Kőszeg Város Hivatalos Honlapja

Településrendezési tervek - I. sz. módosítása - záróvélemény

Ügyiratszám: 644-67/2015.
Melléklet: Képviselő-testületi határozat és mellékletei – elektronikus adathordozón


2015. június 8.
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek
VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA
- EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS -

H I R D E T M É N Y


Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete elkészítette a város közigazgatási területére érvényes településrendezési eszközök módosítását egyszerűsített eljárás keretein belül.(településszerkezeti terv, szabályozási terv és a helyi építési szabályzat)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 39.§ (3) bekezdésében rögzített véleményezési szakasz lezárult.

A döntésről szóló 101/2015. (V. 28.) Képviselő-testületi határozatot és mellékletét közzéteszem.
Kőszeg Város Polgármestere megbízásából:


Szima Andrea s.k.
Kőszeg Város Főépítésze