Bersek Józsefre emlékeztek a révi református templomban

Idén január 16-án, vasárnap Bersek József (1807–1865), az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvéd ezredese halálának 157. évfordulójáról emlékeztek meg Réven. A Kőszegen született Bersek Józsefet a szabadságharc leverése után tízévi várfogságra ítélték, de 1852-ben kegyelmet kapott, majd megnősült, és uradalmi tiszttartó lett Zichy Domokos és Ödön révi birtokán.

Példaértékű, ahogyan Réven a hagyományokat ápolják, a történelmi események és a településhez kötődő történelmi személyiségek emlékét tisztelik. Lapunk hasábjain évek óta beszámolunk mindarról, amit Réven a magyarságtudat ápolásáért tesznek, és minden évben volt miről beszámolnunk, hiszen itt rendezik a térség magyar szórvány napi ünnepségeit, és sikeres szavalóversenyt is szerveznek évente. Ápolják a népi és történelmi hagyományokat, mindent megtesznek azért, hogy a révi magyarság otthon érezze magát a településen.
Ezeket a rendezvényeket a Pro Rév Egyesület és a helyi református egyházközség szervezi, s mindig tevékenyen vesznek részt a helyi középiskola magyar tagozatának diákjai, az oktatási intézmény aligazgatójának, Maier Zoltánnak és a helyi pedagógusoknak köszönhetően. Elmondhatjuk, hogy itt egymásra találtak az emberek. A Pro Rév Egyesület elnöke, Hasas János és Papp Csaba református lelkipásztor a mozgatórugója ezeknek az eseményeknek, és természetesen nagyon sokan vesznek részt a szervezésben, az ünnepségek, megemlékezések lebonyolításában.
Idén január 16-án, vasárnap Bersek József (1807–1865), az 1848–49-es forradalom és szabadságharc honvéd ezredese halálának 157. évfordulójáról emlékeztek meg. A Kőszegen született Bersek Józsefet a szabadságharc leverése után tízévi várfogságra ítélték, de 1852-ben kegyelmet kapott, majd megnősült, és uradalmi tiszttartó lett Zichy Domokos és Ödön révi birtokán.
A megemlékezésnek a hívekkel, érdeklődőkkel megtelt református templom adott otthont. A meghívott vendégek között volt Csontos János, a Hajdú-Bihar megyei huszár hagyományőrző egyesület vezetője, az egykori debreceni magyar királyi 2. honvéd huszárezred hagyományait őrző bandérium századosa, Szabó Gábor zászlós, továbbá Beszterce-Naszód megyéből Végh Levente mezőgazdász és dr. Major Vincze állatorvos. Mint a legtöbb esetben, ha Réven ünnepi rendezvény van, most is jelen volt Meleg Vilmos nagyváradi színművész.
Az ünnepi rendezvény istentisztelettel vette kezdetét, igét hirdetett Papp Csaba helyi református lelkész. Prédikációjának alapgondolatait Péter apostol első levele 2. részének 13–17. verséből merítette: „Engedelmeskedjetek azért minden emberi rendelésnek az Úrért… Mint szabadok… mint Istennek szolgái…” Szólt arról, hogy az Úr akaratát be kell tartani, majd Kálvintól idézett gondolatokat. Beszélt az egykor a településen élt honvéd ezredesről, s arról, hogy a réviek számára Bersek József olyan történelmi személyiség, akinek az emlékét méltó módon ápolják. Az egykori 48 as huszár ezredes tiszteletére kopjafát állítottak a templomkertben, és az ő nevét viseli az egyházközség művelődési központja. A továbbiakban Csontos János hagyományőrző huszár százados szólt a megjelentekhez, kifejezte örömét, hogy hagyományőrző huszár zászlós társával újra Réven lehet, s felajánlotta, hogy ha szobrot állítanának Bersek Józsefnek, szervezetük ezt a kezdeményezést anyailag is támogatja. Majd emléklapot adott át a Beszterce-Naszód megyéből érkezetteknek, ezzel köszönve meg, hogy támogatták a huszár bandérium néhány évvel ezelőtti erdélyi portyáját.
A továbbiakban Meleg Vilmos színművész a tőle megszokott szenvedéllyel adott elő Wass Albert-, Vörösmarty Mihály-, Arany János-, Kölcsey Ferenc-verseket, a többi között a Himnuszt és a Szózatot.
Ezután megkoszorúzták a templomkertben levő kopjafát, amelynél a hagyományőrző huszárok díszőrséget álltak, s az ünnepség nemzeti imánk eléneklésével ért véget.Rév (románul Vadu Crișului, korábban Vad) falu Romániában, Bihar megyében. Községközpont Nagyvárad és Kolozsvár között, Nagyváradtól 51 km-re. A település 280-370 m-es tengerszint feletti magasságon, a Király-erdő mészkőtömbjeinek lábainál fekszik.

  • Magyar
  • English
  • Deutsch
2000-2021 © Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház
Adatkezelési tájékoztató | Impresszum
A honlap fejlesztése az Európai Unió támogatásával valósult meg „A kőszegi történelmi belváros rehabilitációja és funkcióbővítő megújítása – NYDOP-3.1.1/A-2F-2009-0003” projekt részeként.