Mi várható Kőszegen a közeljövőben?

A képviselő-testület legutóbbi ülésén hangzott el egy tájékoztató arról, milyen fejlesztéseket tervez a városháza idén és a következő években. Mellékletünkben a lakosság sok olyan kérdésre is választ kap, mely nagyban befolyásolja az eljövendő éveket.

Mi várható Kőszegen a közeljövőben?A képviselő-testület legutóbbi ülésén hangzott el egy tájékoztató arról, milyen fejlesztéseket tervez a városháza idén és a következő években. Mellékletünkben a lakosság sok olyan kérdésre is választ kap, mely nagyban befolyásolja az eljövendő éveket:

Hol lesz kerékpárút, melyik utcákat újítják fel a közeljövőben? Milyen lesz az új piac, hogyan fejlesztik a csapadékvíz elvezetését? Mi lesz a városi óvodákkal és hogyan kerékpározhatunk ki Kőszegfalvára? Milyen lépésekkel fejleszti turizmusát a város, hogyan szállhatunk át szinte egy helyben a vonatról a helyi buszokra?

Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre is választ kaphat az alábbi összeállításban:

Tájékoztató a 2018-2019-ben megvalósuló városfejlesztési projektek helyzetéről és várható előrehaladásáról


Kőszeg déli városrészének közlekedésfejlesztése

Kőszeg déli városrészének fejlesztése egy komplex, Kőszeget és térségét érintő fenntartható közlekedésfejlesztési koncepció része, amely már korábban meghatározásra került a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában, illetve Vas Megye Integrált Területi Programjában. A projekt célja a településrész közlekedési úthálózatának kerékpáros-baráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével, valamint utcák burkolat-felújításával, tehermentesítésével.
A fejlesztés fő eleme a Pogányi út hiányzó szakaszának kiépítése a Tesco körforgalom és a Velemi úti lakótelepi körgarázsok között. Az útszakasz kiépítése után tehermentesítő funkciót lát majd el a Rákóczi és Rohonci utcák forgalomcsillapítása érdekében. A közel 600 méteres útszakasz 7 méteres burkolatszélességgel és az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz-elvezetéssel és közvilágítással épül ki. (az úttal párhuzamos, annak északi oldalán futó kerékpárút az Önkormányzat és Vas Megye közös projektjének részeként épül ki az útépítéssel egy időben.)
A Gábor Áron utca déli vége és a Pogányi út között új gyalog- és kerékpárút létesül, amelynek 50 méter hosszú és 4,5 méter széles lesz.
A Rákóczi utcán átépítésre kerül a Szent Lénárd utca csatlakozásánál lévő gyalogátkelő új közvilágítással. Egy rövid kapcsolódó szakaszon a járda kerékpárúttal szélesedik ki (az utca nyugati oldalán a Forintos Mátyás és Szent Lénárd utcák közötti szakaszon) Az átépítéssel érintett szakaszon lévő autóbusz megállóhely áthelyezésre kerül.
A fejlesztés részeként elkészül a Forintos Mátyás utca teljes keresztmetszetű felújítása is közel 120 méter hosszban a kapcsolódó csapadékvíz elvezetéssel együtt. Az útburkolat átépítése után a gépjármű-forgalom továbbra is egy, míg a kerékpárosok két irányban közlekedhetnek majd szabályosan a Rákóczi és Gábor Áron utcák között. A Rákóczi utca felől forgalomlassító sziget (fekvőrendőr) készül így az átépítéssel biztonságosabbá válik a lakóutca.
Alapjaitól, teljes pályaszerkezet cserével és új burkolat építésével újul meg a Gábor Áron utca teljes hosszában, ahol helyreállításra kerülnek a korábban betemetett csapadékvíz-elvezető árkok is. A 6 méter széles új burkolaton kétirányú kerékpársáv kerül felfestésre.
A közelmúltban kiépült „Egészségház” kerékpárút, a Pogányi úthoz kapcsolódó kerékpárutak és a Forintos Mátyás és Gábor Áron utcák felújítása, átépítése után a Vasútállomás, az iparterület, a kereskedelmi üzletek gyalogos és kerékpáros megközelítése jelentősen javul és biztonságosabb lesz a hegylábi területek a Kiss János Lakótelep és a környezetében található oktatási intézmények felől. A projekt megvalósítása után az Önkormányzat napi szinten kerékpározók számának, arányának folyamatos növekedését és a közlekedésbiztonság javulását várja el a gyalogosok, kerékpárosok, közösségi-közlekedés használói és a személygépkocsi-forgalom tekintetében egyaránt.
Projekt jelenlegi állása: A tervek elkészültek, az építési engedély rendelkezésre áll, közbeszerzés előkészítés alatt.
Kivitelezés várható megkezdése: 2018. harmadik negyedév.

Az 1337/2016 (VII.4) KRAFT kormányhatározat szerinti kiegészítő forrás tartalma:
A város rövid- és középtávú fejlesztési elképzelései szerint Kőszeg közlekedési hálózatát a fenntarthatóság igényeinek megfelelően kell átalakítani, fejleszteni, a közlekedésbiztonság növelése érdekében az elválasztott gyalogos és kerékpáros közlekedés megteremtésére kell törekedni. Az egyéni közlekedési módot választók között a gyalogos és kerékpáros közlekedők részarányának növelése a cél, ami által csökkenthető a város környezeti terheltsége, zsúfoltsága, valamint a városi szintű pakoló hiány.
Teljes szélességű felújításra kerül a Kiss János utca, ami a tervek szerint a későbbiekben városszerkezeti jelentőségű összeköttetést biztosít majd Kőszeg műemléki belvárosa és a Gyöngyös-patak partja, a város észak-keleti lakóterületei, a Dr. Nagy László EGYMI intézménye, valamint a tervezett Máv-Campus között. A projekt szorosan összefügg a Várkör és a Gyöngyös-part Zöld-város programban való megújításával.
Az utcában elhelyezkedő lakóingatlanok gépjárművel való megközelíthetősége továbbra is biztosítva lesz, azonban a burkolat kialakításával és a forgalmi rend meghatározásával a gyalogos- és kerékpáros közlekedés elsőbbségének megteremtése a cél.
A Kiss János utca „műemléki jelentőségű terület”, valamint az épületek jelentős része műemléki vagy helyi védelem alatt áll, így az elhelyezésre kerülő utcabútorok, burkolatok kiválasztásánál fontos szempont a megfelelő esztétikai megjelenés és a belvárossal egységes arculat kialakítása is.
Projekt jelenlegi állása:
A támogatási szerződés módosítása és a tervek elkészítése folyamatban, az engedélyezési eljárás várható megindítása március.
Kivitelezés várható megkezdése: 2019. második negyedév.Kőszegi városmajor környezettudatos rehabilitációja

A projekt részeként megvalósul a kőszegi városmajor környezettudatos rehabilitációja. A beavatkozás célja új zöldfelületek létrehozásán és a meglévő zöldfelületek feljavításán túl a helyi piac megújítása, a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése, a parkoló-kapacitás bővítése, a rossz állapotú melléképületek bontása, ezáltal a környező területeken magán beruházások ösztönzése.
A beavatkozás eredményeként egy korszerű piacterület alakul ki, ahol fél-mobil árusító pultok és a Városmajor épülete előtt fedett árusító helyek teszik komfortossá a vásárlást és árusítást. További árusító standok elhelyezésére is lehetőség nyílik a megnövelt gyalogos felületek teresedésén. A megüresedő Tűzoltólaktanya garázsaiból egy kisebb vásárcsarnok kerül kialakításra, míg a felszabaduló egyéb helyiségek a piacot kiszolgáló funkciók részére (iroda, mellékhelyiség, gombavizsgáló) és a Kossuth utca 3. lakóinak tárolóként lesznek hasznosítva. A későbbiekben igény esetén további üzlethelyiségek is kialakításra kerülhetnek az épület földszintjén. A jelenlegi virágüzlet mögötti területen egy új nyilvános illemhely és a szükséges tárolók kerülnek kialakításra. A lakossági parkoló-igények kielégítésére kiépítésre kerül a Városmajor épülete előtti parkoló szintén fasorral, a szomszédos iskolai sportpálya felújítása után tartalék parkolóként áll majd az árusok rendelkezésére szombatonként.
A Fő tér felé új kiemelt gyalogátkelő készül, a piachoz kapcsolódva kerékpártárolók kerülnek telepítésre.
A jelenlegi piac területén egy halszálkás kialakítású, fasorral árnyékolt és zöldfelületekkel tagolt parkoló épül. A Kossuth u. 5. alatti épület tűzfala mentén is új zöldfelület lesz fákkal, bokrokkal és padokkal. Zöldfelületi fejlesztés egyik fő elemeként a Kossuth u. 1. mögötti önkormányzati területen – a tárolók lebontása után - egy új park kerül kialakításra, ahol egy sétány tárja fel természetvédelmi területen álló helyi védettségű óriásplatánt. A Platán körüli zöldfelület is megújul, az új kavicsolt sétány mellé padok kerülnek, Magyarország és a világ nevezetes fáit bemutató „Óriásplatán tanösvény” létesül. A közbiztonság javítása érdekében korszerű parkvilágítás kerül kiépítésre. A burkolt felületek átalakításakor a meglévő csapadék elvezető rendszereket is fel kell újítani. A területre hulló csapadékot a zöldfelületek, fák öntözésére használják és új, energiatakarékos közvilágítás létesül. A fejlesztés kapcsán az önkormányzat arra számít, hogy megújult közterületek, az új zöldfelületek és a korszerű piac a lakosság és a turisták megelégedését váltja ki, aminek hatására több árus érkezik és több helyi terméket lehet majd értékesíteni.
Projekt jelenlegi állása:
A tervek elkészültek, engedélyezési eljárások folyamatban.
Kivitelezés várható megkezdése: 2018. negyedik negyedév.Az 1337/2016 (VII.4) KRAFT kormányhatározat szerinti kiegészítő forrás tartalma:
A KRAFT program segítségével megvalósulhat a Várkör keleti szakaszának közterületi megújítása a zöldfelületek növelésének érdekében. A leromlott állapotú parkolók átépítésével és az útburkolat szélességének csökkentése árán a járdák mentén új zöldfelület létesíthető. A forgalom-lassítást a gyalogátkelők kiemelésével és a forgalmi sávok szűkítésével együttesen érjük el. Új forgalmi rend kerül kialakításra az Országzászlónál.
A projekt kiegészítéseként megújulhatnak a Gyöngyös parti zöldterületek, valamint gyalog- és kerékpárút épülhet a Dózsa György és Kiss János utcák között.
Projekt jelenlegi állása:
A tervezés folyamatban, engedélyezési eljárások várható indítása márciusban.
Kivitelezés várható megkezdése: 2019. első negyedév.Kőszeg város csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése

A Puskapor utcai csapadék főgyűjtő csatorna a város egyik legnagyobb vízgyűjtő-területének, a Király-völgy csapadékának levezetését szolgálja. A néhány éve újjáépített Puskapor utcai főgyűjtő folytatásaként új nyomvonalon - a Dózsa György utca helyett - az Auguszt János utcán kiépülő nagy átmérőjű csatornán jut majd el a csapadékvíz a Gyöngyösbe. A projekt megakadályozza a 2009-es Árpád tér és környezetének elöntését okozó villámárvizekhez hasonló károk kialakulását.
Az utóbbi évtizedekben a város gyors területi növekedésével nem tudott lépést tartani a közmű-hálózatok fejlesztése, így egyre több helyen okozott gondot a hegyről hirtelen és akadálytalanul lezúduló csapadékvíz. A Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont környezetének csapadékvíz-rendezése több elem megvalósításával hivatott ezt csökkenteni. A közelmúltban egy ásott övárok látta el a látogató központ és parkjának védelmét, aminek a burkolása és megfelelő keresztmetszetű kialakítása tovább csökkenti majd a Hunyadi utca felső szakaszán működő zárt csapadékcsatorna terheltségét és a parkot érintő elöntések esélyét.
A Diófa és Park utcák védelmének érdekében több rövidebb, de szűk keresztmetszetű csatorna is bővítésre kerül a Park, a Hunyadi és a Bersek József utcák csomópontjaiban.
A Hosszúlövészárok dűlőben burkolt csapadékelvezető árok és 3 méter széles közlekedési és vízelvezetési célú beton vápa kiépítése történik meg, előbbi közel 150, utóbbi 100 m hosszban.
Projekt jelenlegi állása:
Az első ütem tervei elkészültek, jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak, közbeszerzés előkészítés alatt.
Kivitelezés várható megkezdése: 2018. harmadik negyedév

Az 1337/2016 (VII.4) KRAFT kormányhatározat szerinti kiegészítő forrás tartalma:
A Királyvölgyi Patak szabályozása a 2009-es évben hatalmas károkat okozó villámárvízhez hasonló események kialakulását akadályozza meg. A patakon összesen 3 helyen épül ki műtárgy a lezúduló víz megfékezésére. A hegylábi területek csapadékelvezetésének fejlesztése és a Tamás-árok feliszapolódásának megelőzése érdekében több hordalék-ülepítő műtárgy kerül kiépítésre a Szabóhegyi út környezetében. Burkolásra kerül az út állagának megóvása érdekében a Mohás utca elején a Mohás patak medre. Megépül a Szőlőskert utcai csapadékcsatorna és árok. A Kálvária utcai 1. stáció és a Koronaőrző bunker közelében szintén egy hordalék-ülepítő kerül kialakításra. Kőszegfalva csapadékvíz-elvezetés fejlesztése elsődlegesen az északi területek védelmét szolgálja nyílt árkokkal, zárt csatornával és a vasúti átkelő környezetének víz-rendezésével. A Gábor Áron utcai csatorna kiváltása, bővítése az utca csapadékelvezetésén túl a kiépülő Pogányi útról is a Gyöngyösbe vezeti a vizet.
Projekt jelenlegi állása: A támogatási szerződés módosítása és a tervezés folyamatban van, az engedélyezési eljárás megindítása március elején várható.
Kivitelezés várható megkezdése: 2019. első negyedév
4-5. A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
(TOP-1.4.1-15) című pályázati kiírás alapján az Önkormányzat két projektben mind a négy Óvodájára támogatást nyert. Az elnyert forrás összértéke: 150 M Ft


„Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen –

Újvárosi-Kőszegfalvi Óvoda” (88 MFt.)

Újvárosi Óvoda
Az udvar esős időben lassan szárad, lejtési viszonyai egyenetlenek, ezért a projekt keretében tereprendezési munkák elvégzésére kerül sor. Egy új udvari vár kombinó játék is telepítésre kerül, ami az előírásoknak megfelelő ütéscsillapító aljzattal készül. A meglévő mellé egy új, udvari könnyűszerkezetes (előgyártott) játéktároló kerül kiépítésre. Az udvari bejárat fölé lexan fedésű előtető készül. A teraszra két darab nagy napernyő kerül elhelyezésre, hogy az udvari foglalkozások alkalmával árnyékot biztosítson. Az előterekben a járólap felületek bontásra kerülnek, helyette új greslap burkolat készül lábazattal együtt. A gazdasági irodában a linóleum padló laminált padlóra lesz cserélve szegéllyel. A villanyszerelési munkák után vakolat-javítás válik szükségessé. Az épület teljes belső festése és az alapozó faljavítások közel 2.500 m2 felületet érintenek, ezen túl szükséges a belső ajtók és csövek festése. Elhelyezésre kerül egy új radiátor-burkolat, beszerzünk több új íróasztalt, 5 db új tároló-szekrényt, cserére kerülnek a gyermek öltözőszekrények és a sötétítő-függönyök. 18 db gyermekmosdó felújítása, cseréje is megvalósul a beruházás során. Néhány helyiségben a radiátorok cseréje, javítása is szükséges, ez 6 db acéllemez tagos radiátor leszerelését és 7 db acéllemezes kompakt lapradiátor elhelyezését jelenti. Az épület villamos felújításának jelentős részét a világítástechnika teszi ki. Új lámpatestek és fénycsöves lámpatestek kerülnek beépítésre a foglalkoztatókban és a mosdókban, felszerelésre kerül ezen túl 46 db tartalék-világítási lámpatest (akkumulátoros vészvilágítás). A tálalókonyha építészeti felújítása is a projekt részét képezi.
Kőszegfalvi Óvoda
Az óvoda épületének felújítása során a belső munkák részeként az ablakok üvegezése 3 rétegűre lesz cserélve. Az üvegcserén túl a nyílászárók felújításra is kerülnek (beállítás, festés). A csoportszobában lambéria csere is megvalósul. Az intézmény teljes belső festése időszerűvé vált, a projekt részeként el is készül a csövek, nyílászárók festésével együtt. Az épület helyi védettsége és tagoltsága miatt részleges energetikai korszerűsítés (kazáncsere, födémszigetelés), melynek eredményeként javul az épület energetikai minőség szerinti elméleti besorolása és részleges akadálymentesítés valósul meg.
Projekt jelenlegi állása:
Tervezés, egyeztetés folyamatos az Irányító-hatósággal és a Közreműködő szervezettel.
Kivitelezés várható megkezdése: 2018. harmadik negyedév

„Gyermekellátási szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása Kőszegen – Központi és Felsővárosi óvoda” (62 MFt.)
Központi Óvoda:
A belső munkálatok része az intézmény teljes belső festése. Festésre kerülnek továbbá a csövek, lépcsőházi korlátok és beállítással együtt a belső és külső nyílászárók is. Telepítésre kerül egy darab várcombino játék (épített, nem eszköz) a szükséges szabványos ütéscsillapító aljzattal együtt. A homlokzat 10 cm-es kőzetgyapot és 10 cm-es nikecell (144,5 m2 és 176,7 m2) szigetelést kap. Élvédők kerülnek beépítésre. A régi, leromlott állapotú kerítés bontása után talajnedvesség elleni szigeteléssel ellátott 30-as zsaluköves oszlopú, pincefalazóval falazott, kerítésmezős kerítés készül. A fa nyílászárók helyett 20 db műanyag nyílászáró beépítésére kerül sor a hozzájuk kapcsolódó horganyzott lemez könyöklőkkel. A belső felületkezelési munkák a hátsó csoportszoba, gyermeköltöző és gyermek-mosdó festését tartalmazzák. Az épületre napelemes rendszer kerül, melynek teljesítménye 6.5 kWp. A fejlesztés után a DD energetikai szintet éri el az épület. A projekt keretében akadálymentesítés is megvalósul, többek között beépítésre kerül egy emelőgép és új, a szabványoknak megfelelő akadálymentes illemhelyiség kerül kialakításra. Az épület mellett akadálymentes parkolóhely létesül.
Felsővárosi Óvoda:
Az óvoda és bölcsőde külső felújítása elsődlegesen a burkolt felületek megújítását, a különböző kerti építmények/tárolók és a kerítés felújítását tartalmazza. A belső felújítás az intézmény festéséből, a tornaszoba részleges felújításából, beépített bútorok építéséből, valamint egy felnőtt mosdó felújításából áll. Az udvari játéktároló állapota erősen leromlott, funkcióját nem látja el megfelelően, ezért az épület bontásra kerül, emellett kerékpáros tanpálya létesül. A jelenlegi, rossz állapotú kerítés helyett új, szabványos kerítés épül pontalapos kerítésoszlopokra szerelt 1,5 méter magas tábláskerítés elemekből, alatta kerti szegéllyel, mellyel szétválasztásra kerül az óvoda és a bölcsőde játszótere. Új felnőtt (dolgozói) és gyermek-kerékpár tárolót építünk szegélyes térkő-burkolatra. Az épület előkertjében kiépítésre kerül egy db fémszerkezetű kukatároló is. A bölcsődei kertrészben egy 57,5 m2 méretű terület térkő burkolatot kap. Felújításra kerül az udvari járdák egy része, valamint a járda mellett található botlásveszélyes csapadékelvezető folyóka cserére kerül. A tornaszoba padlózatáról a meglévő parketta és PVC bontásra kerül, felületkiegyenlítés után új, szegéllyel ellátott tarkett linóleum padló készül. A teakonyha egységes bútorzatot kap, a hozzá tartozó tároló-helyiség beépített szekrényt. A bölcsőde épület ablakaira és teraszajtajára szúnyogháló és redőny kerül.
Projekt jelenlegi állása:
Tervek elkészültek, közbeszerzés előkészítés alatt.
Kivitelezés várható megkezdése: 2018. harmadik negyedév


Vas Megyei Önkormányzattal konzorciumban megvalósítandó projektek


Kőszeg várost és Kőszegfalva településrészt összekötő kerékpárforgalmi létesítmény fejlesztése

A Vas Megyei Önkormányzattal konzorciumban megvalósítandó projekt olyan elsődlegesen a hivatásforgalmat szolgáló közlekedésbiztonsági fejlesztés, amiből a kerékpáros turisták is profitálhatnak.
Felújításra kerül a Rákóczi és Cáki út közötti gyalog és kerékpárút, kiépül a Kőszegfalvi kerékpárút meghosszabbítása a vasúti megállóig, Abért-tóig. Kerékpársáv és kerékpárút kerül kialakításra a kiépülő Pogányi út mentén a Velemi út és a Tesco között. Kerékpáros nyom kerül felfestésre a Velemi utcában a lakótelep és a Belváros, Temető utca között.
A tervezés részeként elkészült Kőszeg déli városrészének Kerékpáros Hálózati Terve, ami a két megvalósítás alatt álló fejlesztésen túl további közlekedésbiztonsági elemeket javasol. Az anyag ajánlásokat is tesz a kereskedelmi létesítmények, intézmények és munkahelyek részére – például a kerékpártárolók megfelelő kialakításával kapcsolatban -, hogy a napi szinten kerékpározók száma növekedhessen.
Projekt jelenlegi állása:
A projekt tervezése folyamatos, engedélyezésének várható elindítása március vége.
Kivitelezés várható megkezdése: 2018. negyedik negyedév.


A Kőszegi Városháza energetikai korszerűsítése és tetőfelújítása

A Városháza műemlék épületének felújítása egy energetikai korszerűsítés formájában valósul meg. A fűtéskorszerűsítés legfőbb eleme egy hőszivattyú és a tetőre helyezendő napelemek telepítése, de felújításra kerülnek a nyílászárók is. A szigorú örökségvédelmi előírásokra való tekintettel az épület födémszigetelést kap a további energia-megtakarítás érdekében. Sor kerülhet a régóta esedékes tető javítására is, ahol a faszerkezet szükséges szintű pótlásán túl új lécezést és cserepezést kap a teljes épület.
Projekt jelenlegi állása:
A projekt tervezés alatt áll, támogatási szerződés aláírás alatt.
Kivitelezés várható megkezdése: 2019. első negyedév.ELŐKÉSZÍTÉS ALATTI PROJEKTEK


„Fenntartható örökség és rendezvény turizmus fejlesztése Kőszegen és térségében”

A turisztikai fejlesztési projekt részeként kiépítésre kerül a régi vasúti töltés felhasználásával a Kőszeget Ausztriával összekötő kerékpárút. A közel 1,5 km hosszú létesítmény sikeres pályázat esetén akár a jövő nyárra megépülhet a Rőtivölgyi utca végétől a határátkelőig.
A rendezvény-infrastruktúra fejlesztése az egyre nagyobb számban megrendezésre kerülő kulturális események lebonyolításához szükséges. Beszerzésre kerülnek többek között hangosításhoz szükséges eszközök, korlátok, színpadfedés, áram- és vízvételi helyek és nyilvános illemhelyek kerülnek kialakításra.
A Kőszegre látogató turisták szélesebb tájékoztatása érdekében komplex integrált turisztikai információs rendszer kerül fejlesztésre, amely magában foglal honlap-, táblarendszer-, turisztikai adatbázis és applikáció-fejlesztést egyaránt. A jelenlegi Natúrpark és „turinform” iroda helyén interaktív Turisztikai információs és látogatóközpont létesül. A Natúrpark irodái a Fekete Szerecseny Patikamúzeum emeleti helységeiben kapnak helyet.
Felújításra kerül és turisztikai attrakcióként hasznosul a Jurisics téri Városkút és Városháza melletti „gyilokjáró”
Projekt jelenlegi állása:
A projekt pályázata benyújtásra került 2017 szeptemberében és eredményre vár

Városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése

A KRAFT programban, az 1337/2016 (VII.4) és az 1986/2017 (XII.19.) Kormányhatározatokban nevesített és rendelkezésre álló forrás összértéke: 1000 M Ft
Több éve tartó egyeztetések után hamarosan megkezdődik a közös busz- és vasúti pályaudvar tervezése. A modern Intermodális csomópont a vasútállomás bővítésével, komplex fejlesztésével jön létre. A projekt megvalósítását az Önkormányzat a NIF Zrt-vel közösen végzi szorosan együttműködve a GYSEV Zrt-vel, ÉNYKK Zrt-vel, Magyar Közút Nonprofeit Zrt-vel és a szakmai szervezetekkel.
A létesítmény megalapozott tervezésének érdekében elkészítésre kerül Kőszeg hosszútávú közlekedésfejlesztési stratégiája, egy úgynevezett SUMP (Fenntartható Városi Mobilitási Terv). Itt a város egészére vonatkozóan felülvizsgálatra kerül az úthálózat, a forgalmi rend, a közlekedésbiztonság, a közösségi közlekedés, a gyalogos és kerékpáros közlekedés infrastuktúrája, a parkolási rendszer és ezek fejlesztési lehetőségei.
Elsőként a GYSEV Zrt. a Kőszeg-Szombathely vasútvonal fejlesztés elemekénet részlegesen felújítja a vasútállomás épületét, korszerűsíti az utas-tájékoztató rendszert, átépíti a vasúti peront. Az új peron kettős szerepet fog ellátni; az állomásépület felőli oldalon a buszok, míg a téglagyár felőli oldalon a vasút utasainak le- és felszállása válik komfortosabbá.
Az Önkormányzat és a NIF Zrt. projektjének részeként készülnek el a további buszállások a Liszt Ferenc utcai végállomás átköltöztethetősége érdekében. A vasútállomás előtti tér az utasok kényelme érdekében parkosításra kerül, ahol lehetőség nyílik vendéglátó és kisebb kereskedelmi funkciók elhelyezésére.
Megújulnak a gyalogosok és kerékpárosok közlekedésére szolgáló területek és az őket kiszolgáló infrastruktúra, új kerékpártárolók kerülnek kiépítésre és átépítésre kerülnek a gyalogos átkelők a biztonságosabb főúti átkelés érdekében. Az intermodális pályaudvarhoz kapcsolódóan létesítendő P+R parkoló nem csupán a vasút és buszos közlekedést igénybe vevők érdekeit szolgálja majd, hanem a városba látogatók is igénybe vehetik akár a rendezvények idején, akár a hétköznapokban, ezáltal csökkenni fog a belváros parkolási zsúfoltsága.
A belvárosi, Liszt Ferenc utcai buszpályaudvar kiköltöztetésével párhuzamosan újra indul a helyi közösségi busz-közlekedés, melynek érdekében az önkormányzat modern, környezetbarát elektromos buszok beszerzését tervezi a projekt részeként. A jelenlegi buszállomáson felszabaduló terület parkolóként kerül hasznosításra.
Projekt jelenlegi állása:
A NIF Zrt-vel, GYSEV Zrt-vel és az érintett szervezetekkel folyamatos egyeztetések zajlanak. A tervező a fenntartható városi mobilitási terv (SUMP) és a tanulmányterv készítésén dolgozik.


Turbók Attila