Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárással

Ügyiratszám: 644-4 / 2014.

Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

H I R D E T M É N Y


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elkészítteti a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközöket. (településszerkezeti terv, szabályozási terv és a helyi építési szabályzat)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés c) pontjában és ugyanezen paragrafus (6) bekezdés c) és d) pontjai kapott felhatalmazás alapján, a 42. § és a 43. § (1) bekezdés c) pontja és ugyanezen paragrafus (2), (3) és (4) pontja szerint eljárva a településrendezési eszközök módosítását, a Polgármester Úr megbízásából, tárgyalásos eljárás során kezdeményezem.
Képviselő-testülete 136/2013. (IX.26.) számú határozatával elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának 2.a.) pontja szerint, közzéteszem az eljárás és a módosításra irányuló településrendezési eszközök elkészítésének megkezdését.Kőszeg Város Polgármestere megbízásából


Kőszeg, 2015. január 23.

Szima Andrea s.k.
Kőszeg Város Főépítésze