jog illeti meg, mellyel a bérlő a nyertes pályázóval megkötött adásvételi szerződés feltételeinek 8 napon belüli elfogadásával élhet.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap.

- A liciten csak az az ajánlattevő indulhat, aki az ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta és igazolta, hogy megfelel a pályázati felhívásban előírt követelményeknek.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Ajánlati biztosíték:

 Minden egyes tételre külön kell jelentkezni és az árverési előleget megfizetni.
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosítékhoz megfizetése, amely az ingatlan bruttó értékének 10 %-át kell befizetnie az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára a licitálás napját megelőző napig.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a licitáláson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2 Bruttó kikiáltási ár (Ft) Megjegyzés
Kőszeg 2869/26 ipartelep 2148 3.960.000 -
Kőszeg 2869/28 ipartelep 6717 6.448.000 Bérlővel rendelkezik
Kőszeg 2869/29 ipartelep 7491 7.188.000 Bérlővel rendelkezik

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően 15 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2008. november 4.
A licitálás ideje: 2008. november 26. 9:30 óra
A licitálás helye: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala,
Kőszeg, Jurisics tér 8., 137. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2008. november 26. 9:30 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +3694/562-529
Fax.: +3694/562-535
Hétfőtől csütörtökig: 8.00 - 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között