Döntöttek a képviselők

Parkolási rendről, zártkerti pályázatokról és az Ostromnapok Egyesület használatába adandó ingatlanról is döntöttek a kőszegi képviselők legutóbbi, rendes ülésükön.

Döntöttek a képviselők

Parkolási rendről, zártkerti pályázatokról és az Ostromnapok Egyesület használatába adandó ingatlanról is döntöttek a kőszegi képviselők legutóbbi, rendes ülésükön.
Január 25-én idei első rendes ülését tartotta a kőszegi önkormányzat képviselő-testülete. A napirendi pontok között elsőként a város parkolási rendjéről tárgyaltak a városatyák. E napirend keretében pontosították a Brenner udvaron várakozásra jogosultak körét, valamint a kedvezményes parkolás egyes feltételeit.
A képviselő-testület már egyik tavalyi ülésén tárgyalta a Kiss János Lakótelepen az elmúlt időszakban kialakult parkolási nehézségeket és azokra vonatkozó megoldási javaslatokat. Szakember bevonásával megvizsgálták, hogy alkalmas-e a Velemi úti társasházak és a Faludi Ferenc utca közti közterületen található korábbi sportpálya területe várakozóhelyek létesítésére. A helyszíni felmérés alapján maximum 22 személygépkocsi tárolására alkalmas parkolót alakít ki az önkormányzat. Ilyen számú várakozóhely létesítése esetében biztosítható lenne továbbra is a megfelelő nagyságú zöldterület, valamint a lakóépületek és a várakozóhelyek közti távolság sem járna az elengedhetetlennél nagyobb zaj- és egyéb környezeti terheléssel az ott lakók számára. A parkoló és az épületek közé sövényt ültetnek. A pálya mellett található játszótér körbekerített, bejárata a másik oldalon található, így biztonságosan használható lenne a jövőben is. A parkolóhelyek megközelítéséhez egy új, 8 méter hosszúságú útkapcsolat kialakítása szükséges, emellett a Faludi Ferenc utca aszfaltozott végpontjától számított 50 méteres, jelenleg is kavicsos útszakasz felújítása is indokolt.
Az önkormányzat döntött arról, hogy pályázatot nyújt be a Földművelésügyi Minisztérium zártkert revitalizációs programjához. A terv szerint felújítanák a Hidegvölgy zártkerti ingatlanok megközelítő útját és annak csapadékvíz elvezetését, illetve bemutató szőlő- és gesztenye ültetvényt létesítenének az út mellett fekvő önkormányzati ingatlanokon. A terv összhangban van a területen gazdálkodó magánszemélyek és a Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezete elképzeléseivel.
A napirendek között tárgyalták a képviselők a Kőszegi Ostromnapok Egyesület kiemelt civil szervezetté minősítésre vonatkozó kérelmét. A képviselők támogatták a kérelmet, így az egyesület a jövőben rendszeres támogatást kaphat a költségvetésből, illetve használatba veheti a város eddig nem hasznosított iroda és pincehelyiségét a Chernel u. 6 szám alatt.
Módosította a testület a Fitt-Boksz Ökölvívó Egyesülettel kötött együttműködési megállapodását. A kiváló sporttevékenységet folytató egyesület eddigi edzőtermét visszaadja a városnak, és egy nagyobb, igényeinek jobban megfelelő ingatlanba költözik. A megürülő ingatlan használatára a polgármester tájékoztatása szerint máris jelezte szándékát az évek óta állandó otthont kereső Concordia-Barátság Énekegyesület.
A testületi ülésen szó volt a polgármester és alpolgármester cafetéria juttatásának megállapításáról, valamint a város vezetőjének szabadságtervéről is. Huber László polgármester, valamint Básthy Béla alpolgármester 2018. évi cafetéria-juttatásának éves, közterheket is tartalmazó összegét a Képviselő-testület a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal cafetéria rendszerének szabályzatában rögzítettek szerint határozta meg. Huber László polgármester 2018-ban huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult, és terv szerint júliusban és december végén lesz hosszabb szabadságon. Az alpolgármester szabadságütemezését a polgármester hagyja jóvá, és a szabadságot a polgármester adja ki.
A fenti napirendek mellett az ülésen szó volt a képviselő-testület idei munkatervéről is. E tervezet – melyet elfogadtak a képviselők – az előző évekhez hasonlóan szabályozza a testületi ülések dátumát, tervezett napirendjeit és az évente megtartott beszámolók időpontját.
A Képviselő-testület a napirendek megtárgyalása után nyilatkozatot fogadott el, miszerint nem támogatja Magyarország és így különösen Kőszeg város területére illegális migránsok betelepítését, letelepedését, vagy utóbbi tevékenységet elősegítő szervezetek működését.
A napirendek után elhangzott, hogy a Városüzemeltetési Kft. ismét megkezdte a városi utak kátyúzását.
Turbók Attila