Gayer-díj

Vas Megye Közgyűlése a Jurisich Miklós Gimnázium tanárai és tanulói közössége részére Vas megye környezet- és természetvédelméért végzett kimagasló munkája elismeréséül Gayer Gyula emlékplakettet adományozott. Gratulálunk!

Vas Megye Közgyűlése a Jurisich Miklós Gimnázium tanárai és tanulói közössége részére Vas megye környezet- és természetvédelméért végzett kimagasló munkája elismeréséül Gayer Gyula emlékplakettet adományozta.

A kitüntetést 2011. október 21-én vehette át Horváthné Kutasi Mária igazgatónő.

Indoklás:

A Jurisich Miklós Gimnáziumban a biológia oktatása - az egyetemi, főiskolai felvételikre való felkészítés segítése érdekében - 1981 óta fakultációs keretek között is folyik. 1986-tól biológia-kémia speciális tantervű csoport indult, amely azóta is sikeresen működik. Az ide felvett diákok távlati céljai között a biológia és kémia mind alaposabb megismerése illetve a természeti jelenségek kutatása szerepel. E két tantárgy oktatása során a környezetvédelmi szemlélet kialakítására, elmélyítésére sok lehetőség kínálkozik.

Chernel István a gimnáziumi diáksággal Magyarországon először Kőszegen szervezte meg a Madarak és Fák Napját, melyet minden évben a teljes tanuló ifjúság bevonásával ma is folytatnak.

Az oktatás jellegéből adódóan a négy évfolyam során lehetőség van az elméleti tananyag elsajátítása mellett gyakorlati munkára, önálló felismerések, pozitív önértékelő sikerek elérésére is.

Városunk földrajzi helyzetéből adódóan (Kőszegi Tájvédelmi Körzet, Írottkő Natúrpark) szaktanáraink és diákjaink érdeklődése régóta környezetünk illetve a természet megfigyelése, tanulmányozása irányába fordult. Rendszeres munka eredményeként születtek 1984-től azok a környezet-természetvédelmi-ökológiai dolgozatok, amelyekkel az iskola diákjai a különböző versenyeken és pályázatokon szerepeltek.

A tanulók nemcsak a dolgozatok elkészítéséhez végeznek gyakorlati terepmunkát. Országos, városi, iskolai szemétszedési akciókon vesznek részt. A Chernel-kert gondozásába, szépítésébe is bekapcsolódnak.

Természetvédelemmel kapcsolatos versenyek, projektek:

Kitaibel Pál Országos Biológiai és Természetvédelmi Verseny
"Víz világnapja" - megyei vetélkedő
Freh Alfonz Természetvédelmi Tábor - Arany János Tehetséggondozó Program
Freh Alfonz Természetismereti Vetélkedő - általános iskolás tanulók számára
Nemzetközi projektek - Spanyolország, Csehország, Lengyelország, Ciprus, Olaszország, Románia, Görögország
Zöld Béka Pályázat