Lakossági tájékoztató

A bővítményben olvasható Kőszeg Város Polgármestere tájékoztatója a városban szükséges maszkhordási szabályokról és a kutyafuttatók használatáról.

Tisztelt Lakosság!


A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján önkormányzati rendeletet alkottam, melyben szabályoztam, hogy Kőszeg belterületén 2020. november 12-től mely közterületeken, illetve nyilvános helyeken kötelező maszkot viselni. Eszerint:
A kőszegi piac és temető területén, a vallási közösségek épületeinél szertartásra, gyermekjóléti, köznevelési, egészségügyi és szociális intézményekbe, élelmiszerüzletekbe, postai épületekbe érkezés, valamint távozás ideje alatt a bejáratuktól számított 30 méteres körzetben a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot oly módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.
A korlátozásokkal kapcsolatban arra szeretném kérni a T. Lakosságot, hogy a fent írt rendelkezések betartása érdekében a piacra, a temetőbe, a vallási közösségek szertartásaira, bölcsődébe, óvodába, iskolákba, az Egészségházba, Orvosi Ügyeletre és szociális intézményekbe, az élelmiszerüzletekbe, valamint a postai épületekbe történő érkezés során, lehetőleg már a gépjárműből való kiszállás előtt rakják fel a szájmaszkot és azt a távozás ideje alatt is viseljék!
Emellett figyeljenek arra, hogy egymástól lehetőség szerint legalább másfél méter távolságot tartsanak és használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket!

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy fenti Kormányrendelettel összhangban Kőszegen a kutyafuttatásra kijelölt területek használata rendjéről a mai naptól az alábbiak szerint rendelkeztem:
1. A kutyafuttatók területén egyidejűleg 6 kutyatartó tartózkodhat kutyájával!
2. A kutyatartóknak a kutyafuttatón egymás között a 1,5 méteres védőtávolságot meg kell tartaniuk!
Kutyafuttatásra kijelölt területek:
- Kórház utca - Gyöngyös patak - Malomárok által határolt terület
- Egészségház és műjégpálya közötti terület
- Csónakázó-tó melletti - Malom utca által határolt terület

Kérem továbbá a T. Lakosságot, hogy fokozottan figyeljünk a járványügyi előírások, így különösen a maszkviselési szabályok, a kijárási tilalom és a közterületi magatartási szabályok betartására.


Vigyázzunk egymásra! Megértésüket köszönöm!


Kőszeg, 2020. november 11.


Básthy Béla s.k.
polgármester

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
31/2020. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
a település közterületein és nyilvános helyeken történő maszkviselésrőlKőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet 27. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés alapján, a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva Kőszeg Város Önkormányzata Polgármestere a következőket rendeli el:

1. §

A kőszegi piac és temető területén, a vallási közösségek épületeinél szertartásra, gyermekjóléti, köznevelési, egészségügyi és szociális intézményekbe, élelmiszerüzletekbe, postai épületekbe érkezés, valamint távozás ideje alatt a bejáratuktól számított 30 méteres körzetben a hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot oly módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.


2. §

A 1. §-ban meghatározott előírás érvényesítése a piac és temető tekintetében az üzemeltető Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Nonprofit Kft. felelőssége, egyéb esetekben a közterület-felügyelő jogosult ellenőrizni a rendelkezések betartását.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2020. december 11-én hatályát veszti.
Dr. Zalán Gábor s.k. Básthy Béla s.k
jegyző polgármester

KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERE


Szám: K/20991-1/2020.Rendelkezés

Kőszeg Város Önkormányzata közigazgatási területén kutyafuttatásra kijelölt területek használata rendjéről

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelettel összhangban Kőszegen a kutyafuttatásra kijelölt területek használata rendjéről az alábbiak szerint rendelkezem:
1. A kutyafuttatók területén egyidejűleg 6 kutyatartó tartózkodhat kutyájával!
2. A kutyatartóknak a kutyafuttatón egymás között a 1,5 méteres védőtávolságot meg kell tartaniuk!

Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályairól szóló 13/2014. (III. 28.) önkormányzati rendeletének 1. mellékletében kutyafuttatásra kijelölt területek:
- Kórház utca - Gyöngyös patak - Malomárok által határolt terület (2605 hrsz.)
- Egészségház és műjégpálya közötti terület (2975/108 hrsz.)
- Csónakázó-tó melletti - Malom utca (1113/6 hrsz.) által határolt - terület (1112/3 hrsz.)

Kérem, hogy mindenki csökkentse minimálisra az egyéb közterületek használatát is!

A rendelkezés az aláírás napján lép hatályba, és 2020. december 11-ig hatályos.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!


Kőszeg, 2020. november 11.

Básthy Béla s.k.
polgármester