Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Településrendezési tervek - I. sz. módosítása

Ügyiratszám: 644-20/2015.

2015. március 30.
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása
EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS

H I R D E T M É N Y


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elkészítette a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközöket. (településszerkezeti terv, szabályozási terv és a helyi építési szabályzat)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 32.§ (1) bekezdés b) pontjában és ugyanezen paragrafus (4) bekezdés a), b) és c) pontjai kapott felhatalmazás alapján, a 41. § és a 43. § (1) bekezdés b) pontja és ugyanezen paragrafus (2), (3) és (4) pontja szerint eljárva a településrendezési eszközök módosítását, a Polgármester Úr megbízásából, egyszerűsített eljárás során kezdeményezem.

Képviselő-testülete 136/2013. (IX. 26.) számú határozatával elfogadott Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának 2.a.) pontja szerint, közzéteszem az eljárás és a módisításra irányuló településrendezési eszközök elkészítésének megkezdését és az ehhez kapcsolódó dokumentumokat.


Kőszeg Város Polgármestere megbízásából:


Szima Andrea s. k.
Kőszeg Város Főépítésze