Örökség és identitás

Szakmákat és tudományterületeket átívelő nemzetközi konferencia Kőszegen

A Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (KÖME) a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével (iASK), valamint Kőszeg Város Önkormányzatával közösen szervezi 2018. március 23. és 26. között Kőszegen az Interpret Europe nemzetközi hálózat éves konferenciáját, melyen több mint 30 országból közel 200 szakember vesz részt.

Örökség és identitás

Szakmákat és tudományterületeket átívelő nemzetközi konferencia Kőszegen

A Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (KÖME) a Kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetével (iASK), valamint Kőszeg Város Önkormányzatával közösen szervezi 2018. március 23. és 26. között Kőszegen az Interpret Europe nemzetközi hálózat éves konferenciáját, melyen több mint 30 országból közel 200 szakember vesz részt. A konferenciát március 23-án este, 17.00 órakor Navracsics Tibor, az EU oktatással, kultúrával, ifjúságpolitikával és sporttal foglalkozó biztosa, a Kulturális Örökség Európai Évének fővédnöke nyitja meg. A konferencia megnyitója előtt közös sajtótájékoztatót tartanak a szervező intézmények képviselői.

A sajtótájékoztató résztvevői: Bőczén Árpád (KÖME), Miszlivetz Ferenc (iASK), Básthy Béla (Kőszeg), Thorsten Ludwig (Interpret Europe)

Helyszín: Kőszeg H-9730, Zwinger, Chernel utca 16.

Időpont: 2018. március 23. péntek 15.30 óra

Kik vagyunk, hova tartozunk? Alapvető kérdések, melyeket mindenki feltesz magának. Egy olyan korban, amelyet az elhúzódó válság éppúgy jellemez, mint az identitáskeresés, különösen fontos szerep jut ezek megválaszolásában a múltból a jelenbe nyúló, egyben a jövőbe mutató kulturális örökségünknek, melynek része mind a tárgyi és szellemi, mind a természeti, és szimbolikus környezet. Ahhoz, hogy ezt a közös örökséget megőrizhessük és a jövő nemzedékeinek átadhassuk, egy új, itthon még csak kevesek által ismert és gyakorolt szakterület nyújthat fogódzót: az örökséginterpretáció.

A nemzetközi szinten már évtizedes hagyományokkal rendelkező szakterület most Magyarországon is bemutatkozik egy nemzetközi konferencia keretei közt. Helyszíne Kőszeg város és a környező határmenti terület. A választás nem véletlen: ez az a város, amely a 16. században megálljt parancsolt a hódító töröknek, évszázadokon keresztül politikai csatározások helyszíne volt, majd a 20. század elején az Osztrák-Magyar Monarchiából kiszakadt Magyarország határvidékévé vált. Különlegesen gazdag múltjával a város és környéke kiváló helyszínként szolgál tehát a kulturális örökség sokrétűségének és gyakran konfliktusos voltának bemutatására.

Az esemény szervezési jogának elnyerésével a Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (KÖME) az Interpret Europe hálózat magyar tagjaként, elsőként hívhatja a nemzetközi örökségi szakmák képviselőit hazai pályára. A kiemelten szakemberek képzésével és módszertani fejlesztéssel foglalkozó KÖME fő célkitűzése éppen az, hogy az örökségi értékek tartalmas, élményszerű és részvételre ösztönző bemutatásával kapcsolatos gyakorlati tudást hazai intézményeken belül is elterjessze, tesztelje, oktassa. A fiatal szervezet az utóbbi években saját örökséginterpretációs képzést indított, amelyet különféle hazai örökségi helyszínekkel és oktatási intézményekkel együttműködve, adott bemutatóhelyeket fejlesztve valósít meg.

A konferencia társszervezője, a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete tudományos projektjeivel szorosan kapcsolódik a konferencia témájához. A KRAFT-projekt kutatásalapú integrált fejlesztési program Kőszegen, melynek eredményeit a Pannon Városok Szövetségéhez tartozó városok is hasznosítják. A KRAFT lényege a helyi kulturális – épített és szellemi – örökség identitásképző elemeinek kiaknázása, s a mai kor igényei szerint történő hasznosítása. Célja a városok és azok vonzáskörzetének élhetőségét javítani, ezáltal a közösségek belső kohézióját erősíteni. A „Beszélő Házak” projekt keretében a kutatók a Kőszeg belvárosában található, nagy múltú épületek és lakóik történeteit rekonstruálják és interpretálják. A projekt kiemelt célja a belváros turisztikai vonzerejének növelése. Az iASK a Pannon Egyetemmel közösen, annak kőszegi kampuszán UNESCO tanszéket is gondoz, nemzetközi elismertséget biztosítva az itt folyó posztgraduális képzéshez.A konferencia a Kulturális Örökség Európai Éve 2018 programsorozat részeként kerül megrendezésre. Az örökség és az identitás összefüggéseivel mintegy 80 előadás, prezentáció, workshop és tucatnyi Kőszeg környéki örökségtúra foglalkozik majd. A résztvevőket avatott szakértők olyan helyszínekre kalauzolják, mint Kőszeg történelmi belvárosa, a Fertő / Neusiedlersee Világörökségi Kultúrtáj, a szombathelyi Iseum, a Fertő-környéki tájházak és a Vasfüggöny határmenti emlékhelyei. Valamennyi túra és esemény középpontjában az a kérdés áll, miként lehet a kulturális örökséget élményszerű, releváns módon közvetíteni oly módon, hogy az a befogadót gondolkodásra és aktivitásra ösztönözze? Hogyan formál minket az örökség, és hogyan tudjuk mi formálni az örökséget a bennünket érintő és megmozgató kérdések, témák mentén?A résztvevők az kőszegi és határvidéki örökségi helyszíneket az ott lejátszódott eseményekhez személyesen is kötődő szereplők szemszögéből ismerhetik meg, így jelen lesznek a Páneurópai Piknik egykori szervezői és kulcsfigurái, valamint Esterházy Antal herceg is, akitől megtudhatjuk, mit jelent számára az Esterházy hagyaték, melynek része Európa egyik legnagyobb barokk-rokokó kastélya.


A konferencia vezető előadói között van Prof. Dr. Miszlivetz Ferenc, az iASK alapító főigazgatója, az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága (UMNB) Társadalomtudományi Szakbizottságának elnöke, Dr. Constanze Itzel, a brüsszeli House of European History alapítója, tanácsadója és kurátora, Kenan Malik identitáspolitikával, multikulturalizmussal és migrációs etikával foglalkozó író, tudománytörténész és Prof. Laurajane Smith, az Ausztrál Nemzeti Egyetem Örökség és Múzeum Tanulmányok Központjának igazgatója. A konferencia idején Kőszeg városa és az Írottkő Natúrparkért Egyesület Kőszeg rejtett kincsei címmel ingyenes program sorozatot szervez. Láthatóak lesznek a város tornyai, értékes tárgyai, az érdeklődők megismerhetik egyes kiemelt épületek történetét, a Bach mindenkinek fesztivál keretében koncertet hallgathatnak, azaz a szervezők bemutatják, mit jelenthet nekünk ma a helyi kulturális örökség.Bővebb információ az info@heritagemanager.hu címen, illetve a konferencia honlapján: http://www.interpreteuropeconference.net.Kérdésével a henrietta.tradler@iask.hu címen fordulhat a szervezőkhöz.