Képviselő-testületi ülés

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. november 30-án (csütörtökön) nyilvános ülést tart 9.00 órakor a Városháza tanácskozó termében.

N A P I R E N D:
1/a. A 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása. 1
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
1/b Beszámoló a 2017. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről. 55
Előadó a polgármester nevében: Cserkutiné Stipsics Edina pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető.
2. A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló 7/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása. 99
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
3. A gyermekjóléti ellátási formákról és a gyermekétkeztetésről szóló 8/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása. 114
Előadó a polgármester nevében: Mezei Virág igazgatási és építéshatósági osztályvezető.
4. Tájékoztató Kőszeg és térsége foglalkoztatási helyzetéről. 122
Előterjesztő: Baloghné Molnár Celeszta a Kőszegi Járási Hivatal foglalkozatási szakügyintézője.
5. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása. 134
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.
6. Kőszeg Város Települési Arculati Kézikönyvének jóváhagyása. 144
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.
7. Kőszeg város településrendezési eszközeinek V. módosítása (Déli városrész közlekedésfejlesztése c. projekt részét képező Pogányi út és a Gábor Áron utca csatlakozása) – végső elfogadás. 325
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.
8. A 87-es főút Kőszeg-B61a Rattersdorf (Rőtfalva) összeköttetés megvalósítása érdekében a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala. 367
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.
9. A Kőszeg 0117/3 hrsz-ú ingatlan (napelempark) vonatkozásában a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos javaslatok, vélemények elfogadásáról szóló döntés meghozatala. 370
Előadó a polgármester nevében: Bertók Sándor főépítész.
10. Kőszeg Város és Térsége Társulása megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatala. 372
Előterjesztő: Huber László polgármester.
11. A tervezett napelemparkkal kapcsolatos döntések meghozatala. 386
Előterjesztő: Huber László polgármester.
12/a. Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló megállapodás jóváhagyására. 412
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
12/b. A hulladékgazdálkodás jövőbeni ellátásával kapcsolatos javaslat megtárgyalása. 422
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
13/a. A fizető parkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló 16/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosítása. 427
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
13/b. Beszámoló a fizető parkolók működéséről. 436
Előterjesztő: Kovács István igazgató.
14. Parkolók kialakítása a Kiss János lakótelepen. 439
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
15. 9 személyes mikrobusz vásárlása. 443
Előadó a polgármester nevében: dr. Zalán Gábor jegyző.
16. A TOP-5.1.3-16 kódszámú, „ Otthonunk Kőszeg-hegyalja - a helyi identitás erősítése közösségfejlesztési módszerekkel” c. pályázat benyújtása. 445
Előterjesztő: Huber László polgármester.
17. Krizmanich István megbízási szerződése. 447
Előterjesztő: Huber László polgármester.
18. A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának a kinevezése. 456
Előterjesztő: Huber László polgármester.
19. Vagyonügy:
Megüresedett önkormányzati bérlakások hasznosítása (Rohonci u. 46/B., Pék u. 19. fsz. 2.). 457
Előadó a polgármester nevében: Németh Ildikó mb. városüzemeltetési osztályvezető.
A napirend megtárgyalása után:
„Egyebek”: közérdekű bejelentések, javaslatok és kérdések.
A képviselő-testületi ülés után, 14 órakor lesz a Temető utca felújított szakaszának ünnepélyes átadása, amelyre szintén tisztelettel meghívom.
Helyszín: Temető utca – Park utca kereszteződése.
Kőszeg, 2017. november 24.
Huber László s. k.
polgármester