Döntöttek a képviselők

Több mint 400 rászoruló kőszegi család év végi önkormányzati támogatásáról, új kisbusz vásárlásáról, lakótelepi parkolók kijelöléséről, Települési Arculati Kézikönyv elfogadásáról, közösségfejlesztő pályázat beadásról valamint a hulladékgazdálkodás jövőjéről is tárgyalt a kőszegi képviselő-testület november 30-i ülésén.

Döntöttek a képviselők

Több mint 400 rászoruló kőszegi család év végi önkormányzati támogatásáról, új kisbusz vásárlásáról, lakótelepi parkolók kijelöléséről, Települési Arculati Kézikönyv elfogadásáról, közösségfejlesztő pályázat beadásról valamint a hulladékgazdálkodás jövőjéről is tárgyalt a kőszegi képviselő-testület november 30-i ülésén. A tagtelepülésekkel összhangban az önkormányzat megerősítette szándékát a Kőszeg Város és Térsége Társulás megszüntetéséről.
Rendes képviselő-testületi ülését tartotta múlt héten a kőszegi önkormányzat. A városatyák előbb az idei költségvetés háromnegyed éves teljesülését tárgyalták, majd döntöttek arról, hogy szociális juttatásként még idén decemberben több mint 400 rászoruló család kap automatikusan egyszeri, 16 ezer forintos támogatást.
Kőszegen január óta a bölcsődében, egyes nevelési-oktatási intézményekben, valamint a Szociális Gondozási Központban a Just-Food Kft. végzi a közétkeztetést. A cég sikerrel bővítette tevékenységét és dolgozói létszámát, az átvett konyhában jelentős fejlesztéseket végeztek el. A szolgáltatás színvonalának fenntartásához a kötelező béremelések figyelembevételével a rezsiköltség öt százalékos emelését kérték, amit a testület jóváhagyott.
A képviselők beszámolót hallgattak meg a város és környékének munkaügyi helyzetéről. A testület örömmel nyugtázhatta, hogy tovább javult a foglalkoztatás, a kormányhivatal statisztikái alapján Kőszeg és környéke 3,3 százalékos álláskeresői aránnyal rendelkezik. A Kőszegi járásban 400 alatti az álláskeresők száma és tovább csökkent a pályakezdők aránya is ebben a szegmensben.
A hulladékgazdálkodás országos átszervezése után a Kőszegi Városüzemeltető Kft. alvállalkozóként végzi Kőszegen és térségében a hulladék gyűjtését és szállítását, mely tevékenység veszteséget eredményez. A jövőbeni biztonságos feladatellátás és a szükséges fejlesztések megvalósítása érdekében a város vizsgálja a feladat és a szükséges eszközök átadásának lehetőségét a közszolgáltató Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. Az Önkormányzat továbbra is mindent megtesz azért, hogy Kőszeg és a térség lakossága számára biztosítsa a hulladékkezelési szolgáltatásokat, de ehhez a közszolgáltató (STKH) konstruktív együttműködése is szükséges. A témára a testület decemberi ülésén visszatérnek.
Bertók Sándor főépítész előterjesztése alapján a képviselő-testület elfogadta a város Települési Arculati Kézikönyvét, melynek fontos szerepe lesz a harmonikus, jellegzetesen kőszegi városkép megőrzésében és további alakításában. Ugyancsak a főépítész előterjesztésében fogadták el a tervezett S31-87-es főút határon átnyúló közúti kapcsolat, a tervezett naperőmű park, valamint a Gábor Áron utca és a Pogányi út közötti gyalogos és kerékpáros közlekedés megvalósulásához szükséges településrendezési döntéseket.
Közel öt hektáros területen létesíthet napelem parkot a Raaba Energy kft. Kőszeg határában. A szükséges területet az önkormányzat által jóváhagyott adásvételi szerződés alapján a várostól vásárolja meg a beruházó, bruttó 72 millió forintért. Az elfogadott szerződés értelmében, ha a feltételek mindkét fél részéről teljesülnek, akkor a teljes vételár 2018. június 30-ig kifizetésre kerül.
Az ülésen szó volt a városi fizető parkolók működtetéséről. A Városüzemeltető Kft. a fizető parkolókat ebben az évben 6 millió forintos nyereséggel üzemeltette. A következő években jelentős számú parkoló építésére készül a város. A parkoló automaták jövőbeni cseréje, a meglévő parkolók felújítása is jelentős ráfordítást igényel majd. A napirendhez kapcsolódva további parkolók kialakításának vizsgálatát rendelte el a testület a Velemi úti társasházak mögötti aszfaltozott területen, melyről a januári ülésen hoznak döntést a képviselők.
Tizenhárom évi többször átszervezett működés után Kőszeg Város Önkormányzata a tagtelepülésekkel egyetértésben megerősítette korábbi döntését a „Kőszeg Város és Térsége Társulás” megszüntetéséről. Az elmúlt években a törvényhozás átszervezte a feladatellátást, működtetéséhez többlet normatívát nem tud igénybe venni, így a társulás gyakorlatilag feleslegessé vált.
A városházi feladatok jobb ellátása érdekében döntés született egy új, kilenc személyes kisbusz vásárlásáról. A beszerzéssel lehetővé válik, hogy az egyik régebbi önkormányzati kisbuszt a jövőben elsősorban civil szervezetek használhassák. Az új jármű várhatóan a jövő év elején érkezik meg Kőszegre.
A testület döntött arról, hogy Kőszeg és Lukácsháza konzorciumi együttműködésben pályázatot nyújtson be a Település- és Területfejlesztési Operatív Program „Helyi identitás és kohézió erősítése” című kiírására. Nyertes pályázat esetén 36 hónapon keresztül 45 millió forint értékben valósulhatnak meg a térségi együttműködést erősítő programok.
A testület személyi kérdésekről is döntött. Krizmanich István tanácsadó megbízását közös megegyezéssel megszűntette, a továbbiakban projektmenedzsmenti feladattal bízták meg, míg Kovács István „városgondnok” újabb öt évig vezetheti a Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft.-t.
Kőszeg lakói három új utcanévvel barátkozhatnak a jövőben. A testület döntése értelmében Poncichter utca, Kenyérhegyi út és Libaszőlő utca elnevezések kerülhetnek be az érintett külterületek lakóinak lakcímkártyáiba.