"Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2017."

A 2017-es évre 6 tanuló nyerte el ezt a címet az Emberi Erőforrások Minisztériumától az Árpád-házi Iskola tanulói közül. A díjat még a 2016-2017-es tanév eredményei alapján osztották ki június elején. A kitüntetettek neve: Schwahofer Balázs, Hóbor Eszter, Palatkás Anna, Gurisatti Jázmin, Medvegy Nóra, Doszpoth Piroska.

"Magyarország jó tanulója - jó sportolója 2017." díjat kapott kőszegi
tanulók névsora.


A 2017-es évre 6 tanuló nyerte el ezt a címet az Emberi Erőforrások
Minisztériumától az Árpád-házi Iskola tanulói közül. A díjat még a
2016-2017-es tanév eredményei alapján osztották ki június elején. A
címet azok kaphatták meg, akik általános iskola felső tagozatán minimum
4,8-as tanulmányi átlaggal, gimnáziumban legalább 4,7-es tanulmányi
átlaggal végeztek év végén, illetve sporteredményük Országos
Bajnokságokon 1-6 közötti.
A kitüntetettek neve:
Schwahofer Balázs
Hóbor Eszter
Palatkás Anna
Gurisatti Jázmin
Medvegy Nóra
Doszpoth Piroska


http://eduline.hu/kozoktatas/2018/6/13/jo_tanulo_jo_sportolo_dij_nevsor_P8Y2BC

http://www.kormany.hu/download/d/17/61000/Magyarorsz%C3%A1g%20j%C3%B3%20tanul%C3%B3ja%20%E2%80%93%20j%C3%B3%20sportol%C3%B3ja%202017%20d%C3%ADjazottak.pdf#!DocumentBrowse


Hóborné Nóra