Meghívó közgyűlésre

Az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2018. évi I. közgyűlésére a Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium dísztermében kerül sor 2018. április 10-én, kedden, 16.30 órakor.

Tisztelettel meghívjuk a teljes tagságot az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2018. évi I. közgyűlésére!

Napirendi pontok:
1.) Elnöki köszöntő, a jegyzőkönyv vezető és a hitelesítők megválasztása
2.) Tájékoztatás tagsági ügyekről (belépés, kilépés, kizárás)
3.) A Felügyelő Bizottság állásfoglalása az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2017. évi mérlegéről, közhasznúsági jelentéséről
4.) 2017. évi szakmai beszámoló elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
5.) 2017. évi közhasznúsági jelentés, mérleg elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
6.) 2018. évi munkaterv elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
7.) 2018. évi költségvetés elfogadása. Az anyag előre kiküldve – szavazás
8.) Tájékoztató Margitay István, volt novákfalvi bérlő elmaradt egyesületi tagdíjának végrehajtási ügyéről.
9.) Turisztikai történések, turisztikai aktualitások –tájékoztató, Győrffy Gábor turisztikai menedzser
10.) Egyebek – beadott, beadni tervezett projektek (Somogyi Györgyné)

A közgyűlés helyszíne: Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium díszterme (Kőszeg, Gyöngyös u.31. 1. emelet-díszterem)
A közgyűlés dátuma: 2018. április 10. kedd, ideje: 16.30 óra

Kérem, hogy amennyiben meghatalmazott képvisel tagtársat, azt 2018.04.06-ig jelezzék felénk.
A közgyűlésen a meghatalmazást a titkár részére szíveskedjenek átadni.
Amennyiben a Közgyűlés a meghívóban jelzett időpontban határozatképtelennek bizonyulna, úgy az Alapszabály 13.§.(1) pontja szerint az elnök a közgyűlést feloszlatja, és új közgyűlés összehívását rendeli el. Az ismételten összehívott közgyűlés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes és a határozathozatalhoz szükséges szavazati arányokat a jelenlevők számához kell viszonyítani.

A megismételt közgyűlés helyszíne:Kőszegi Evangélikus Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium díszterme (Kőszeg, Gyöngyös u.31. 1. emelet-díszterem)
A megismételt közgyűlés dátuma: 2018. április 10. kedd, ideje: 17.00 óra
A változatlan napirendi pontok:
1.) Elnöki köszöntő, a jegyzőkönyv vezető és a hitelesítők megválasztása
2.) Tájékoztatás tagsági ügyekről (belépés, kilépés, kizárás)
3.) A Felügyelő Bizottság állásfoglalása az Írottkő Natúrparkért Egyesület 2017. évi mérlegéről, közhasznúsági jelentéséről
4.) 2017. évi szakmai beszámoló elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
5.) 2017. évi közhasznúsági jelentés, mérleg elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
6.) 2018. évi munkaterv elfogadása. Az anyag előre kiküldve - szavazás
7.) 2018. évi költségvetés elfogadása. Az anyag előre kiküldve – szavazás
8.) Tájékoztató Margitay István, volt novákfalvi bérlő elmaradt egyesületi tagdíjának végrehajtási ügyéről.
9.) Turisztikai történések, turisztikai aktualitások –tájékoztató, Győrffy Gábor turisztikai menedzser
10.) Egyebek – beadott, beadni tervezett projektek (Somogyi Györgyné)

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel minden tagtársunk megjelenésére feltétlenül számítunk!

Kőszeg, 2018. március 27.

Bakos György sk Somogyi Györgyné sk
Elnök titkár