Kávészünet Iszak Péterné ifjúsági tűzoltó képzővel

Valahová tartozni kell az életben, az mindig egyfajta támasz

Katalin született kőszegi, párja családjával együtt. Imádják a várost, semmi pénzért el nem hagynák. A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán dolgozik, megyei vezető ápolóként.

Kávészünet Iszak Péterné ifjúsági tűzoltó képzővel
Valahová tartozni kell az életben, az mindig egyfajta támasz
Katalin született kőszegi, párja családjával együtt. Imádják a várost, semmi pénzért el nem hagynák. A Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán dolgozik, megyei vezető ápolóként. A valahová tartozás érzése gyerekkorában erősödött meg a lelkében. Szülei, nagyszülei a fúvószenekar tagjai voltak. Nagyobbik fia viszi tovább a dédpapa és a nagypapa ezirányú örökségét. Édesanyja a Kőszegi Baráti Kör aktív tagja, igazi közéleti ember. Katalin szabadidejében idestova 22 éve tevékenykedik az Önkormányzati Tűzoltóságban, mely az idén ünnepli megalakulásának 150. évfordulóját. Az ifjúsági utánpótlás nevelésével 17 éve foglalkozik. Megismerik a tűzoltóság történetét, a Szent Flórián legendát és azt is megtudják, hogy a Mária Terézia által Baden Württembergből betelepített svábok, a mai kőszegfalvi ácsok, tetőfedők, kőművesek, bádogosok ősei a többször leégett város újjáépítése miatt jöttek és telepedtek meg Schwabendorfban. De azt is tudják, ha meglátnak egy tűzoltó autót, hogy azt a szakfelszereléssel együtt mire használják. Büszkeséggel tölti el, hogy kisebbik fia ezt a vonalat követi, hiszen az ügyeletben főállású tűzoltóként tevékenykedik. Férje érdeklődése más irányú. Beszélgetésünk során nagyon sok mindent megtudtam ennek a félkatonai szervezetnek a felépítéséről, működéséről, a benne feladatot vállaló férfiak és nők, fiatalok és kevésbé fiatalok elhivatottságáról. Katalin nemcsak oktat, de ő is aktív tagja a felnőtt női csapatnak.
-Mit jelent az utánpótlás nevelés?
-A tűzoltóságba aktív tűzoltónak 18 éven felül lehet bekerülni. Csak efölött lehet vonulós tűzoltó valaki. Ahhoz, hogy megfelelő tudású utánpótlás legyen, hogy évente legalább 2-3 főt fel tudjunk adni az autókra, ahhoz az kell, hogy megszervezzünk egy képzésre támaszkodó utánpótlás nevelést. Hivatalosan 10 éves kortól foglalkozunk fiúkkal, lányokkal egyaránt, hiszen a lányoknak is megvan a helye a tűzoltóság berkein belül. Írott oktatási anyagunk 2 éves szakaszolással 10-18 éves korig van lebontva. Van ebben tűzvédelem, tűzoltástechnika, védőfelszerelések ismerete és egyéb gyakorlati feladatok egész sora. Kőszegen ezt a fajta oktatást 10 éve kezdtük el. Ifjúságneveléssel már régóta foglalkozik a szervezet, én 17 éve veszek részt benne. A hónap első szombatján délután kettőkor találkozunk a tűzoltók klubjában. Ezek az együttlétek 2 órásak. Kettőtől négyig vannak a foglalkozások. Azokat a technikákat és oktatási anyagokat ismertetjük meg sok képpel és gyakoroljuk be velük, ami a későbbiekben az úgynevezett negyven órás oktatás anyaga. Elvileg nyolc év alatt sajátítják el és gyakorolják be az ismereteket. A porral oltó használatától kezdve a tömlőgurításig sok minden beletartozik. Megtanulják, hogy mi a különbség a tűz oltó és a tűzoltó között. A nagyoknak már a jogszabályokat is tanítjuk, mit tehetnek és mire van jogosultságuk. Megtanulják hogyan kell viselkedni, miért van alaki foglalkozás, megtanulnak menetelni. Már 12-13 éves tanulóink is tudják, ha kinyitjuk a tűzoltó autó oldalát, mit, hol találnak és az mire való akár tűzoltás, akár műszaki mentés esetén.
-Le a kalappal az iskolások előtt, hogy még szombaton is beülnek oktatásra.
- Nemcsak ebből áll az ifjúsági tűzoltó élete. Fontos eleme a csapatmunkára nevelés, az együttdolgozás, az összetartozás érzésének erősítése, hiszen amikor riasztásra mennek már felnőttként, rajban dolgoznak és meg kell tanulniuk az együttdolgozást. Azonkívül nagyon sok szabadidős programban veszünk részt, sokat kirándulunk. Minden évben van országos táborunk. Két-három évente a vaihingeni ifjúsági tűzoltókkal közösen táborozunk idehaza, lehetőleg vízparton, de voltunk velük már Ausztriában és Németországban is. Az utóbbi időben a Balaton partján. Kimondottan élvezik, hiszen a korosztályuknak megfelelő humoros, játékos, csapatépítő programokat szervezünk nekik. Az évfordulóra Kőszegen szeretnénk megrendezni a tábort augusztusban.
-Hányan vesznek részt ebben a kiképző munkában?
-Többen vagyunk, Nagy Csaba, Iszak Bálint és Seper Balázs, valamint én. A raj parancsnoka Horváth Gábor.
-Látni Önöket a városi rendezvényeken is.
-Ott vagyunk minden megmozduláson, ahol megmutathatjuk magunkat, hogy vigyék a hírét a közösségnek, amelyhez jó tartozni, amelyik ilyen régi hagyományokat tisztel és ápol. Az Orsolya-napi vásáron is főzünk és árusítunk. Előkészítéstől a főzésig és eladásig minden a gyerekek feladata. Egy látványkonyhában ügyeskednek. Visszajáró vendégeink vannak a cicegére, a reszeltkrumplis falatkára, amit van, aki tócsninak ismer. Igen jó érzés, amikor más településről érkezett tűzoltók odajönnek, bemutatkoznak, elmondják ők hol élnek. Látják a gyerekek, hogy ez az összetartozás érzése felnőttkorban is igen fontos. Valahová tartozni kell az életben, az mindig egyfajta támasz. A tavaszi versenyek, a táborozások, az Ostromnapok, a Szüreti felvonulás, az Orsolya-napi vásár, de a szilveszteri futás is mind-mind olyan alkalmak, ahol megmutathatjuk, hogy vagyunk és miért érdemes ezzel foglalkozni. Behívjuk azokat a fiatalokat, akik úgy érzik, hogy érdemes részese lenni egy mozgalmas életformának.
-Hogyan került Ön ide?
-Nemcsak szakmával foglalkozik a tűzoltóság, hanem sporttal is. Amikor megláttam a volt Expressz iroda kirakatában az első női versenycsapat képét és felfedeztem azokat az ismerősöket, akikkel együtt gyerekeskedtem, -Seper Andrásné, Schwahofer Károlyné,- rögtön kedvet kaptam, hogy ehhez a csapathoz tartozzak. Schwahofer Károly parancsnok mondta el, hogy egy év próba idő után dönthetem el véglegesen, ha szeretnék bekerülni a csapatba. Majd a közgyűlés dönti el, hogy az jelentkező egyáltalán bekerülhet-e. Csak akkor veheti fel az egyenruhát. Az egy év az előtagság ideje, amikor már mindenben részt vesz a jelölt, ami a tűzoltóság életében előfordul, de még nem igazi tag. Ezután tesz esküt ünnepélyes keretek között a tűzoltóság zászlajára. Velem ez 22 évvel ezelőtt történt.
- Miként kapcsolódik a civil foglalkozása ehhez a hobbihoz?
- Az Egészségügyi Szakközépiskola után a Pécsi Orvostudományi Egyetem Szombathelyi tagozatán végeztem diplomás ápolóként. Dolgoztam fél évig a csecsemőotthonban, majd a körzeti rendelőben folytattam a munkát Dr. Prugberger János, majd Dr. Kákonyi Imre körzeti orvos mellett. Közel tíz évet töltöttem e területen. Bálint fiam születése után egy ideig Dr. Nedeczky Veronika doktornővel dolgoztam, de akkor már végeztem a főiskolát. Diploma után az Acsádi Szociális Intézet Peresznyei részlegét vezettem 9 évig, majd a Kálvária úti Idősek Otthonának részlegvezetője lettem három évig. Aztán bementem a Markusovszky Kórházba 5 évre, s most a Kormányhivatalban dolgozom mint vezető ápoló. Az egészségügy szinte minden szegmensén van gyakorlatom, mind az alapellátás, mind a szociális ellátás, illetve az aktív betegellátás terén. Ez hivatali munka, de előéletem alapján az egész egészségügyre rálátásom van. Az egészségügy területén is, meg a tűzvédelem területén is fontos a megelőzés, illetve a problémák gyors és szakszerű felszámolása. Ebben hasonlít a főállásomhoz a hobbim. Sokat járunk versenyekre, hisz az éles helyzetekre így lehet alaposan felkészülni. A CTIF egy nemzetközi versenyzési forma, ahol nem jelenik meg a víz, ez egy száraz szerelés. Minden csapattagnak adott feladata van, amit időre, pontosan kell végrehajtani. Évek óta ott vagyunk az ifjúsági csapatunkkal az országos versenyeken, erős középmezőnyben végzünk. Jó neve van a kőszegi csapatnak, szeretnek versenyezni. Szeretjük a gyerekeket, élvezzük a velük való együttlétet és úgy érezzük, ez bennünket is fiatalon tart. Látni kell, amikor versenyre készülve ott van az ifjúsági raj, a női raj és a felnőtt raj, gyakorlatilag családok vannak együtt. Ez csodálatos dolog. A fiatalok olyasmit tanulnak meg, ami magabiztosságot ad nekik, kialakul felelősségteljes gondolkodásuk. Előfordul, hogy elmegy valaki tőlünk, olyan is van, aki 17 éves korában csatlakozik hozzánk. Nincs ebben semmi különös. A városban nagyon sok lehetőség van szabadidős elfoglaltságokra, sportra, művészetekre. Talál magának más hobbit. Pillanatnyilag 21 tagunk van az ifjúsági rajban, köztük 7 lány. Felkészítéskor nincs különbség a fiúk és lányok között. Nők azonban nem vonulnak, ők a rádióforgalmazásban kapnak feladatot. Száz körüli a felnőttekkel, nyugdíjasokkal együtt a közösségünk létszáma. A klub tagjaink előtt mindig nyitva, mindig van alkalom a találkozásra mindenki számára.

Kiss János
Foto: Németh Iván