Lakossági fórum és közmeghallgatás

2017. november 8-án, szerdán, 16.30 órai kezdettel lakossági fórum lesz a Köszházban, amelynek tárgya: a településrendezési eszközök módosítása: - a 87. sz. főút Kőszeg-B 61a Rattersdorf (Rőtfalva) összeköttetés megvalósítása érdekében, - a Kőszeg, 0117/3 hrsz-ú terület módosítása, villamosenergia-termelő rendszerek telepítéséhez. 17.00 órakor pedig közmeghallgatás lesz "A kőszegi városmajor környezettudatos rehabilitációja c. projekt tervbemutatója" témában.

M E G H Í V Ó

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2017. november 8-án
(szerdán)
17 órai kezdettel
a Jurisics-vár KÖSZ-Házban
(Kőszeg, Rajnis u. 9.

KÖZMEGHALLGATÁST
tart,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közmeghallgatás tárgya:
A kőszegi városmajor környezettudatos
rehabilitációja c. projekt
tervbemutatója.

A közmeghallgatáson az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői a közmeghallgatás tárgyában
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek!

Kőszeg, 2017. október 30.
Huber László s. k.
polgármester

HIRDETMÉNY

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó
partnerségi egyeztetés lefolytatása, valamint
meghívó lakossági fórum megtartására

A lakossági fórum témája:
a településrendezési eszközök módosítása

1. 87. számú főút Kőszeg – B61a Rattersdorf (Rőtfalva)
összeköttetés megvalósítása érdekében

2. Kőszeg 0117/3 hrsz-ú terület módosítása,
villamosenergia-termelő rendszerek telepítéséhez

Tisztelt Partnerek!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 137/2017. (VIII. 31.) képviselő-testületi határozatával elrendelte, hogy tárgyalásos eljárás során készíttesse el a településrendezési eszközök módosítását a „87. számú főút Kőszeg – B61a Rattersdorf (Rőtfalva) összeköttetés megvalósítása” c. projekt megvalósítása érdekében.
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 140/2017. (VIII. 30.) határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a Kőszeg 0117/3 hrsz-ú területet abból a célból, hogy a KEHOP-5.1.2-17 kódszámú „Megújuló alapú zöldáram-termelés elősegítése 0,5 MW beépített teljesítményű villamosenergia-termelő rendszerek telepítésével” megnevezésű pályázat támogatásával e területen beruházás valósulhasson meg.
A 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet 29/A. §-a (3) bekezdése és Kőszeg Város Képviselő-testületének 110/2017. (VI. 29.) partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozata alapján a településrendezési eszközök módosítása során társadalmi bevonás keretében a szabályzat szerinti partnereket tájékoztatni kell.

Tisztelt Partnerek!

A településrendezési eszközök módosításának ismertetésére céljából:
L A K O S S Á G I F Ó R U M O T
tartunk.

A lakossági fórum időpontja: 2017. november 8. (szerda)
16.30 óra

A lakossági fórum helyszíne: Kőszeg, Jurisics-vár
KÖSZ-Ház (Rajnis u. 9.)

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozóan 2017. november 17-ig – névvel és címmel ellátott – javaslatot, észrevételt tehetnek,
– papír alapon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre a Főépítésznek címezve,
– elektronikusan a foepitesz@koszeg.hu e-mailcímre.
További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).

Kőszeg, 2017. október 30.

Huber László s. k. polgármester