Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Óvodai beiratkozás

Kőszeg Város és Térsége Társulása
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.ÉRTESÍTÉS


Értesítjük a három éves és három évesnél idősebb (2012. szeptember 01. előtt született) gyermekek szüleit, hogy a 2015/2016-os nevelési évre – 2015. 09.01-től 2016. 08.31-ig, a Kőszeg Város és Térsége Társulása által fenntartott óvodákban a beiratkozás időpontja:

2015. április 28. (kedd) és április 29. (szerda)
8.00-16.00 óra.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A felvételről az óvoda vezetője dönt 2015. május 29-ig, a felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét fentiek szerinti időpontban köteles beíratni.
„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” (2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdés)

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a fentiek be nem tartása szabálysértésnek minősül.
A jegyző azonban a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét figyelembe véve, felmentést adhat a kötelező óvodai részvétel alól, ha ezt a gyermek családi körülményei is indokolják.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermek az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti, vagy a jövőben külföldön fogja teljesíteni, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kőszeg Város és Térsége Társulása óvodái:
Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, ill. enyhe fokban hallássérült gyermekek óvodai ellátása szakértői véleményben foglaltak szerint. Német nemzetiségi óvodai nevelést is folytató óvoda.)
9730 Kőszeg Várkör u. 42.
Nyitva tartás: 5,30-16,30-óráig.

Felvételi körzete:
Ady E. u., Arborétum u., Bechtold I. u., Bem J. u., Bersek J. u., Chernel u., Ciklámen tér, Csőszház u., Diófa u., Felsőerdő u., Fenyő u., Festetich Gy. u., Forrás u., Fő tér, Freh A. u., Gesztenyefa u., Gyöngyös u., Győry J., Hadik A. u., Hegyalja u., Hermina u., Hunyadi J. u., Jurisics tér, Kankalin u., Károly R. tér, Kelcz Adelffy u., Kereszt út, Királyvölgyi u., Kiss J. u., Kórház u., Kossuth L. u., Köböl u., Liszt F. u., Mélyút u., Mohás u., Munkácsy M. u., Napsugár u., Ó-ház u., Panoráma u., Park u., Pék u., Postásrét u., Rajnis J. u., Rákóczi F. u., (a templomtól a Munkácsy M. u. kereszteződésig), Schneller I. u., Szabóhegyi u., Szabóhegy-meszes völgy, Szeder u., Szelestey u., Szent Anna u., Szent György u., Szent Imre u., Szőlőskert u., Szűk u., Táblaház u., Táncsics M. u., Temető u., Tölgyes út, Vaihingen u., Várkör, Városház u., Zrínyi M. u.

Központi Művészeti Óvoda Felsővárosi Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. )
9730 Kőszeg Bajcsy-Zsilinszky E. u. 25.
Nyitva tartás: 5,30-16,30-óráig.
Felvételi körzete:
Auguszt J. u., Árpád tér, Bajcsy- Zsilinszky E. u., Bertalan E. u., Bezerédy I. u., Borostyánkő u., Borsmonostori u., Dózsa György u., Erdő u., Felső krt., Herman O. u., Határ út, Kálvária u., Kethelyi u., Lehman G. u., Lékai út (határ felé eső része a Strand sétánytól), Malomárok u., Mecséry F. u., Meskó u., Munkás u., Ólmodi u., Puskapor u., Rőti völgy u., Strand sétány, Sziget u., Tanítóképző u., Vámház u.,

Központi Művészeti Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája (Óvodai nevelés ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. Német, horvát nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.)
9733 Horvátzsidány Csepregi u. 4.
Nyitva tartás: 7,00-16,30-óráig.
Felvételi körzete:
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod közigazgatási terület

Központi Művészeti Óvoda Peresznyei Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. Horvát nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.)
9734 Peresznye Hunyadi u. 1.
Nyitva tartás: 7,00-16,30-óráig.
Felvételi körzete:
Peresznye közigazgatási terület


Újvárosi Óvoda (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, ill. enyhe fokban látássérült gyermekek óvodai ellátása szakértői véleményben foglaltak szerint. )
9730 Kőszeg Deák Ferenc u. 2.
Nyitva tartás: 5,30-16,30-óráig

Felvételi körzete:
Alsó krt., Dr. Ambró Gy. u., Bercsényi M. u., Berkenye utca, Cáki u., Csepregi u., Deák F. u., Faludi F. u., Fehér sáfrány u., Forintos M. u., Gábor Á. u., Gyöp u., Írottkő u., Károlyi M. u., Kárpáti Sándor u., Kökény utca, Kövecses dűlő, Lékai út (az Alső körúttól a Strand sétányig), Lóránt Gy. u., Petőfi tér., Posztó u., Posztógyár u., Rákóczi F. u. (a vasútállomástól a Munkácsy u. elejéig), Rohonci u., Rómer F. u., Sánc u., Sáncárok u., Sigray J. u., Szent Lénárd u., Szombathelyi u., Tamás köz, Téglás köz, Tüskevár u., Űrhajósok u., Velemi u., Vízmű u., Waisbecker J. u.

Újvárosi Óvoda Kőszegfalvi Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. Német nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.)
9730 Kőszeg, Kőszegfalvi u. 50.
Nyitva tartás: 6,30-16,30-óráig.
Felvételi körzete:
Erdészház u., Kőszegfalvi u., Vadvirág u., Vasút u.Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. )
9726 Velem Rákóczi u. 6.
Nyitva tartás: 6,30-16,30-óráig
Felvételi körzete:
Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek közigazgatási területe

Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. )
9727 Bozsok Rákóczi u. 85.
Nyitva tartás: 6,30-16,30-óráig
Felvételi körzete:
Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek közigazgatási területe

Kőszeg, 2015. március 25.

Huber László s.k. Társulási Tanács Elnöke