Kőszegi kitüntetettek

2019. október 22-én tartotta a Vas Megyei Közgyűlés az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést és kitüntetési ünnepséget a Megyeháza dísztermében. Dr. Bariska István, Godavszky Beáta és Horváth Ferenc is elismerésben részesült.

Hagyományokhoz híven, ezen a napon került átadásra több elismerő kitüntetés is.

Vas megye általános fejlődését, szellemi értékeinek gyarapodását szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül

„Gróf Batthyány Lajos – Életmű Díj” kitüntetésben részesült:

Dr. Bariska István történész, a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltár nyugalmazott vezetője

Dr. Bariska István történész az 1970-es évektől aktívan részt vett a Vas megyei honismereti mozgalom munkájában. Tudományos előadásokat tartott hazai és nemzetközi konferenciákon, számos önálló kötet és több száz tanulmány szerzője. Ezek elsősorban Kőszeggel és Vas megyével foglalkozó témákat dolgoznak fel. Kiváló nyelvtudásának és paleográfiai tapasztalatainak köszönhetően a 16-18. századi német nyelvű források egyik legelismertebb kutatója és közrebocsátója. Kőszeg város történetét ismertető, idegenforgalmi szempontból is jelentős kötetek, útikönyvek szerzője. Várostörténeti kutatásai során számos értékes építészettörténeti adatot tárt fel és publikált.
Vas megye épített környezetének fejlesztését, az épített kulturális örökség védelmét szolgáló kimagasló munkássága elismeréséül

“Fazakas Péter-Díj”-ban részesült:

Godavszky Beáta, építész és település vezető tervező

A megye sok településén járva viszontláthatjuk Godavszky Beáta keze munkáját a házsorok, terek alakulásában. Számos kistelepülés és város rendezési tervének elkészítése fűződik a nevéhez. 2008-tól a megyei főépítészi státuszba választották, ahol az évtizedek során felhalmozódott tudását igazán a köz javára tudta kamatoztatni. A közéletben több szakmai bizottságban, mint például az Urbanisztikai Társaság Falutagozatában tevékenykedett. Az utóbbi 10 évben is aktívan részt vesz jó néhány település fejlesztéseit meghatározó tevékenységekben, településrendezési eszközök, Településképi Arculati Kézikönyvek elkészítésében.

A megyei közgyűlés elnöke egyedi döntése alapján Vas Megye Közgyűlése Elnökének Emlékérme elismerésben részesült:

Horváth Ferenc címzetes rendőr mérnök alezredes, a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat mobil ellenőrzési csoport vezetője kiemelkedő közösségi munkájáért.