Így döntöttek

Minden képviselő megszavazta az üzletek zárva tartását szabályzó rendeletet! Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő–testülete júniusi rendes ülésén döntött a vendéglátó egységek zárva tartásának szabályozásáról, a tűzoltóság új telephelyének építésével kapcsolatos pótmunkák elrendeléséről, valamint egy új, ajándék játékelem elhelyezéséről a Táncsics utcai játszótéren.

Így döntöttek
Minden képviselő megszavazta az üzletek zárva tartását szabályzó rendeletet! Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő–testülete júniusi rendes ülésén döntött a vendéglátó egységek zárva tartásának szabályozásáról, a tűzoltóság új telephelyének építésével kapcsolatos pótmunkák elrendeléséről, valamint egy új, ajándék játékelem elhelyezéséről a Táncsics utcai játszótéren. A képviselők meghallgatták és elfogadták a Szombathelyi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság beszámolóját, a Települési Értéktár beszámolóját, valamint a Városüzemeltető Kft-nek a közművel nem gyűjthető lakossági szennyvíz kezeléséről és a temető üzemeltetéséről szóló beszámolóját. Az elnyert pályázatok sikeres lebonyolítása érdekében egy fővel bővül a Városháza létszáma, és döntés született az Újvárosi Óvoda létszámbővítéséről is. Városi támogatással utazhatnak Németországba a Vaihingen an der Enz testvérvárosunk meghívására nyári táborba induló kőszegi gyerekek. Szintén döntés született több városi vagyonelem liciteljárás útján történő értékesítéséről is.
Kőszeg polgárainak nyugalmát érintő napirendi ponttal kezdődött a testületi ülés a hivatal dísztermében, amely hosszas tárgyalást eredményezett. Komoly lakossági problémát tárgyalt a képviselő-testület, hiszen az elmúlt időszakban számos panasz, közérdekű bejelentés érkezett vendéglátó üzletek szomszédságában élőktől, főként a belvárosból és a lakótelepről. Arra kerestek megoldást a városatyák, hogy miként szabályozható a vendéglátó üzletek nyitva tartása oly módon, hogy ne sérüljenek a vállalkozói és fogyasztói érdekek, de emellett a felmerült problémák is orvoslásra kerüljenek. Az alapvető problémát az okozza, hogy a vendéglátó üzletek működése során esetenként hangos a zene és az üzletek előtt lévő közterületen szemetelnek, minősíthetetlenül viselkednek egyes vendégek. Az ülésen a megszokottal ellentétben felszólalhattak a megjelent vendégek is, így meghallgatásra kerültek a panaszosok, a fiatalok és a tulajdonosok képviselői is. Mivel az önkormányzatnak lehetősége van rendeletet alkotni az üzletek éjszakai zárva tartásának rendjéről, ezért a lakók nyugalmának, pihenéshez való jogának biztosítása érdekében született meg egyhangú szavazással az a döntés, hogy a hét minden napján reggel 05 órától nyithatnak ki az egységek, melyek pénteken és szombaton, valamint munkaszüneti napot megelőző napokon 02:00 –ig a többi napon (azaz hétköznap) 24:00 óráig lehetnek nyitva. A lakókörnyezettől távolabb eső területeken a képviselő-testület kijelölte azt az övezetet, amelyben az üzemelő vendéglátó egységek időkorlát nélkül állhatnak a fiatalok rendelkezésére.
Korábban már több ízben beszámoltunk az örömteli hírről, hogy új telephelyre költözhet a tűzoltóság. Ennek a folyamatnak a soron következő állomása volt, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a sikeres közbeszerzést követően a kivitelezésre vállalkozási szerződést kötött 85. 750. 000 Ft értékben a „Tűzoltóság építése II ütem” tárgyában. A beruházás fedezetét egy év eleji döntés alapján Magyarország Kormánya biztosítja, így a városnak lehetősége nyílott az üzemeltetés biztonságát növelő, korábban azonban forrás hiányában be nem tervezett fejlesztési elemek megvalósítására, melyek finanszírozását a testület mintegy 8.5 millió Ft átcsoportosításával biztosította.
A „Kincs-Ő” a Csecsemők és Eltérő Fejlődésű Gyermekek Fejlesztését és Gyógyítását Támogató Alapítvány arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott támogatás alapján, egy ’MagikMe Pillangó’ elnevezésű mozgássérült és egyéb idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek által is használható játszótéri eszközt telepítenének Kőszegre. A képviselő- testület egyetértett abban, (mely döntést a Dr. Nagy László EGYMI is támogat), hogy Kőszegen a Táncsics M. utcai játszótéren kerülhet elhelyezésre az új eszköz. A játékelem telepítéséhez szükséges használatbavételi engedély vizsgálati díját az önkormányzat biztosítja 25. 000 Ft összegben.
Idén is utazhatnak kőszegi diákok a németországi Ludwigsburgi Járás kéthetes sporttáborába. A tábordíjat Vaihingen an den Enz testvérvárosunk finanszírozza, az utazás költségeihez a képviselő-testület a jóváhagyó döntésének értelmében Kőszeg Város Önkormányzata 300.000.- Ft-tal járult hozzá.
A testületi ülés előterjesztései az alábbi linken olvashatók:
http://www.koszeg.hu/hu/onkormanyzat/testulet/ulesek/ules.php?id=278