Könyvbemutató

Végjáték a határon - Kőszeg 1944-45. címmel írt könyvet Horváth Ferenc és L. Kiss Csaba a Kőszegre hurcolt munkaszolgálatosokról. A könyv bemutatója 2015. május 5-én 17 órakor lesz a Jurisics várban. Köszöntőt mond Huber László Kőszeg város polgármestere, Márkus Sándor a szombathelyi zsidó hitközség vezetője, Dr. Katona Attila Tudományos Dékánhelyettes, intézetigazgató, egyetemi docens NYME – SEK. A könyvet bemutatja a társszerző: L. Kiss Csaba.

A helyszínen lehetőség lesz könyvvásárlásra, valamint a szerzőkkel való kötetlen beszélgetésre és dedikálásra.

Tíz évvel a bizonyítékok feltárása utáni érdemi előrelépés a könyv megjelenése, mivel még ma sem tudják sokan, hogy Kőszegen hetven évvel a világégést követően jeltelen tömegsírban nyugszanak a II. világháborúban elpusztított több száz zsidó származású honfitársunk földi maradványai.

A bolti fogyasztói ár 3990,-; a bemutató helyszínén 2990,- a könyv ára.

Tíz évvel a bizonyítékok feltárása után talán érdemi előrelépést hoz majd egy könyv megjelenése a kőszegi tömegsírok kérdésében. Sajnos még ma sem tudják sokan, hogy a város határában hetven évvel a világégést követően jeltelen tömegsírokban nyugszanak a II. világháborúban elpusztított több száz zsidó származású honfitársunk földi maradványai.
L. Kiss Csabának, az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Ált. Isk., Gimnázium és Kollégium tanárának az egykori tanára, Horváth Ferenc (ma nyugállományban van) mesélte, hogy amikor még gyermek volt, sokat hallott arról, hogy a városba 1944 telén rengeteg szerencsétlen zsidó foglyot hoztak, akiket halálra dolgoztattak az erődítési munkálatokban. Az idehurcoltak közül a rendkívül rossz körülmények hatására nagyon sokan elpusztultak, akiket jeltelen tömegsírokba temettek el. A tömegsírok egy részét a háború után feltárták, és az elhunytak maradványait Budapesten helyezték örök nyugalomra. A rohamtempóban végrehajtott exhumálás nem volt teljes, több száz halottat hagytak a jeltelen tömegsírokban. Erről csak néhány helybeli tudott, akik mindezt elmesélték, az akkor még gyermek Horvát Ferencnek, aki felnőttként többször próbált beszélni erről befolyásos emberekkel. Azonban mindig elutasították azzal az indokkal, hogy az ügy már régen le van zárva, és az időközben beerdősített területen nincsenek halottak.
Ezek a kifogások azonban számára nem voltak megnyugtatóak, ezért egykori tanítványával, L. Kiss Csabával együtt úgy döntöttek, hogy csak a halottak illegális feltárásával bizonyíthatják a tömegsírok meglétét, ezért 2004 kora nyarán egy kutatóárkot nyitottak. A gödörből ruhafoszlányok, csontdarabok és két koponya került elő. Itt abbahagyták a feltárást, és értesítették a hatóságokat, hogy emberi maradványokra bukkantak.
Több újságcikk és televíziós felvétel is készült, de a döntéshozókra mindez semmilyen hatással sem volt. Mindenki csak ígérte, hogy méltó emlékművet kapnak az elhunytak. Hosszas huzavona után 2008-ban történt meg a szakértői feltárás, ami minden kétséget kizáróan bizonyította a tömegsír létét. „Föltárulnak a halál kapui” címmel egy megrázó kiállítást is rendeztek az előkerült ruhaanyagok felhasználásával, de érdemben nem történt meg a végtisztesség megadása az áldozatoknak.
Horváth Ferenccel szerették volna elérni, hogy a város szélén, 1985-ben létesült holokauszt emlékmű (Itt nem nyugszanak elhunytak, nem volt tömegsír, mégis minden év március végén itt van a városi megemlékezés.) helyett méltó módon, a tömegsíroknál létesüljön egy emlékpark.
A tömegsírok kérdésének agyonhallgatottsága indította el azt a kutatómunkát, hogy Kőszeg szemszögéből kerüljön komplexebb bemutatásra a II. világháború végső időszaka. A könyv nemcsak az erődítési munkálatokra hurcoltak szomorú sorsára fókuszál, hanem a város lakosságának helyzetét is vizsgálja. A nyilas uralmat, és az azt követő szovjet megszállás körülményeit is próbálja bemutatni a Szülőföld Könyvkiadó szerkesztésében megjelenő kiadvány.