Döntöttek a képviselők

A rendőrség és a polgárőrség beszámolóját is megtárgyalta márciusi ülésén a kőszegi önkormányzat. Napirendre került a városi lap beszámolója, és az ipari park fejlesztési pályázatának benyújtásáról is döntöttek a képviselők.

Döntöttek a képviselők

A rendőrség és a polgárőrség beszámolóját is megtárgyalta márciusi ülésén a kőszegi önkormányzat. Napirendre került a városi lap beszámolója, és az ipari park fejlesztési pályázatának benyújtásáról is döntöttek a képviselők. Meghatározták az óvodai beiratkozások rendjét és elindították a városi óvodák fejlesztésének közbeszerzési eljárását. A városatyák tudomásul vették a Bersek József Általános Iskola Kőszegszerdahelyi Telephelyének megszüntetését.

Jelentősen (13%) csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma a tavalyi évben Kőszegen. Stubán Tamás ezredes, kapitányságvezető 2017. évet értékelő beszámolójában elhangzott: „Az elmúlt évben nem volt kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény miatt nyomozásunk. Ez azt jelenti, hogy nem történt súlyosan erőszakos, vagy nagy károkozással járó bűncselekmény városunkban.” Kiemelkedő mértékben, 26,4%-kal csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, amelyek nyomozati eredményességi felderítési mutatója is kiemelkedő 88,2 %-os. Sajnálatos módon romlott a város közlekedési baleseti statisztikája, illetve az előző évinél több lopás és lakásfeltörés történt. Örömteli viszont, hogy személygépkocsi lopás, feltörés nem történt a 2017. évben. A napirend kapcsán dr. Tiborcz János dandártábornok, megyei főkapitány kijelentette: a város közbiztonsága az országosan kiemelkedő Vas megyén belül is a legjobbak közé tartozik. Kollégáinak munkája mellett kiemelte a lakosság szabálykövető magatartásának fontosságát, amely sajnos a közlekedés terén még javítandó. A balesetek vonatkozásában az ittas vezetés mellett a gyorshajtást és a kockázatos előzéseket említette kiemelt problémaként.
Több mint 3200 órában látták el feladataikat 2017-ben a Kőszegi Polgárőr Egyesület tagjai. Méhes Lajos elnök beszámolója szerint a 47 tagot számláló egyesület sokszínű tevékenysége során bűnmegelőző célú járőrözéssel, rendezvénybiztosítással, iskolai gyalogos átkelők biztosításával, figyelőszolgálat működtetésével is foglalkozik. Előterjesztésében az elnök kiemelte az egyesület partneri kapcsolatát a rendőrséggel, az önkormányzati intézményekkel, a civil szervezetekkel és az egyházakkal. A kőszegi polgárőrök közreműködnek a környező – polgárőrséggel nem rendelkező – települések közrendjének biztosításában is.

Betölti küldetését, és népszerű a város lapja, a Kőszeg és Vidéke. Pócza Zoltán felelős kiadó, valamint Kámán Zoltán szerkesztő tájékoztatta a testületet a „Kőszeg és vidéke” lap munkájáról. Ahogy az írásban előterjesztett anyag is kiemelte: a havilap a lakosság és az internetes olvasók körében is nagy népszerűségnek örvend, melyet a szerkesztők a tárgyilagos és mindenre kiterjedő tájékoztatásnak tudnak be. A képviselők fontos eredményként említették, hogy a lap az egyre inkább átalakuló médiapiacon is megőrizte kőszegi jellegét, kőszegiek írják kőszegiekről kőszegieknek. A lap kiadási költségei nem terhelik az önkormányzatot, a tavalyi évben nullszaldósra sikerült kihozni a lapot.


Ipari park fejlesztésére pályázik Kőszeg Önkormányzata. A Széchenyi 2020 program keretében Magyarország Kormánya március 1-jén Ipari parkok, iparterületek fejlesztése címmel pályázati felhívást jelentetett meg a települési önkormányzatok számára a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében. Kőszeg gazdaságának fejlesztése és a foglakoztatás bővítése érdekében a város is benyújtja pályázatát a Jurisics Miklós Ipari Park területrendezése, alapinfrastruktúra kiépítése, meglévő gazdasági épület felújítása céljából. A projekt közvetlen célja a város gazdaságának fejlesztése, a foglalkoztatás növelése az ipari parkban működő és a jövőben betelepülő vállalkozások működési helyszínének infrastruktúra fejlesztésén és működési feltételeik kedvezőbbé tételén keresztül. A tervek előkészítése zajlik a csapadékvíz- és szennyvízelvezetés, a víz és áramellátás tekintetében, valamint előkészítés alatt áll a gazdasági épület felújításának terve is. A pályázat elérhető támogatási intenzitása 100%.
A képviselő-testület ülésén határozat született az óvodai beiratkozások rendjéről. Kőszeg, Velem, Horvátzsidány, Peresznye önkormányzati óvodáiban az óvodai beíratás időpontját 2018. május 7-én és 8-án 8.00-16.00 óra közti időpontban határozták meg a városatyák. A beíratás a 2018/2019-es nevelési évre szól, és a 3. életévüket 2018. augusztus 31-ig betöltő gyermekeket érinti.
A Klebelsberg Központ Sárvári Tankerületi Központja a Bersek József Általános Iskola Kőszegszerdahelyi Telephelyének, továbbá a Budaker Gusztáv Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola Kőszegszerdahelyi Telephelyének jogutód nélküli megszüntetését kezdeményezte Kőszeg Város Önkormányzatánál. Miután a tanulói létszám a 2017-es évben a törvényi minimum alá esett, az iskola már ebben a tanévben is szüneteltette működését, és az előrejelzések a következő évekre sem ígérnek változást. A képviselők szavazatukkal tudomásul vették a döntést.
Lakossági kérésre a képviselő-testület csütörtöki ülésen több ingatlan belterületbe vonásáról is határozott, amit a rendezési terv korábbi módosítása tett lehetővé.
Elindult az Újvárosi és Kőszegfalvi, valamint a Központi és Felsővárosi Óvodák fejlesztési munkálatainak közbeszerzése. Az összesen több mint 150 millió forint nagyságrendű óvodafejlesztési program a TOP-1.4.1-15 pályázati kiírás keretében elnyert forrásokból és a testület által korábban megszavazott saját erőből valósulhat meg. A beruházások külső- és belső felújításokat, energia hatékonysági fejlesztéseket, akadálymentesítést, udvari fejlesztéseket és eszközbeszerzést tartalmaznak.
A március 29-i testületi ülés előterjesztései itt megtekinthetők:
http://koszeg.hu/hu/onkormanyzat/testulet/ulesek/ules.php?id=275&ev=2018

Turbók Attila