Az Eszterházy oltár átadása

2018. május 12-én, szombaton, 13.30-kor az Emlékhelyek Napján kerül hivatalosan átadásra a Jurisics Várban a felújított oltár.

A Kőszegi Eszterházy-oltár felújítása

Előzmények

A Magyar Állam tulajdonát képezi a Kőszegi Jurisics Vár épületegyüttese, melynek ingyenes használója Kőszeg Város Önkormányzata. A Kőszegi Jurisics vár turisztikai fejlesztése I. ütem című EU-s projekt megvalósítása során a vár épületében jelentős átalakítási munkák zajlottak, melynek eredményeképp a vár északi szárnyában lévő barokk fa oltárt (az MNV Zrt. MNV/18/318/5/2009. sz. hozzájárulásával) szét kellett szedni és biztos helyre szállítani. A munka természetesen örökségvédelmi hatósági engedély birtokában, szakember felügyelete mellett zajlott, Heitler András okl. festőrestaurátor művész végezte ezt a feladatot. Az oltár a Kőszeg, Árpád tér 25. szám alatti épület önkormányzati tulajdonú földszinti raktárhelyiségében került átmenetileg elhelyezésre.
Az oltár restaurálására, újbóli összeállítására és visszahelyezése költségeinek biztosítására a Nemzeti Kulturális Alaphoz pályázatot nyújtott be Kőszeg Város Önkormányzata, melynek eredményeképpen 30 Millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a város.

A restaurálást a kőszegi székhelyű Gyarmati és Társa Mérnöki Kft-vel kötött vállalkozási szerződés alapján végezte el Gyarmati András, Heitler András és Tuskán József, akik egyúttal az örökségvédelmi hivatal által jóváhagyott restaurálási tervet is készítették.
Az előkészítés után a valós munkálatok 2016 decemberében kezdődtek és 2018-ban fejeződtek be a teljesen felújított oltárnak a Jurisics várba történő visszahelyezésével.